درخواست طلاق از طرف مرد چگونه است و چه شرایطی دارد

خانواده
امتیاز ۵ از ۵ – ۱ رای
در حال ثبت رای

درخواست طلاق از طرف زوج

درخواست طلاق از طرف زوج (مرد)

درخواست طلاق از طرف مرد  با رعایت شرایط مقرر در قانون مدنی (پرداخت حق و حقوق زن اعم از مهریه و نفقه و اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی (شرط نصف شدن اموال مرد و دادن تا نصف آن به زن)) در هر زمان  می تواند اقدام نمود.

درخواست طلاق از طرف زوج (مرد) چه مزایایی دارد؟

• تعیین و تکلیف مهریه  از طرف مرد
• نفقه   از طرف مرد باید پرداخت شود
• تعلق گرفتن اجرت المثل اگر طلاق از طرف مرد باشد
• شرط تنصیف دارایی اجرا خواهد شد
• حضانت فرزند مطابق قانون است

حق رجوع و بازگشت به زن برای مرد در نظر گرفته شده است و مرد میتواند به دلیل اینکه طلاق رجعی (یعنی مرد حق رجوع به همسرش را در زمان عده بدون نیاز به تشریفات دارد) میباشد در زمان عده بدون نیاز به تشریفات به زن رجوع نماید.

دادگاه در تمام موارد درخواست جدایی به جز طلاق توافقی باید به دلیل ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند.

دادگاه نظر داوران را بررسی میکند و بعد از اینکه آن را بررسی کرد رای را صادر میکند و اگر نظر داوران را نپذیرد با گفتن دلیل آن را رد میکند.

حال آنکه مرد میتواند برای جدایی در صورتیکه خود قصد انجام مراحل طلاق را نداشته باشد وکیل بگیرد.

اگر درخواست جدایی از طرف مرد توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟

۱٫ مدت زمان آن حدودا ۵ ماه خواهد بود.
۲٫ نیازی به حضور مرد در دادگاه نمیباشد.
۳٫ در جلسه داوری نیازی به حضور مرد نخواهد بود.
۴٫ نحوه پرداخت حقوق زن را میتواند به وکیل واگذار کند.
۵٫ اجرای صیغه طلاق هم بدون حضور مرد و توسط وکیل میباشد.
چنانچه طلاق از طرف مرد باشد باید تکلیف موارد زیر را مشخص نماید:
تعیین و تکلیف مهریه در صورتی که درخواست جدایی از طرف مرد باشد:
مهریه به مالی گفته می شود که مرد در هنگام وقوع عقد نکاح به زوجه خود می پردازد یا مکلف به پرداخت می شود.
در صورتیکه مهریه عندالمطالبه باشد تحت هر شرایطی باید به زن پرداخت شود و در صورتیکه مهریه عندالاستطاعه باشد زن باید توانایی مالی را ثابت کند و یا اموال ایشان را بعد از معرفی توقیف کند.

درخواست طلاق از طرف زوج (مرد)

در صورتیکه طلاق از طرف مرد باشد میتواند دادخواست اعسار داده تا در صورت پذیرش مهریه به صورت اقساط به زن پرداخت شود و دادخواست طلاق از طرف مرد با دادخواست اعسار منافاتی با هم ندارند.

نفقه در طلاق از طرف مرد باید پرداخت شود.

نفقه عبارتست از همه ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن. البسه. غذا. اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و هر آنچه را به صورت عادت یا احتیاج لازمه زندگی وی باشد.

میزان نفقه را دادگاه بر اساس شئونات اجتماعی و خانوادگی زن درامد مرد تعیین خواهد کرد و مرد موظف به پرداخت آن خواهد بود.

تعلق گرفتن اجرت المثل اگردرخواست جداییاز طرف مرد باشد.

اصل بر اینست که زن قصد این را ندارد که کارهای منزل را به صورت رایگان انجام دهد. حال چنانچه زن در انجام کارهای خانه‌داری از ابتدا قصد و نیت تبرع و به اصطلاح رایگان داشته باشد، نمی‌تواند اجرت‌المثل ایام زوجیت را بگیرد و در این صورت نحله به ایشان تعلق خواهد گرفت.

در صورتیکه درخواست جداییاز طرف مرد باشد باید اجرت المثل زن را پرداخت نماید که معمولا مبلغ اجرت المثل را دادگاه با توجه به مسئولیتهای زن در خانه و سالهایی که با یکدیگر زندگی کرده اند تعیین خواهد کرد.

درخواست طلاق از طرف زوج (مرد)

شرط تنصیف دارایی اجرا خواهد شد.

یکی از شروطی که در قباله نکاح وجود دارد و زوجین آن را امضا می کنند شرط انتقال تا نصف دارایی شوهر است. (این میزان نباید از نیمی از اموال تجاوز کند اما ممکن است کمتر از نصف اموال باشد یعنی ربع، خمس و مقادیری از این قبیل.)

طبق بند «الف» شرایط ضمن عقد مندرج درسند ازدواج، چنانچه طلاق بنا به درخواست مرد باشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را، بصورت بلاعوض به زن منتقل نماید.

در صورت طلاق، زوج مکلف نیست به طور قطع نصف اموال خویش را به زوجه منتقل کند، بلکه آنچه در این شرط مورد لحاظ قرار می گیرد، تا نصف اموال است، نه نصف اموال به طور مطلق.

همچنین اجرای این شرط که چه مقدار از اموال زوج به زوجه منتقل می شود، به نظر دادگاه بستگی دارد که حسب مورد ممکن است حکم به یک پنجم یا یک چهارم اموال وی صادر کند.

