رای دادگاه در خصوص قلع و قمع مستحدثات چیست؟

امتیاز ۵ از ۵ – ۱ رای
در حال ثبت رای

 رای دادگاه در خصوص قلع و قمع مستحدثات

رای دادگاه در خصوص قلع و قمع مستحدثات

در این مقاله می خواهیم در مورد قلع و قمع مستحدثات صحبت کنیم و اینکه رای دادگاه در خصوص قلع و قمع مستحدثات به چه صورت است و دارای چه روند کاری می باشد؟ شما می توانید جهت دریافت مشاوره حقوقی در مورد قلع و قمع مستحدثات و جلوگیری از بروز آن با وکلای متخصص در این حوزه در موسسه ما در تماس باشید.

در این مقاله با ما همراه باشید تا با قوانین و رای دادگاه آن آگاه شوید.

مفهوم لغوی و حقوقی قلع و قمع

قلع و قمع از دو کلمه قلع و دیگر قمع تشکیل شده است. کلمه قلع به معنای ریشه کن کردن و برانداختن، از ریشه برآوردن، از بیخ کندن و کندن چیزی از یک جا است. کلمه قمع نیز به معنی سرکوب کردن، خوار و زلیل کردن می باشد. در ادبیات فارسی این دو کلمه در بیشتر مواقع با هم استفاده می شوند که به معنای کندن و از ریشه در آوردن می باشد. در بحث مشاوره حقوقی و ادبیات حقوقی نیز این عبارت از معنی لغوی خود دور نیست و در هنگام صدور حکم از همین کلمه استفاده می شود.

قلع و قمع با کلمه تخریب یا خراب کاری معنای متفاوتی دارد. تخریب کردن به معنای خراب کردن و جنبه منفی دارد در صورتی که کلمه قلع و قمع آن بار روانی منفی را نداشته و حتی در جنبه مثبت مورد استفاه قرار میگیرد.

رای دادگاه در خصوص قلع و قمع مستحدثات

در خصوص تجدید نظر خواهی مدیریت جهاد کشاورزی  در خصوص رای صادره از دادگاه کیفری ۲ که مفاد آن حاکی از صدور قرار موقوفی تعقیب  در پرونده اتهامی مبنی بر تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و باغ ها در قطعه زمینی به مساحت حدود ۲۶۰۰ متر مربع به صورت دیوار ۹۶ متر مربع بنای مسکونی ۳۰ متر مربع محوطه ۲۰ متر مربع استخر ۳۸ متر مربع می باشد.

بدین شرح که مدیریت جهاد کشاورزی شکواییه علیه متهم فوق با اتهام تغییر کاربری غیرمجاز اعلام جرم و تقاضای تعقیب  و پیگیری قانونی و  قلع  و اعاده   آثار تغییر کاربری غیرمجاز به اعاده به وضع به حالت اولیه را نموده است است متعاقباً پرونده به شعبه دادگاه کیفری ۲ ارجاع و شعبه مرجوع با تلقی جرم مذکور تحت عنوان جرم انی به لحاظ اینکه سه ساله زمان وقوع بزه تا اعلام شکایت سپری شده موضوع را مشمول مرور زمان تعقیب کیفری دانسته و قرار موقوفی تعقیب صادر گردد است که این قرار بعد از ابلاغ به اداره شاکی مورد اعتراض واقع و پرونده به شعبه ارجاع شده است است.

نظر هیئت شعبه در خصوص قلع و قمع مستحدثات و تاثیر آن بر رای دادگاه

به نظر هیئت شعبه با امعان نظر و محتویات پرونده و ملاحظه اسناد و ادله و مطالعه قوانین و مقررات مرتبط با عنایت به استدلالات زیر رای صادره در خود تعیین می باشد به دلیل آنکه اول بر اساس اعلام جهاد کشاورزی طی نامه فلان اراضی متنازع اون فی جز اراضی زراعی و باغی محسوب می شود که بر اساس تبصره ۲ ماده ۱ قانون اصلاح قانون حفظ کاربردی اراضی زراعی و باغها تشخیص این امر به عهده جهاد کشاورزی لذا سمین موضوع پرونده مشمول قانون اخیرالذکر میباشد.

بر اساس ماده یک قانون صدور الاشاره شمول مقررات آن در خصوص اراضی خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها است که حصر گزارش اولیه مدیریت جهاد کشاورزی اراضی موضوع پرونده خارج از محدوده اعلامی هستند لذا موضوع مولانا فی مشمول احکام قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها خواهد بود.

ثانیاً بر اساس فراز آخر ماده یک قانون فوق الذکر تغییر کاربری صرفاً در موارد ضروری مجاز است که تشخیص آن بر عهده کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون مذکور باشد که در ما نحن فیه چنین مجوزی از سوی متهم ارائه نگردیده و مدیریت جهاد کشاورزی نیز معترض متعرض صدور مجوز مذکور نشده است و حسب بند بر اثر گزارش جهاد کشاورزی نظریه کارشناس رسمی دادگستری اسب تغییرکاربری محرز و مسلم است.

