مهرالمتعه در قانون مدنی چیست و شرایط آن چگونه است؟

امتیاز ۰ از ۵ – ۰ رای
در حال ثبت رای

مهرالمتعه در قانون مدنی چیست و شرایط آن چگونه است؟

مهرالمتعه و شرایط آن

مطابق ماده ۱۰۹۳ قانون مدنی در خصوص مهرالمتعه بیان می گردد هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نردیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحقق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحقق مهر المثل خواهد بود.

  • منظور از بعد از آن، بعد از نزدیکی است، نه بعد از تعیین مهر، زیرا بعد از تعیین مهرالمسمی، زن باید نصف یا تمام مهرالمسمی را بگیرد.
  • الزام به پرداخت مهرالمتعه منحصر به نکاح دائم است و در نکاح موقت راه ندارد.
  • در صورت عدم تعیین مهر، انحلال نکاح پس از نزدیکی به هر دلیلی که باشد اعم از طلاق، فسخ یا فوتریال زن را مستحق مهرالمثل می کند مگر آنکه فسخ نکاح بر اثر تدلیس زن باشد.
  • مطابق ماده ۱۰۹۴ قانون مدنی در خصوص تعیین میزان مهرالمتعه بیان می گردد برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می شود
  • در مهرالمتعه بر خلاف مهرالمثل وضع و شان زن ملاک قرار نمی گیرد بلکه وضع مالی شوهر مدنظر قرار می گیرد.
  • در صورتی که مهر المسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید.

رویه قضایی برای ثبت دادخواست مهریه توسط وکیل دادگستری

امروزه با تخصصی شدن دادگاه های خانواده و همچنین به روز شدن قوانین حقوق خانواده وکلا و مشاورین حقوقی که تسلط کاملی در این زمینه داشته باشند می تواند کمک حائز اهمیتی را در احقاق حقوق قانونی زوجه بنماید.

ثبت دادخوایت مهریه به صورت صورت می پذیرد:

  1. از طریق دادگاه های عمومی حقوقی و ثبت دادخواست مطالبه مهریه
  2. از طریق اداره اجرای اسناد و ثبت درخواست صدور اجراییه

نظر به تخصصی بودن هر دو روش پیشنهاد می گردد مطالب مرتبط به هرکدام را مطالبه نموده و در صورت امکان از خدمات مشاوره ای موسسه استفاده نمایید و بعد از آن اقدام به ثبت دادخواست یا درخواست نمایید.

چگونگی تعیین مهرالمتعه

در تعیین مهرالمتعه بر خلاف مهرالمثل که در تعیین آن احوالات و وضعیت زن تعیین کننده ی مقدار آن می باشد، بر اساس ماده ۱۰۹۴ قانون مدنی وضعیت مرد از نظر غنا و فقر در تعیین میزان مهرالمتعه لحاظ می گردد. در واقع در تعیین میزان مهرالمتعه به آیه ۲۳۶ سوره بقره استناد می گردد. مهرالمتعه یا متاع مطلقه هدیه است که مرد جهت خشنودی زن و در حد توان و امکانات خود به او می دهد . این هدیه می تواند چیزهایی از قبیل جواهرات،ساعت،لباس و … باشد. با توجه به موارد گفته شده اگر مرد شخصی غنی باشد و چیز ارزشمندی را به عنوان مهرالمتعه به زن میدهد و چنانچه شخص مستمند و فقیری باشد چیز کم ارزش تر یا به عبارتی ارزان تری را می دهد.

مرد به تنهایی اختیار تعیین مهرالمتعه را دارد و چنانچه در مورد آن اختلافی به وجود بیایید حاکم میزان آن را تعیین خواهد نمود.

طرح دعوای مطالبه مهرالمتعه

در دعوای مطالبه ، دادگاه پس از برگزاری اولین جلسه دادرسی احراز شرایط مالی مرد و تعیین میزان، قرار تحقیقات محلی همراه با جلسه کارشناسی صادر می کند.رسیدگی به دعوای مطالبه در صورت داشتن روند عادی، دوجلسه رسیدگی و سه وقت نظارت خواهد داشت. پس از انجام این مراحل و در صورت عدم اعتراض طرفین دعوی به نظر کارشناسی، دادگاه اقدام به انشای رای می کند. چنانچه طرفین به نظر کارشناسی اعتراض داشته باشند، روند کارشناسی مجدداً صورت خواهد گرفت. حق الزحمه کارشناس نیز به عهده معترض می باشد.

مشاوره حقوقی

به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی اساتید مهر ایرانیان با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما تماس بگیرید و در این زمینه یا موارد مشابه مشاوره حقوقی آنلاین فوری یامشاوره حقوقی رایگان  بگیرید. 

lsc

فهرست
مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری

تماس با وکیل دادگستری