لایحه الزام به تمکین زوجه

امتیاز ۵ از ۵ – ۱ رای
در حال ثبت رای

الزام به تمکین زوجه با توجه به آثاری که در دعاوی خانواده برای بر زوج و زوجه بار می شود بسیار حائز اهمیت خواهد بود.توجهاً به امتیازاتی که قانونگذار برای طرفین عقد نکاح در نظر گرفته است چنانچه   زوجه بدون اینکه دلیل موجه داشته باشد از منزل مشترک خارج شود یا به نوعی منزل مشترک را ترک نماید زوج می تواند با طرح دعوای الزام زوجه به تمکین عام و خاص از دادگاه خانواده صالح اقامه دعوی نموده و الزام زوج را به بازگشت به منزل از دادگاه تقاضا نماید. البته باید توجه داشت روجه تحت شرایطی می تواند منزل مشترک را ترک نماید و یکی از این موارد در صورتی است که اختیار انتخاب منزل مشترک به عهده زن باشد و یا بودن در آن منزل موجب خوف بدنی یا آسیب برای زن باشد که زن می تواند با این موارد تقاضای مسکن جداگانه نماید.

الیته باید توجه نمود که دعاوی خانواده بسیار گسترده می باشد و قضات محترم دادگاه خانواده در این خصوص بسیار آزاد بوده و می توانند به راحتی تصمیم بگیرند.

از طرف دیگر برای الزام به تمکین زوجه باید شرایط زندگی از جمله مسکن و کلیه لوازمی که برای زندگی مشترک لازم و ضروری می باشد فرآهم شود و مستندات  آن به دادگاه ارائه گردد.

پیشنهاد می گردد قبل از هر اقدامی جهت دعاوی خانوادگی با وکلای مجموعه تماس گرفته  و از مزایای مشاوره حقوقی بهره مند شوید. در ذیل نمونه ای از لایحه الزام به تمکین زوجه که در آن به مستندات قانونی اشاره شده است قابل استفاده می باشد.

ریاست محترم شعبه سوم دادگاه خانواده شهرستان  
 با اهدای سلام ، تحیات و افراه

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه شماره ………. مطروحه در آن شعبه محترم با موضوع تقدیم دادخواست اینجانب به طرفیت خانوم …………… به خواسته الزام به تمکین که وقت رسیدگی برای امروز مورخ    ۵/ ۱۱/ ۱۳۹۹ ساعت ۱۰ صبح مقرر گردیده است به استحضار می رساند:

۱-  خواننده محترم به موجب سند نکاحیه شماره ………..۱۸۳ مورخ ۲۱ ۱۳۸۸ در دفترخانه شماره …………….. به عقد رسمی و دائمی بنده در آمده و از آن زمان تاکنون همسر شرعی و قانونی بنده می باشد و پس از انجام تشریفات معمول در یک باب آپارتمان مسکونی متعلق به خود به نشانی شهرک ا………. ………………………………………………………..پلاک ۴۹ واحد ۹ که اسناد آن به پیوست تقدیم می گردد به همراه هم سکونت داشتیم. لاکن ایشان بعد از قریب ده سال از زندگی مشترک از مورخه ۱۰/۸/۱۳۹۹ بدون هیچ گونه عذر شرعی و قانونی و بدون اخذ اجازه از بنده و به بهانه های واهی زندگی و منزل مشترک را ترک نموده که صورت‌جلسه ترک ‌منزل به پیوست تقدیم میگردد.

۲- علی رغم درخواست های مکرر و مساعدت دوستان و آشنایان و ریش‌سفیدان کماکان از بازگشت منزل مشترک استنکاف نموده‌اند  و حسب اظهارنامه های متعددی که برای ایشان ارسال نموده ام، خانم ………………………….. به کرات اعلام نموده اند،که از این مورد به روشنی از مضمون اظهارنامه های ارسالی  ایشان در پاسخ به اظهارنامه بنده فهمیده می شود که ایشان قصد بازگشت به منزل را ندارند و حسب اقداماتاتی که متعاقبا در خصوص مطالبه مهریه و نفقه و توقیف اموال صورت گرفته است نیز مبین این امر می باشد که ایشان قصد طلاق و جدایی را دارند.

۳- شایان ذکر است که  این امر یعنی ترک‌ منزل چندین بار اتفاق افتاده است و با وساطت بزرگان فامیل  به منزل ایشان به منزل بازگشته اند.

۴-  ترک منزل و به طور اولی استنکاف از انجام وظایف زناشویی از ناحیه خانم ……………… در شرایطی صورت گرفته است که ایشان مکلف می باشند در منزلی که من تعیین می کنم سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین محل سکونت ایشان واگذار شده باشد و یا اینکه بودن زن در منزل زوج متضمن خوف ضرر به بدنی مالی یا شرافتی برای وی باشد که عدم تمکین شما مستند به هیچ کدام از موارد نمی باشد لذا با فراهم آوردن کلیه موجبات زندگی تقاضای صدور حکم به الزام خوانده به بازگشت به منزل را دارم.

۵-  اینجانب در شرکت ……………….. مشغول به کار می‌باشند و از اول صبح تا پاسی از شب تمام تلاش خود را   می نمایم تا موجبات زندگی آرام  و بی دغدغه ای برای ایشان و فرزندانم را فراهم نمایم بنده با تلاش خود کلیه امکانات رفاهی مادی و معنوی نظیر منزل مستقل و سایر لوازم خانگی متعارف و هر وسیله و لوازمی که در شان زوجه باشد برای داشتن یک زندگی خوب و کانون گرم را  برای ایشان و فرزندان فراهم نمودم متاسفانه ایشان تحت تاثیر راهنمایی های ناصواب اطرافیانتان به منظور آزار و اذیت اینجانب و به جهت عدم اطلاعات و آگاهی کامل در خصوص تکالیف زندگی مشترک و جهت نیل به اهدافی اقدام به ترک منزل نموده اند  و فرزندان اینجانب و را نیز با خود برده اند و  بر حسب درخواست های مکرر امکان ملاقات با فرزندان نیز برای اینجانب مهیا نمی باشد.

۶- برهمین اساس شایسته است برای جلوگیری از هرگونه جدایی و نفاق و خدای ناکرده طلاق در زندگی مشترک مستند به مواد ۱۰۸ و ۱۱۴ قانون مدنی با الزام زوج به تمکین عام و خاص حکم مقتضی را صادر تا برای اطرافیان که تحت اختیار شان گرفته اند تا در این مورد فرصتی برای رسیدن به هدف مقصودشان پیش نیاید تا بدین ترتیب بتوانیم به زندگی خویش در کنار یکدیگر ادامه دهیم

در خاتمه از آنجا که اختلافات خانوادگی تا حدود زیادی صرفاً با تدبیر و تحمل و گذشت طرفین حل و فصل  می گردد و قهر وکشمکش به جز افزودن بر میزان تنش و کدورت فیمابین هیچ چیز خاصی را به ارمغان نمی آورد ضمن فراهم بودن کلیه مقدمات بازگشت ایشان به منزل مشترک تقاضامندم موجبات پریشانی و تکثر خاطر شخص خود و خانواده را فراهم نیاورند.

فهرست
مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری

تماس با وکیل دادگستری