مجازات تهدید چیست؟ و شرایط تحقق تهدید چگونه است؟

امتیاز ۵ از ۵ – ۱ رای
در حال ثبت رای

تهدید و شرایط آن

مجازات تهدید چیست و چگونه می توان این مسئله را به اثبات رساند؟

زمانی که شما از سمت شخصی مورد تهدید یا شخص دیگری را مورد تهدید قرار میدهید باید بدانید یک جرم اتفاق افتاده است. و شخصی که مورد تهدید قرار گرفته است حق آن را دارد که شکایتی را تنظیم و به دادگاه ارائه دهد.

در این مقاله می خواهیم بدانیم که چگونه می توانیم مجازات تهدید را اثبات کنیم و اصلا این مجازات تهدید چیست؟

اگر زمانی شما شخصی را مورد تهدید قرار دادید یا مورد تهدید واقع شدید می توانیم برای اطلاع از نحوه برخورد با این مسئله از مشاوره حقوقی کمک بگیرید و اطلاعاتی را در این حوزه به دست آورید.

  • مجازات تهدید بر اساس قانون چیست ؟
  • آیا تهدید کردن دیگران جرم است ؟
  • جرم تهدید چیست؟
  • در چه شرایطی جرم تهدید محقق می شود؟
  • مجازات تهدید دیگران برای اخذ سند یا نوشته چیست ؟

تهدید یعنی اینکه یک نفر، دیگری را به اینکه نسبت به او یک عمل بد و نامشروع انجام دهد بترساند.این عمل بد و نامشروع می تواند ترساندن از به قتل رساندن، آسیب جسمی زدن، بردن آبرو و مواردی از این دست که باعث می شود طرف مقابل بترسد و آن شخص از این تهدید بترسد. به طور کلی تهدید در صورتی جرم محسوب می شود که این تهدید موثر در شخص باشد و او بداند از بابت این تهدید، خسارتی به او وارد خواهد شد.

قانون گذار نسبت به این جرم و تاثیر آن بر جامعه واکنش نشان داده است و به همین مناسبت  برای مرتکب جرم تهدید   مجازات هایی نیز در نظر گرفته شده است.

مجازات تهدید مطابق قانون مجازات اسلامی:

” مجازات تهدید شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال است “

 

میزان مجازات تهدید کردن دیگران؟

در صورتی که تمام شرایط تحقق جرم تهدید به وقوع بپیوندد و جرم تهدید شکل بگیرد به گونه ای که قابلیت اثبات داشته باشد قانون گذار مجازات را بر چنین عملی بار خواهد کرد که مجازات جرم تهدید در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی مشخص شده است.

مطابق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی

” هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید  اعم از اینکه به این واسطه تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد  به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد “.

بنا بر این ماده، مجازات جرم تهدید یا از ۱ تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و یا دو ماه تا دو سال حبس  ” یا ” در این ماده یعنی یکی از این دو مجازات اعمال خواهد شد که قاضی با توجه به اوضاع و احوال و شخصیت مجرم  یکی از این مجازات ها را برای جرم تهدید در نظر خواهد گرفت.

مجازات تهدید همراه با اجبار چیست؟

تا اینجا دانستیم که مجازات تهدید چیست حال اگر کسی با جبر، قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضا و یا مهر نماید و یا سندی و نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او می باشد را از وی بگیرد،به حبس از سه ماه تا دو سال و یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

این موضوع حکم ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی است که جرم تهدید به گرفتن سند یا امضا آن به زور و اجبار را به طور جداگانه مد نظر قرار داده است.

مجازات این جرم با مجازات جرم تهدید تنها در یک ماه حبسِ بیشتر تفاوت دارد و گرنه هر دو در یک درجه مجازات تعزیری قرار دارند.

 پس به طور کلی می توان گفت که:

جرم تهدید  عبارت است از واداشتن دیگری به ارتکاب جرم یا گرفتن مال

 جرم تهدید از جمله جرایمی است که بزهکاران برای رسیدن به مقاصد خود به آن متوسل می‌شوند و تمام قوانین کیفری دنیا از جمله قانون مجازات اسلامی ایران، آن را جرم دانسته است.

تهدید باید ناظر به موضوعی معین باشد و در این امر، واقعی یا غیر واقعی بودن تهدید بی‌تاثیر است اما هدف مرتکب از تهدید، لزوما باید تحصیل منفعت نامشروع باشد همچنین نوع وسیله تهدید اعم از کتبی، شفاهی، علنی یا غیرعلنی بودن آن در وقوع جرم مطرح نیست.

بنابراین باید تاکید کرد که نوع جرم تهدید مطرح نیست بلکه باید بیم اضطراب ناشی از تهدید در مباشر جرم، او را مصمم به ارتکاب جرم کند؛ لذا تهدید به ایراد صدمات بدنی از ناحیه شخصی معلول به فردی نیرومند به منظور وادار ساختن فرد مزبور به ارتکاب سرقت نمی‌تواند از مصادیق تهدید باشد. زیرا معمولاً چنین تهدیدی قادر به ایجاد بیم در فرد نیرومند نیست تا او را مصمم به ارتکاب سرقت کند.

