قرار تامین خواسته و قرار دستور موقت و نحوه اعتراض به آن

امتیاز ۵ از ۵ – ۱ رای
در حال ثبت رای

قرار تامین خواسته و قرار دستور موقت  چیست؟

تامین خواسته و دستور موقت از جمله قرارهایی می باشد که ذینفع می تواند برای جلوگیری از تضییع حق قبل یا حین دادخواست از دادگاه صالح درخواست نمایند که با توجه به پیچیدگی های این نوع از قرارها پیشنهاد می گردد قبل از هر اقدامی از وکیل دادگستری مشاوره حقوقی حضوری یا تلفنی اخذ نمایید.

مطابق ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی:

چنانچه قرار تامین خواسته قبل از اقامه دعوا مطرح شده باشد خواهان مکلف است ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تامین خواسته دعوای  اصلی خود را مطرح سازد و الا دادگاه به درخواست خوانده قرار رد تامین را صادر خواهد نمود.

مطابق ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی:

خواهان می تواند از دادگاه تقاضا کند که اجرای قرار پیش از ابلاغ آن صورت گیرد.

مطابق ماده ۳ قانون و.د.د.و:

رسیدگی به درخواست تامین خواسته مستلزم پرداخت هزینه دارسی دعاوی غیر مالی می باشد.

قرار قبول یا رد تامین خواسته:

این قرار قابل واخواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی نیست ولی قابل اعتراض ثالث می تواند باشد.

نکته:

برای اجرای این قرار موافقت رئیس حوزه قضایی لازم نمی باشد.

مطابق ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی:

در صورتی که مورد تامین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تامین را صادر خواهد کرد و در صورت شکست خواهان در دعوا چه با حکم قطعی و چه با هریک از قرارهای قاطع دعوا قرار تامین خواسته خود به خود مرتفع می شود.

مرتفع شدن خود به خودی قرار تامین خواسته به این معنی نیست که دستور دادگاه در این خصوص لازم نیست بلکه اولاً نیاز به دستور دادگاه است و ثانیاً صدور دستور دادگاه مستلزم درخواست ذینفع می باشد.

مهم

مطابق ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه دستور موقت قبل از اقامه دعوا درخواست شده باشد خواهان می بایست ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور در دادگاه صالح اقامه دعوا نماید.

مطابق تبصره ۲ ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی:

رسیدگی به درخواست دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیر مالی می باشد.

مطابق ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی:

اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی می باشد.

نکته:

قرار قبول یا رد دستور موقت قابل واخواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی نیست ولی قابل اعتراض شخص ثالث می باشد.

استفاده از وکیل و مشاوره حقوقی حضوری در طرح این دعاوی:

 

 به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی وکلای عدالتبا کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما  تماس بگیرید و در این زمینه یا موارد با وکیل مورد نظر  مشاوره حقوقی حضوری یا تلفنی تخصصی  بگیرید.

bonyadvokala

فهرست

تماس با وکیل دادگستری

مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری