شکایت انتظامی از قاضی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. شکایت انتظامی از قاضی
0
0

با سلام، اینجانب در مورخ 95/7/28 در مزایده برگزار شده از طرف دادگستری در مورد فروش یک قطعه زمین از یک ملک بابت طلبکاری فردی از مالکین زمین مربوطه برنده شده و با انجام مراحل اداری ملک و اجبار به پرداخت معوقات مربوط به زمین مورد مزایده، سند تک برگی با عنوان نوع ملک”خانه مخروبه” و کاربری “مسکونی” دریافت نمودم.
با توجه به اینکه قاضی پرونده طبق مفاد 137 الی 168 حقوق مدنی و 141 الی 148 ثبت اسناد می بایست قبل از برگزاری مناقصه در مورد بدهی های و قابلیت تفکیک و افراز ملک از ارگانهای مربوط استعلام می نموده است اولا، طبق شرایط مندرج در اعلامیه مزایده اینجانب موظف به پرداخت بدهی های مورد مزایده نمی باشم. ثانیا، مورد مزایده (همچنانکه در موضوع مزایده عنوان شده) زمین می باشد و نه ملک دارای بنا. ثالثا، اکنون شهرداری با عنوان اینکه ملک مشاعی می باشد و قابلیت تفکیک و افراز ندارد از جداسازی زمین استنکاف می نماید. رابعا، مستند به سوابق ملک این ملک دارای کاربری “گاراژ حمل ونقل و انبارداری” بوده است. خامسا، قاضی بعد از تمام مراحل فوق به دلایل نامعلوم دستور برگزاری مجدد مزایده نموده است. سادسا، مورد مزایده در مجاورت ملک دارای سرقفلی اینجانب بوده است که دارای یک سند مشترک می باشد.
چگونه می توانم از تخلفات صورت گرفته در پرونده احقاق حق نمایم؟
با تشکر

  • داود پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمه کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا

فهرست
مشاوره حقوقی تلفنی
Open chat
مشاوره حقوقی آنلاین