وصول چک و نحوه تنظیم دادخواست آن

چک
امتیاز ۵ از ۵ – ۱ رای
در حال ثبت رای

وصول چک

یکی از مشکلات حقوقی در جامعه  و از جمله اکثریت پرونده های حقوقی مطروجه در دادگاه ها و مراجع قضایی، که خیلی از شهروندان به نوعی با آن درگیر هستند، «دعاوی مربوط به چک و چک‌های برگشتی» است.

در صورتی که، چک بنا به دلایلی، با گواهی عدم پرداخت از سوی بانک مواجه شود، دارنده‌ی‌ چک برای مطالبه‌ی وجه آن و رسیدن به حقوق خود، از «چهار طریق» می‌تواند جهت وصول چک اقدام نمایند:

وصول چک‌

با توجّه به قانون وصول وجه چک‌ با اصلاحات سال ۱۳۸۲، دارنده‌ چک می‌تواند بعد از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک مربوط، به طرفیّت صادرکننده‌‌ چک، اقدام به طرح شکایت حقوقی و  کیفری نماید.

البتّه، طرح شکایت کیفری منوط به این است که، دارنده‌ چک مواعد شش ماهه را رعایت کرده باشد. یعنی شرایط مقرر در قانون تجارت و چک را در خصوص مهلت ها رعایت نماید:

اوّلاً: ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک، برای وصول وجه چک‌ آن به بانک مراجعه کرده باشد.

ثانیاً: بعد از مراجعه به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت، اقدام به طرح شکایت کیفری کند. (مادّه‌ی ۱۱ قانون صدور چک).

بدیهی است که، شکایت کیفری فقط علیه صادرکننده‌ چک امکان‌پذیر است. و بنابراین، علیه سایر اشخاص، یعنی، ضامن و ظهرنویس، نمی‌توان اقدام به شکایت کیفری کرد.

از طرفی، براساس اصلاحات قانون صدور وصول وجه چک‌ در سال ۱۳۸۲ ؛ چک‌های وعده دار، بدون تاریخ، سفید امضاء، مشروط، و بابت تضمین انجام معامله، فاقد جنبه‌ کیفری اعلام شده است.

شرایط وصول چک در مراجع کیفری

بنابراین، در صورتی که هر کدام از این موارد اثبات شود، در آن صورت، طرح شکایت کیفری به نتیجه نخواهد رسید. چرا که در این موارد، صادرکننده‌ی چک قابل تعقیب کیفری نیست. (مادّه‌ ۱۳ قانون صدور چک).

در نتیجه، اقدام به صدور چک از سوی صادرکننده و برگشت آن توسّط دارنده، در صورتی دارای اوصاف کیفری می‌باشد که فرضاً به تاریخ روز بوده و بدون وعده صادر شده باشد. و از طرفی  سایر شرایط نیز رعایت گردیده باشد.

اقدام از طریق دایره‌ اجرای ثبت:

با توجّه به این‌ که چک «در حکم اسناد لازم‌الاجرا» است لذا، دارنده‌ چک می‌تواند از طریق دایره‌ی اجرای ثبت درخواست صدور اجرایّیه علیه صادر‌کننده‌ی چک نماید. (مادّه‌ ۲ قانون صدور چک).

البتّه اقدام ثبتی از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک نیازمند وجود و تحقّق شرایطی است.

از جمله‌ این‌ شرایط می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:‌‌

  1. فقط علیه صادرکننده‌ چک امکان پذیر است.
  2. باید مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر‌کننده در بانک، گواهی شده باشد‌.
  3. صادر‌کننده‌ چک اموالی داشته باشد و دارنده‌ی چک نیز آن اموال را به اجرای ثبت معرّفی کند.
  4. به علاوه نیازمند پرداخت نیم عُشر اجرایی از سوی دارنده‌ چک است.
  5. ضمن این‌که لاشه‌ چک هم در این مرحله، از دارنده‌ چک دریافت می‌شود.

اقامه دعوای حقوقی و تنظیم دادخواست وصول چک

با توجّه به این ‌که چک همانند سفته و برات از جمله «اسناد تجاری» مندرج در قانون تجارت محسوب می‌شود. بنابراین، دارنده‌ی چک می‌تواند علیه همه‌ی مسئولین  اعمّ از صادرکننده و ظهرنویسان تحت شرایطی با تقدیم دادخواست مربوط اقامه‌ دعوای تجاری کند.

مزایای دادخواست حقوقی وصول چک

  1. اقامه‌ی دعوا علیه همه‌ی مسئولین از جمله ظهرنویسان امکان‌پذیر است.
  2. صدور قرار تامین خواسته بدون تودیع خسارات احتمالی‌ صورت می‌گیرد.

گفتنی است که اقامه‌ی دعوای حقوقی از سوی دارنده‌ی ‌چک دارای شرایطی است:

  1.   گواهی عدم پرداخت (که این گواهی جایگزین واخواست در سفته و برات می‌باشد) باید در ظرف پانزده روز یا چهل و پنج روز یا چهار ماه از تاریخ صدور چک (بر حسب مورد) اخذ شده باشد‌.(موادّ ۳۱۵ و ۳۱۷ قانون تجارت).
  2.   ‌در ظرف یک سال یا دو سال (بر حسب مورد) از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت اقدام به تقدیم دادخواست شود. (موادّ ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت).

اقامه‌ی دعوای مدنی از طریق تقدیم دادخواست در مراجع قضایی:

دارنده‌ چک در هر حال حقّ اقامه‌ دعوا علیه صادرکننده‌ چک را دارد. که این امر با تقدیم دادخواست به دادگاه‌های عمومی حقوقی و طبق تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد و عموماً دارندگان چک از این روش به عنوان آخرین مرحله استفاده می‌کنند.

نمونه رای دادگاه وصول چک

پرونده کلاسه …شعبه … دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران تصمیم نهایی شماره…

خواهان:

…… فرزند …..به نشانی …..

خواندگان:

خواسته: مطالبه وجه چک

دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه در مورد دادخواست وصول چک

…… ۲-شرکت ………….. ردیف اول به عنوان صادر کننده و ردیف دوم به عنوان ضامن،به مطالبه وجه یک فقره چک به شماره ۸٫به مبلغ ……….. ریال و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه ،با توجه به محتویات پرونده، مطالبه خواهان، مستندات ابرازی و اینکه از خواندگان علی رغم ابلاغ قانونی ،کسی در جلسه دادرسی حاضر نگردیده ، لایحه ای نیز ارائه نشده که ضمیمه پرونده باشد، مالا دفاعی به عمل نیامده و دعوی خواهان از سوی ایشان مصون از تعرض و خدشه مانده است، با استناد به مواد ۳۱۰،۲۴۹ و ۳۱۳ قانون تجارت و ۵۱۹،۵۱۵ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۱۰/۱۴ ریال و مبلغ ۰۰۰/۵۹۵/۴۲۹ ریال و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه رسمی ،بابت خسارت دادرسی و همچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه با محاسبه مجری حکم صادر می گردد.رای صادره ،غیابی و قابل واخواهی در این دادگاه تهران می باشد.
رئیس شعبه …… دادگاه عمومی تهران-…….

به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی وکلای عدالتبا کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما  تماس بگیرید و در این زمینه یا موارد با وکیل پایه یک دادگستری مورد نظر  مشاوره حقوقی حضوری یا تلفنی تخصصی  بگیرید.

vakilkhanevadeh

فهرست
مشاوره حقوقی تلفنی
Open chat
مشاوره حقوقی آنلاین