درخواست طلاق و حضانت فرزند

بعد از طلاق از طرف مرد در صورتیکه فرزند دختر داشته باشند حضانتش تا سن ۷ سالگی با مادر و تا سن ۹ سالگی با پدر است و در صورتیکه فرزند پسر باشد حضانتش تا سن ۷ سالگی با مادر و تا سن ۱۵ سالگی با پدر خواهد بود. نفقه فرزند نیز توسط پدر باید پرداخت شود. بعد از رسیدن دختر به سن ۹ و پسر به سن ۱۵ از سن حضانت خارج شده و میتوانند به اختیار خود با پدر و یا مادر زندگی کنند.

سوالات درخواست طلاق از طرف زوج (مرد)

۱٫ آیا درخواست جدایی از طرف مرد نیاز به جلسه داوری میباشد؟

بله در طلاق از طرف مرد، زن و مرد به داوری ارجاع شده و سپس صورت جلسه توسط داور تنظیم میشود.
۲٫ در صورتیکه زوجه در جلسات داوری شرکت نکند مرد نمیتواند طلاق بگیرد؟
در صورت عدم حضور زن در دادگاه و یا جلسات داوری طلاق غیابی امکان پذیر است.
۳٫ آیا درخواست جدایی از طرف مرد نیاز به اثبات شروط ضمن عقد است؟
خیر با توجه به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی ضمن پرداخت حقوق زن میتواند او را طلاق دهد و نیازی به رضایت زن و یا یکی از شروط ضمن عقد نمیباشد.
۴٫ آیا قاضی میتواند با طلاق از طرف مرد مخالفت کند؟
در صورتیکه تکلیف حقوق زن اعم از مهریه و نفقه و اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی مشخص شده باشد خیر.
۵٫ آیا در طلاق از طرف مرد ممکن است دادخواست اعسار او قبول نشود؟
خیر در صورتیکه ایشان معسر باشند اعسار ایشان پذیرفته میشود و ارتباطی به این ندارد که دادخواست طلاق از طرف مرد باشد.
۶٫ آیا بعد از طلاق زن توسط مرد نام او از شناسنامه مرد حذف میشود؟
خیر فقط در صورت ازدواج مجدد زوج و با ثبت آن در شناسنامه قابل حذف است.
۷٫ آیا در طلاق از طرف مرد باید نصف اموال به زن پرداخت شود؟

در صورتیکه طلاق ناشی از ناشزه بودن زن نباشد و اموال بعد از عقد بدست آمده باشد باید تا نصف اموال پرداخت شود و این شرط در عقد نامه امضا شده باشد.

۸٫ در صورتیکه مرد قصد طلاق زن باکره خود را داشته باشد چقدر مهریه را باید پرداخت کند؟
در صورتیکه زن باکره باشد باید نصف مهریه به زن پرداخت شود و یا تکلیف پرداخت آن مشخص باشد تا مرد بتواند زن را طلاق دهد.
۹٫ اگر زن در حال دریافت اقساط مهریه باشد مرد میتواند او را طلاق دهد؟
بله حتما لازم نیست که مهریه به طور کامل پرداخت شود تا مرد زن را طلاق دهد بلکه اگر تکلیف پرداخت حقوق زن نیز مشخص شود مرد میتواند زن را طلاق بدهد.
۱۰٫ در صورتیکه رابطه نامشروع زن اثبات شود آیا مرد میتواند ایشان را بدون پرداخت مهریه طلاق بدهد؟
مرد تحت هر شرایطی میتواند زن را طلاق دهد و در صورت اثبات رابطه نامشروع مهریه نیز به زن تعلق خواهد گرفت.

سوالات مربوط به مراحل طلاق توافقی

۱٫ مرد تصمیم خود را برای جدایی زن گرفته است.

۲٫ خوب اکنون شما نیاز به وقت حضوری دارید تا مدارک خود را تحویل وکیل متخصص امور خانواده و طلاق دهید. (برای دریافت وقت با دفتر تماس حاصل فرمایید)
۳٫ تنها در این مرحله مرد برای تحویل مدارک به وکیل مربوطه به دفتر مراجعه می کند و از اینجا به بعد کلیه مراحل توسط وکیل انجام می شود.
۴٫ مراجعه وکیل به دادگاه (در جلسات دادگاه مشخص می شود که مرد چه مقدار باید بابت مهریه، اجرت المثل و نفقه زن پرداخت نماید.)
۵٫ حضور در جلسات داوری (در این مرحله نیز نیاز به حضور مرد نمی باشد.)
۶٫ تقاضای قسط بندی مهریه، نفقه و اجرت المثل (مرد به صورت قسطی این حق و حقوق را پرداخت می کند)
۷٫ در این مرحله صیغه طلاق جاری می شود (صرفا با حضور وکیل مرد) در شناسنامه ثبت می شود و مدارک تحویل مرد می شود.
مدارک لازم برای طلاق از طرف مرد
۱٫ اصل سند ازدواج
۲٫ اصل شناسنامه مرد
۳٫ کپی کارت ملی مرد
در صورت نبود اصل سند ازدواج باید رونوشت آن را از دفترخانه محل انعقاد عقد نکاح دریافت کنید.

برای دریافت مشاوره حقوقی فوری درحوزه درخواست طلاق از طرف زوج (مرد)

به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی اساتید مهر ایرانیان با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما فرم رزرو مشاوره حقوقی و در این زمینه یا موارد مشابه مشاوره حقوقی آنلاین فوری یا مشاوره حقوقی رایگان  بگیرید.

heyvalaw

فهرست

تماس با وکیل دادگستری

مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری