شرکت سهامی خاص چیست؟

امتیاز ۵ از ۵ – ۱ رای
در حال ثبت رای

شرکت سهامی خاص چیست؟

ثبت شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص، زمانی که شما می خواهد در این زمینه فعالیت کنید حتما از مشاوره حقوقی در این رشته استفاده کنید تا بتوانید شرکت خود را به صورت کاملا قانونی و درست ثبت دهید تا به هیچ مشکلی در آینده برخورد نکنید.

ویژگی مشترک بین شرکت­ سهامی عام و شرکت سهامی خاص

ماده ۷۲ قانون مدنی الی ماده ۱۰۵ تصمیم­گیری شرکا راجع به امور شرکت باید حضوری باشد.

تصمیم­گیری به روش حضوری با تشکیل مجمع عمومی شرکا محقق می­شود. در هر دو شرکت سهامی عام و خاص تشکیل مجمع عمومی ضروری است. مقررات راجع به مجامع عمومی در این دو شرکت به موجب ماده ۷۲ الی ۱۰۵ لایحه قانونی بیان شده است. مجمع عمومی یکی از ارکان شرکت­های سهامی عام و خاص است.

ارکان شرکت­های سهامی جمعاً عبارتند از:

مدیرعامل، هیأت مدیره، مجمع عمومی، و بازرس

وجه افتراق شرکت­های سهامی عام و شرکت­های سهامی خاص:  

(یک میلیون خاص، ۵میلیون عام)

۱-سرمایه ثبت شرکت سهامی خاص نباید کمتر از یک میلیون ریال باشد.

۲-سرمایه ثبت­شده شرکت سهامی عام نباید کمتر از پنج میلیون ریال باشد.

ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی← تعدیل مبلغ قانونی براساس شاخص

وزیر دادگستری می­تواند هر سه سال یک بار تعدیل مبالغ براساس شاخص تورم بانک مرکزی

مبالغ مذکور در ماده ۵ لایحه قانونی بیان شده و تاکنون تغییر نیافته ولیکن امکان تعدیل آنها براساس ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ وجود دارد. وزیر دادگستری می­تواند هر سه سال یک بار تعدیل مبالغ براساس شاخص تورم بانک مرکزی به هیأت وزیران پیشنهاد کند.

پس ماده ۵ لایحه قانونی به دو روش قابل تعدیل است:

۱-از طریق تصویب در مجلس شورای اسلامی

۲-ظرفیت ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ← پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران        (۱.تصویب مجلس شورای اسلامی، ۲.پیشنهاد وزیر دادگستری)

حداقل مقرر باید بعد از ثبت شرکت و در طول حیات آن باید حفظ شود و طبق ماده ۵ اگر به هر دلیل سرمایه شرکت کمتر از حداقل مقرر شود شرکت یک سال فرصت دارد تا به انتخاب خود یکی از دو اقدام زیر را انجام دهد:

۱-افزایش سرمایه     ۲-تبدیل به نوع دیگری از شرکت­های تجارتی.

در غیر این­صورت هر ذی­نفع می­تواند صدور حکم انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد.

تفاوت دوم: حداقل تعداد سهام­داران در سهامی خاص ۲ شخص و در سهامی عام ۵ شخص است.

ماده ۳ لایحه: تعداد شرکای شرکت سهامی نباید کمتر از ۳ نفر باشد.

ماده ۱۰۷ لایحه: شرکت سهامی به­وسیلۀ هیأت مدیره­ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً یا بعضاً قابل عزل می­باشند، اداره خواهد شد. عده اعضای هیأت مدیره در شرکت­های عمومی نباید از ۵ کمتر باشد.

در جمع بین ماده ۳ لایحه قانونی و ۱۰۷ لایحه قانونی: طبق ماده ۳ تعداد شرکا نباید کمتر از ۳ نفر باشد باوجود این­که لفظ شرکت سهامی در این ماده مطلق استفاده شده حکم مقرر ناظر به سهامی خاص است. به قرینه حکم مندرج در ماده ۱۰۷ لایحه قانونی که شرکت سهامی عام را از حکومت ماده ۳ خارج می­کند و نتیجه رعایت ماده ۱۰۷ این می­شود که تعداد سهام­داران در سهامی عام نباید کمتر از ۵ نفر باشد.

تفاوت سوم: در شرکت سهامی عام مبلغ اسمی هر سهم نباید از ۱۰،۰۰۰ ریال تجاوز کند. ولی در سهامی خاص حداکثری برای مبلغ اسمی هر سهم تعیین نشده است. ماده ۲۹ لایحه قانونی

ماده ۲۹ لایحه← در شرکت­های سهامی عام مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد.

اختصاص این ماده به شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص را از حکومت آن خارج می­کند.

فایده تعیین مبلغ اسمی سهام در قسمت اخیر ماده ۱ لایحه قانونی پیدا می­شود.

