قرارداد فروش و سرمایه گذاری بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی

قرارداد
امتیاز ۵ از ۵ – ۱ رای
در حال ثبت رای

قرارداد فروش و سرمایه گذاری

قرارداد فروش

– نظر به اینکه ……………………………………قصد خرید و واردات انواع محصولات کشاورزی از ایران به روسیه را دارند.
– نظر به اینکه …… …… توانایی تامین و فروش محصولات کشاورزی رادارد.
– نظر به اینکه طرفین توافق نموده اند که ……………… با توجه به سفارشات ارسالی از سوی ……………………………………………، اقدام به تامین و فروش محصولات کشاورزی (در صورت توافق طرفین بر روی سفارش خرید) اقدام نماید.
– قرارداد ذیل را مستنداً به ماده ۱۰ قانون مدنی با شروط و تعهدات مصرّحه در آن در تهران و در تاریخ …………………. منعقد گردید.

ماده ۱: طرفین قرارداد فروش:

 1. فروشنده : .
 2. خریدار: .
  تبصره: نشانی و پست الکترونیکی اعلامی، نشانی رسمی و قانونی هریک از طرفین می

ماده ۲: موضوع قرارداد:

 • فروش انواع محصولات غذایی و کشاورزی که قابلیت صادرات از ایران را داشته باشد
  تبصره: موضوع قرارداد مبتنی بر سفارش خرید قبول

ماده۳: مبلغ قرارداد فروش و نحوه پرداخت:

 1. قیمت کالاهای مورد س.
 2. خریدار متعهد است حداکثر ظ
 3.  پرداخت ثمن به ریال در حساب شمار.

 ماده ۴:مدت قرارداد فروش:

 • مدت این قرارداد از تاریخ امضاء

ماده ۵: محل تحویل:

 • کالا تحت این قرارداد باید در

ماده ۶: زمان بندی تحویل :

 • فروشنده موظف است ظرف ۱۵ روز از تایید

ماده ۷: نحوه درخواست و سفارش کالا و پذیرش آن توسط فروشنده در قرارداد فروش:

 1. خریدار در خواست های موردی خود را مطابق مفاد قرارداد و از طریق ایمیل اعلام می نمایند:
  این در خواست ها باید حاوی مطالب ذیل باشد:
  تاریخ و شماره نامه سفارش یا پیشنهاد
  – نوع کالا
  – قیمت پیشنهادی
  – کمیت کالاها
  – کیفیت کالا
  – الزامات بسته بندی
  – تاریخ تحویل
  – محل تحویل در روسیه
  – دیگر اطلاعات لازم که بنا به کالای
 2.  فروشنده موظفند ظرف مدت ۲روز نس.
 3.  در صورت قبول پیشنهاد، از تاریخ ارسال ای
 4.  پیشنهاد خرید یا فروش و قبول آن.
 5.  خریدار مکلف است نماینده خود را همزمان با رسیدن کالا به محل مورد تو .
 6.  خریدار موظف است حداکثر طی ۲۴ ساعت
 7. صادارت کالاها باید با کارت
 8. هنگام تحویل کالا، کمیت و کیفیت کالاها باید با مشخصات مندرج در
 9.  اگر در هنگام تحویل کالا ۸۵ درصد کالاها مطابق با
 10.  اگر در زمان پذیرش معلوم شود ک
 11.  اختلاف مجاز در مورد وزن کالاها
 12.  چنانچه کالاها بواسطه مواردی که.

ماده۸: ارز مبنای قرارداد فروش و نحوه پرداخت:

 1. قیمت کالاها باید با
 2. پرداخت کالاها بر مبنای صورتحساب صادر ش

ماده ۹: تضامین:

 • خریدار در جهت تضمین اجرای تعهدات و حسن اجرای آن و نیز جبران خسارات احتمالی ناشی از نقض
  تبصره: طرفین باید به گونه ای قرارداد فوق را اجر.

ماده۱۰: تاخیرات:

 1.  در صورت تاخیر در تحویل از سوی فروشنده، وی مکلف است به ازای هر روز تاخیر م
 2. هرگاه خریدار کالای موضوع قرارداد را درموعد تعیین شده تحویل نگیرد باید به ازای هر روز تاخیر
 3. چنانچه هر یک از بندها و مندرجات وتعهدات ناشی از این قرارداد که ضمانت اجرای خاصی بر آن مشخص نشده است نق

ماده ۱۱: اقامتگا ه:

 • نشانی مندرج در این قرارداد نشانی رسمی و قانونی طرفین می باشد. هرگونه تغییر

ماده ۱۲: حل اختلاف :

 • در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر یا اجرای بند های این قرارداد از طریق م

ماده ۱۳ :حوادث غیر قابل اجتناب (غیر قابل پیش بینی):

 • در صورت بروز حوادث غیر قابل اجتناب و غیر قابل پیش بینی که خ

ماده ۱۴: دیگر شرایط:

 1.  کلیه ضمیمه ها ، اصلاحیه ها و موارد افزوده به قرارداد
 2. این قرارداد در دو نسخه به زبان ف
 3. این قرارداد از تاریخ امض
 4.  قانون حاکم قانون جمهوری اسلام
 5.  خریدار کافه خیارات خصوصاً خیا.
 6.  فروشنده مسئولیتی در قبال خریدار از حیث تخل

 به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در قرارداد فروش لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی وکلای عدالت با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما  تماس بگیرید و در این زمینه یا موارد با وکیل پایه یک دادگستری مورد نظر  مشاوره حقوقی حضوری یا تلفنی تخصصی  بگیرید.

فهرست

تماس با وکیل دادگستری

مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری