ثبت شرکت سهامی و مراحل ثبت شرکت سهامی

امتیاز ۵ از ۵ – ۱ رای
در حال ثبت رای

  ثبت شرکت سهامی:

ثبت شرکت سهامی

در این مقاله از مشاوره حقوقی شرکت ها، می خواهیم درمورد ثبت شرکت سهامی صحبت کنیم و بگوییم که به چه صورت انجام می شود و چگونه باید مراحل آن را از نظر قانونی طی کنیم و به درستی به ثبت برسانیم. با ما همراه باشید.

مطابق لایحه قانونی و قانون بازار و اوراق بهادار

الف: تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام: قواعد حاکم بر تشکیل شرکت سهامی عام در حال حاضر مستند به ۱- لایحه قانونی ۱۳۴۷، ۲- قانون بازار اوراق بهادار ۱۳۸۴ است.

بنا بر دلایلی قوانین خاص انجام برخی فعالیت­های اقتصادی را در قالب شرکت سهامی عام اجازه داده­اند بنابراین اگر اشخاصی مایل به فعالیت در این حوزه­ها باشند مجبورند شرکت سهامی عام تاسیس کنند.

به این ترتیب موارد تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام بر دو قسم است: الف- موارد تشکیل اجباری. ب- موارد تشکیل اختیاری. به هر حال در هر یک از این دو صورت تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام باید با رعایت دو مصوبه فوق انجام شود.

براساس قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه­گری، شرکت­های بیمه باید در قالب شرکت سهامی عام تاسیس بشوند و فعالیت کنند و بیمه یکی از شرایط اساسی می­باشد و اجباری است.

طبق ماده ۵ قانون اجرای سیاست­های کلی اصل ۴۴ بانکداری در قالب یکی از دو شرکت زیر مجاز است:

۱-شرکت سهامی عام.   ۲-شرکت تعاونی سهامی عام.

 موارد تشکیل و ثبت سهامی عام:

۱-موارد تشکیل اجباری.

۲.موارد تشکیل اختیاری

براساس لایحه قانونی ۴۷ و قانون بازار اوراق بهادار برای تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام جمعاً ۶ اقدام به شرح زیر باید انجام شود:

۱-تعهد بخشی از سرمایه توسط موسسین و پرداخت قسمتی نقدی آن

۲-اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار

۳-اخذ مجوز از مرجع ثبت شرکت­ها

۴-انتشار اعلامیه پذیره­نویسی سهام و عرضه عمومی    (اقل ۲۰% و اکثر ۱۰۰%← برای میزان مشارکت موسسین)

۵-تشکیل مجمع عمومی مؤسس

۶-ثبت شرکت سهامی عام نزد مرجع ثبت شرکت­ها

براساس ماده ۶ لایحه قانونی موسسین شرکت سهامی عام باید اقلاً ۲۰% از سرمایه شرکت را خودشان تعهد کنند. و حداقل ۳۵% از مبلغ تعهد شده را به صورت نقدی به حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس واریز کنند.

قانون حداکثری برای مقدار، مبلغ تعهد موسسین مقرر نکرده است. به­هرحال موسسین نمی­توانند ۱۰۰% سرمایه را خودشان تعهد کنند زیرا در این حالت شرکت سهامی خاص است.

باتوجه به حکم فوق برای مثال اگر موسسین سرمایه شرکت را ۱ میلیارد تومان درنظر بگیرند تعهد آنها نباید کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان باشد. و اقلاً ۷۰ میلیون تومان باید وجه نقد به حساب شرکت در شرکت تاسیس واریز کنند. موسسین می­توانند بیش از ۳۵% تعهد خود را نقداً به حساب مذکور واریز کنند حتی می­توانند همه تعهد را در این مرحله با آورده نقدی تامین نمایند.

اگر شرکت سهامی عامی با حداقل قانونی سرمایه در حال تشکیل باشد تعهد موسسین شرکت حداقل ۱۰۰ هزار تومان و پرداخت نقدی آنها اقلاً ۳۵ هزار تومان.

براساس ماده ۶ لایحه قانونی حداکثر مشارکت مردم برای سرمایه­ گذاری در شرکت سهامی عام در شرف تاسیس ۸۰% سرمایه است.

اگر موسسین شرکت سهامی عام صرفاً ۳۵% تعهد خود را به صورت نقدی پرداخت نماید بابت ۶۵% باقی­مانده به یکی از صورت­های زیر می­توانند عمل نمایند: ۱-آورده غیرنقدی ارائه دهند. ۲-پرداخت آن را به بعد از ثبت شرکت موکول کنند در این صورت ترتیب پرداخت مبلغ باقی­مانده باید در اساس­نامه شرکت ذکر شود و حداکثر مهلتی که موسسین می­توانند برای پرداخت این بخش درنظر بگیرند ۵ سال از تاریخ ثبت شرکت است. حداکثر مهلت ۵ سال از تاریخ ثبت شرکت برای تامین آورده می­باشد.

موسسین باید اسناد و مدارک آورده غیر نقد مانند اسناد زمین و… را به بانک مراجعه کرده و بانک می­تواند در صحت آن تلاش و بررسی کند.

اموال غیرمادی نمی­تواند به عنوان آورده موسسین به عنوان بخشی از تعهد آورده موسسین حساب شود و باید سند رسمی و قطعی  باشد.

طبق تبصره ماده ۶ لایحه قانونی اگر موسسین آورده غیرنقدی داشته باشند باید عین یا سند مالکیت آن در همین مرحله اول سپرده شود به بانکی که آورده نقدی را به آن سپرده­اند. بانک بابت ارائه این خدمات از موسسین اجرت و کارمزد اخذ می­کند و این اجرت جزئی از هزینه ­های تاسیس شرکت سهامی عام است.

اسناد و عین آورده­های غیر نقدی نزد بانک امانت است. منتها نمی­تواند بانک امانت را به مالک آن (موسسین) برگرداند مگر در چهارچوب ماده ۱۹ لایحه قانونی.

در مدتی که آورده­های غیرنقدی نزد بانک امانت هستند مالکیت آن به همان موسسی که آورده غیر نقد را ارائه کرده است (برمی­گردد.)

در مدت امانت بودن آورده غیر نقدی نزد بانک مالکیت آن مال با همان موسسی است که آورده غیرنقدی را ارائه کرده است.

آورده غیر نقد موسسین باید توسط کارشناس رسمی دادگستری قیمت­ گذاری شود و کارشناس را خود موسسین انتخاب می­کنند. بانک یا دادگاه در انتخاب کارشناس دخالت ندارند.

گام دوم تاسیس و ثبت شرکت سهامی عام موسسین باید به سازمان بورس اوراق بهادار مراجعه کنند و دریافت کنند. ضرورت اخذ این مجوز در قانون بازار اوراق بهادار پیش­بینی شده عمداً احکام راجع به اقدام اخیر مستند مواد ۲۰ تا ۲۴ قانون فوق (بازار) است.

سازمان بورس و اوراق بهادار.

سازمان فوق با تصویب قانون بازار اوراق بهادار ایجاد شده است. وظیفه اصلی آن نظارت بر بازارهای اوراق بهادار است. طبق ماده ۲۴ قانون اوراق بهادار اگر اسنادی که موسسین برای اخذ مجوز به سازمان تحویل داده­اند ناقص باشند سازمان باید ظرف یک ماه کتباً نقص­ها را به موسسین اعلام کند. چنانچه اسناد کامل باشند سازمان باید ظرف یک ماه تصمیم خود را در خصوص صدور یا عدم صدور مجوز اتخاذ کند. باتوجه به این ماده حتی در صورت کامل بودن اسناد سازمان می­تواند از صدور مجوز امتناع کند. براساس بند ۲ ماده ۱ و ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار سازمان موسسه عمومی غیردولتی است مانند شهرداری­ها.

وظیفه سازمان بورس اوراق بهادار نظارت بر بازارهای اوراق بهادار است.

ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار موسسین باید سه سند به سازمان تسلیم کنند:

۱-تقاضانامه ثبت اوراق بهادار        ۲-بیانیۀ ثبت        ۳-طرح اعلامیه پذیره­نویسی

سازمان اوراق و بورس بهادار موسسه عمومی غیردولتی است.

براساس ماده ۲۱ قانون بازار اوراق بهادار صدور مجوز عرضه عمومی به منظور اطمینان حاصل کردن از رعایت مقررات و شفافیت اطلاعاتی است و به هیچ عنوان به معنای تضمین سودآور بودن سرمایه­گذاری و یا به منزله ارائه پیشنهاد و توصیه به مردم جهت خرید سهام نمی­باشد.

بعد از آن که از سازمان مجوز عورضۀ عمومی دریافت شد موسسین باید اسنادی را به مرجع ثبت شرکت­ها تحویل دهند و از این مرجع مجوزی بگیرند به نام  مجوز انتشار اعلامیۀ پذیره­نویسی.

(مجوز انتشار اعلامیه پذیره­نویسی را باید از اداره ثبت شرکت­ها دریافت کرد.)

مرحله ۴: انتشار اعلامیه پذیره­نویسی سهام و عرضه عمومی:

بعد از اخذ مجوز از مرجع ثبت شرکت­ها موسسین اقدام به انتشار اعلامیه پذیره­نویسی می­کنند. این اعلامیه باید در روزنامه کثیرالانتشار آگهی شود. انتشار اعلامیه پذیره­نویسی به منظور فراخوان مردم جهت سرمایه­گذاری (خرید سهام) است. اشخاص مایل به سرمایه­گذاری در مهلت پذیره­نویسی می­توانند به بانک مراجعه کنند و با امضای سندی به نام ورقۀ تعهد سهم اقدام به پذیره­نویسی سهام کنند.

(اعلامیه پذیره­نویسی سهام باید در روزنامه کثیرالانتشار آگهی شود.)

کاربرد تعهد سهم: پذیره­نویسی نامه می­باشد یعنی سندی است در اختیار او که حاکی از پذیره­نویسی شخص می­باشد. و این برگه هم باید باشد و اگر پذیره­نویسی بدون امضای این ورقه باشد باطل می­باشد. (ورقۀ تعهد سهم) دارای شرایط خاص خودش می­باشد.

(ماده ۱۳ لایحه قانون مدنی) آیتم­های ورقه تعهد پذیره­نویسی است و خودش عقد می­باشد. عقد توافق اراده­ها است برای ایجاد اثر حقوقی است. ماده ۱۸۳ قانون مدنی.

پذیره ­نویسی ماهیتاً عقد است با مشارکت دو اراده منعقد می­شود که عبارتند از موسسین و پذیره­نویس این عقد جزء عقود تشریفاتی است اگر بدون امضای ورقۀ تعهد سهم منعقد شود باطل است. پذیره­نویسی جزء عقود لازم است و با فوت پذیره­نویس منفسخ نمی­شود. و فوت و حجر هر یک از موسسین یا پذیره­نویس تاثیری بر اعتبار عقد ندارد.

(پذیره ­نویسی جزء عقود لازم است و با فوت منفسخ نمی­شود.)

حق ثبت مبلغی است که سازمان بابت حق ثبت سازمان دریافت می­کند و حق ثبت حتی اگر شرکت تشکیل شد عودت داده نمی­شود.

مهلت پذیره­نویسی توسط سازمان مشخص می­شود نه موسسین.

مهلت پذیره­نویسی طبق تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون بازار اوراق بهادار توسط سازمان تعیین می­شود نه موسسین.

مهلت مقرر نباید از یک ماه تجاوز کند. یعنی سازمان بورس مهلت را تعیین می­کند اما نباید از یک ماه تجاوز کند. اما اگر در مهلت مشخص پذیره­نویسی تکمیل نشده و اوراق مورد نظر فروخته نشد موسسین می­توانند یک مرتبه مهلت پذیره­نویسی را حداکثر یک ماه تمدید کنند و جمع مهلت پذیره­نویسی اولیه و ثانویه جمعاً ۲ ماه می­شود اگر سقف را حداکثر در هر مرحله ۱ ماه در نظر گرفته شود.

مشاوره حقوقی رایگان ثبت شرکت سهامی

شما می توانید از وکلای متخصص و مجرب در موسسه وکلای عدالت جهت دریافت مشاوره حقوقی به صورت تلفنی، حضوری یا آنلاین اقدام نمایید و از تخصص آن ها در این حوزه کمک بگیرید.

wikipedia

فهرست
Call Now Button