لایحه قانونی ماده ۱: شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی است.

سهام شرکت­های سهامی بر دو قسم ارزش دارد: ۱- ارزش واقعی. ۲- ارزش اسمی.

ارزش واقعی: قیمتی که در بازار خریداران سهامی شرکت حاضر­ند بابت خرید آن بپردازند. بنابراین ارزش واقعی تابع وضعیت بازار است.

ارزش اسمی: ارزشی است که توسط موسسین شرکت در زمان تاسیس آن برای هر سهم درنظر گرفته شده است.

ارزش واقعی: مبلغی که خریداران حاضرند برای سهم بپردازند

ارزش اسمی که توسط موسسین شرکت در زمان تاسیس درنظر گرفته شده

ماده ۲۶ در ورقه سهم باید نکات زیر درج شود:

۱-نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکت­ها

۲-مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن

۳-تعیین نوع سهم

۴-مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و عدد

۵-تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است.

ارزش واقعی سهم با ارزش اسمی سه رابطه داشته باشد

اسمی › واقعی    واقعی › اسمی    ارزش اسمی = ارزش واقعی

حکم لایحه ۲۹ ناظر بر سهامی عام است. به این ترتیب هیچ یک از دو شرکت سهامی خاص و عام ارزش واقعی سهام حداکثر قانونی ندارد و در هیچ یک برای ارزش اسمی حداقل ندارد.

با لحاظ حکم مواد ۵ و ۲۹ لایحه قانونی در شرکت سهامی عام تعداد سهام نباید هیچ­گاه کمتر از ۵۰۰ سهم باشد.

(در شرکت­های سهامی عام تعداد سهام نباید کمتر از ۵۰۰ سهم باشد)

با توجه به نکات فوق در شرکت سهامی عام:

۱-حداقل سرمایه ۵۰۰،۰۰۰ تومان

۲-حداقل سهام­داران ۵ شخص

۳-حداقل تعداد سهام ۵۰۰ شخص

۴-حداکثر مبلغ اسمی سهام ۱۰،۰۰۰ ریال

در شرکت سهامی خاص:

۱-حداقل سرمایه ۱۰۰،۰۰۰ تومان

۲-حداقل سهام­داران ۳ شخص

۳-حداقل تعداد سهام قانون تعیین نکرده

۴-حداکثر مبلغ اسمی سهم قانون تعیین نکرده

۵-عدم پذیره­ نویسی در بورس

تفاوت چهارم دو شرکت سهامی خاص و عام ماده ۲۱ لایحه قانونی

ماده ۲۱ شرکت سهامی خاص نمی­توانند سهام خود را برای پذیره­نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک­ها عرضه نمایند. و یا به انتشار آگهی و اطلاعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کنند مگر اینکه از مقررات مربوط به شرکت­های سهامی عام به نحوی که در این قانون مذکور است تبعیت نمایند.

منظور از تبعیت شرکت سهامی خاص از مقررات سهامی عام در این ماده تبدیل شدن به سهامی عام است.

شرکت سهامی خاص نمی­تواند اوراق مشارکت از طریق بورس یا بانک­ها بفروشد یا اعلامیه پذیره­نویسی برای فروش اوراق مشارکت صادر کند.

شرکت سهامی خاص می­تواند با رعایت مقررات بدون تبدیل شدن به سهامی عام وارد فرابورس شود.

قانون بازار اوراق بهادار جمهور اسلامی ایران سال ۸۴→ قانون خاص

موارد انحلای شرکت سهامی از طریق دادگاه

ماده ۲۰۱ لایحه قانونی: در موارد زیر هر موقع ذینفع می­تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد:

۱-درصورتی­که تا یک سال پس از ثبت رسانیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز درصورتی­که فعالیت­های شرکت در مدت بیش از یک سال متوقف شده باشد.

۲-درصورتی­که مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب­های هر یک از سال­های مالی تا ده ماه از تاریخی که اساس­نامه تعیین کرده است تشکیل نشده باشد.

۳-درصورتی­که سمت تمام یا بعضی از اعضای هیأت مدیره و همچنین سمت مدیرعامل در مدتی بیش از ۶ ماه بلاتصدی مانده باشد.

۴-درصورتی­که بندهای ۱و ۲ ماده ۱۹۹ درصورتی­که مجمع عمومی فوق­العاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود و یا رای به انحلال شرکت ندهد.

مشاوره حقوقی رایگان برای ثبت شرکت سهامی خاص

شما می توانید از تیم وکلای عدالت در این زمینه به صورت تلفنی، حضوری یا آنلاین خدمات مشاوره دریافت کنید تا به بهترین صورت ممکن شرکت خود را به ثبت برسانید. برای این کار کافی است با شماره های داخل سایت تماس گرفته یا اینکه فرم تماس را پر کنید تا تیم ما با شما در سریعترین زمان ممکن تماس بگیرد.

sabt-ag

فهرست
Call Now Button