اثر محتویات پرونده اقدامات صورت گرفته در اراضی موضوع پرونده به منظور بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی نبوده و رفتار مرتکب قابل تطبیق بر افراد مذکور در تبصره ۴ الحاقی به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها نیست است حسن محتویات پرونده دلیلی بر رعایت مقررات تبصره ۱ ماده ۲ قانون اخیرالذکر و دستورالعمل مرتبط مصوب ۱۳۸۶ هیات وزیران وجود ندارد

مستفاد از ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی اصلاحی ۱۳۸۵ و ماده سیاه برای تحقق این دو شرط لازم است که ارکان عنصر ماده به را تشکیل می‌دهد.

د الف اقدام به کار تغییر کاربری اراضی که مستند به بند یک دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده ۱۱ تصویب نامه شماره فلان مورخ ۱۳۸۶ هیئت وزیران ناظر به ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی شامل رفتار های مادی از قبیل برداشت یا افزایش شن و ماسه ایجاد بنا و تاسیسات خاکبرداری خاکریزی گودبرداری پی کنی و غیره گفته می شود که این رفتار های فیزیکی ممکن است به صورت آنی یا مستمر صورتگر گیرد.

به ممانعت از تداوم بهره وری از اراضی زراعی و باغها آنچه از فراز اول ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و بند یک دستورالعمل صدرالذکر مصطفی می شود سفر رفتارهای مسعود در قسمت اول باعث تلقی رفتار به عنوان تغییر کاربری نمی شود  که این اقدامات باید در شرایط و اوضاع و احوالی صورت گیرد که مانع از تداوم تولید و بهره‌وری و استمرار کشاورزی باشد لذا این موضوع نیز از ارکان بزودی تغییر کاربری غیرمجاز تلقی می شود.

بدیهی است مانعیت از استمرار کشاورزی امری مستمر است که جنبه‌ی جوابی دارد و تا زمانی که این امر استمرار دارد جرم مستمر محسوب می شود و در صورتی که معرفی کرده‌اند و تولید و بهره‌برداری کشاورزی تدارک تداوم پیدا نماید استقلال به متوقف می گردد لازم به ذکر است که مانعی از استقلال کشاورزی نتیجه افعال مادی مثه احداث بنا یا دیوار یا گودبرداری و شن ریزی است.

تغییر کاربری زمین جرم است؟

مانند سایر جرایم مقید به نتیجه نسبت کلاهبرداری غیره به هزینه تغییر کاربری نیز جز جرایم مقید به نتیجه است است که تا زمان استمرار نتیجه مجرمانه این جمله مستمر خواهد بود.

بنابراین استمرار  این زمان قطع می‌شود که مجددا از اراضی متناسب نفی برای کشاورزی استفاده شده یا موانع موجود در این خصوص رفع گردد لذا صرف اتمام رئال مادرید که فرد در بردارنده رفتار فیزیکی این جرم است استمرار آن را قطع نمی‌کند سامانه جهت ۱۰ دفع دفاع مقدس لازم به ذکر است هر چند بعد از وقوع جرم لازم جرم   آثاری بر جا می‌ماند که می تواند ادامه داشته باشد.

مثل بحر میت مالک از مال در سرقت این امر باعث تلقین جرم به عنوان جرم مستمر نمی‌شود چرا که باید توجه داشت دلیل چنین حکمی آن است که در مقررات قانونی جرایم صدرالذکر یعنی سرقت و کلاهبرداری محرومیت مالک از مال به عنوان نتیجه قانونی تصریح نشده است حال آنکه اگر این اثر جزو تکالیف قانونی جرم صراحت نزدیک می‌شد.

مثلاً در تعریف سرقت پایانی شد سرقت یعنی ربودن مال غیر به نحوی که باعث محرومیت مالک از مالش می شود در این صورت تجربه موفق نیز تا زمانی که محکومیت مالی از دسترسی ما وجود داشت مستمر محسوب می شدند با این وجود در بزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغها اثر بیرونی که همان مانعیت از استقلال کشاورزی است علاوه بر اینکه نتیجه ارتکاب جرم است صراحتاً به عنوان جزء نتیجه آن نیز مورد تسریع هم قرار گرفته است و از آنجایی که نتیجه مستمر است باعث مثبت شدن به ذهن فوق نیز خواهد شد.

علوی و الهی حال با توجه به مراتب ۱۰۳ و امعان نظر در اینکه قرار موقوفی تعقیب صادره به جهت شمول مرور زمان تعقیب صادر شده است به استناد محتویات پرونده مانعیت از استاندارد کشاورزی کماکان باقی بگذار به زیر مشمول مرور زمان نشده به استناد فراز و دوم و بند ب ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقد قرار صادره پرونده را برای رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرارداد می نماید رای صادره مستنداً به ماده ۴۴۳ قانون مذکور قطعی می باشد

در نهایت همیشه به یاد داشته باشید که جهت پیگیری مسائل و مشکلات حقوقی و کیفری خود، حتما با وکیل یا کارشناس حقوقی مشورت و همفکری نمایید. چراکه با تجربه و دانش متخصصین می توان در جهت بهتر به نتیجه رسیدن موضوع گام برداشت.

مشاوره حقوقی رایگان در خصوص اعتراض به رای قلع و قمع مستحدثات

به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی وکلای عدالت با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما  تماس بگیرید و در این زمینه یا موارد با وکیل پایه یک دادگستری مورد نظر  مشاوره حقوقی رایگان یا تلفنی تخصصی  بگیرید.

ghazavatonline

فهرست
Call Now Button