به طور کلی وجود تهدید مؤثر، امری نسبی است و تحقق آن منوط به اوضاع و شرایط تهدیدکننده و تهدیدشونده دارد. بنابراین مجرد خوف از کسی یا چیزی تهدید به شمار نمی‌آید بلکه بیم و ترس فاعل باید از عمل تهدیدآمیز معاون ناشی شده باشد. به این ترتیب احراز تهدید، امری موضوعی و موکول به تشخیص قاضی است.

نکته‌ای باید به آن توجه داشت این است ‌که جرم تهدید نسبت به آینده است نه گذشته و اینکه در تهدید، فاعل برخلاف میل باطنی خود دست به اقدام عمل مجرمانه می‌زند اما اراده هیچ گاه از او سلب نشده است. این در حالی است که گاهی اوقات علاوه بر اینکه تهدیدشونده راضی به انجام فعل مورد نظر تهدیدکننده نیست از او سلب اراده نیز می‌شود که در این صورت هیچ مسئولیتی متوجه فاعل و مباشر جرم نخواهد بود و مسئول اجبارکننده خواهد بود. برخلاف تهدید مورد بحث که تهدیدکننده به عنوان معاون جرم و تهدیدشونده به عنوان مباشر و فاعل مورد تعقیب خواهد بود.

شرایط تحقق جرم تهدید چیست؟

  1. عنصر قانونی

مطابق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی :

«هر کس دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

جرم تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا افشای سری نسبت به خود یا بستگان، در ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، از موضوعات تهدید تلقی شده است. به عنوان مثال، شخصی دیگری را به کور کردن چشم یا به شکستن دندان تهدید می‌کند که این موارد مشمول تهدید به ضررهای نفسی است.

در مورد ضرر شرفی نیز هر موردی که بتوان آن را به شرافت، آبرو، عرض و ناموس شخص یا بستگانش مربوط کرد، تهدید به آن تهدید به ضرر شرافت است.

شرایط تحقق ضرر مالی در جرم تهدید

تهدید به اضرار مالی نیز چه نسبت به خود شخص باشد و چه بستگان وی، تحت شمول ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قرار می‌گیرد.

در این صورت نیز تهدیدکننده قابل مجازات با این ماده است؛ حال فرقی نمی‌کند وجه یا مال یا چیزی مطالبه کرده باشد یا خیر. به عنوان مثال، اگر کس دیگری را تهدید کند که اتومبیل پدرش را سرقت خواهد کرد یا منزل برادرش را آتش می‌زند، با جمع شرایط تهدید واقع شده است.

«وسیله» در ماده ۶۶۹ بی‌تاثیر است و این معنا از کلمه «به هر نحو» استفاده می‌شود اما نکته‌ای که حقوقدانان آن را مورد بحث قرار داده‌اند، ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن «هر کسی به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود، در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از ۶ ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد»

در این ماده  وسیله یعنی اسلحه که اعم است از چاقو و هر نوع سلاح سرد و گرم دیگر، شرط محقق شدن جرم است و فرد اسلحه را وسیله جرم قرار می‌دهد.

بنا به اعتقاد برخی از حقوقدانان این ماده مخصص ماده ۶۶۹ است و در زمانی که مرتکب تهدید از سلاح استفاده می‌کند، از شمول ماده ۶۶۹ خارج و با جمع سایر شرایط، عملش با ماده ۶۱۷ منطبق است. لازم به ذکر است که تهدید در ماده ۶۶۹ حصری و محدود به مواردی است که در ماده قید شده است و شامل تهدید به قتل، ضررهای نفسی، شرفی، مالی و افشای سر نسبت به خود شخص یا بستگان به هر نحو به جز از طریق اسلحه است اما در ماده ۶۱۷ قانونگذار هر گونه تهدیدی که به وسیله سلاح انجام می‌پذیرد را مستوجب مجازات دانسته و محدود به نوع خاص از تهدید نیست.

لازم است که تهدید با ارتکاب اعمال غیرقانونی محقق شود. در این موضوع تردیدی وجود ندارد که تهدید باید نسبت به فرد تهدیدشونده موثر بوده و تهدیدکننده نیز توان انجام آن را داشته باشد و موقعیت طرفین جرم نیز در نظر گرفته شود.

اما پرسشی که مطرح می‌شود، این است که آیا هر تهدیدی جرم و مستوجب مجازات است؟ پاسخ این پرسش، قطعا منفی بوده و هر تهدیدی مجرمانه نیست؛ چنانکه اگر شخصی دیگری را تهدید کند که اگر به مزاحمت‌های خود ادامه دهد، ضمن ارائه مدارک و صداهای ضبط شده‌اش به مراجع قضایی از وی شکایت خواهد کرد یا متهمی که با اقدامات مرجع انتظامی یا قضایی، احساس کند که حقوقش در معرض تضییع است و به همین دلیل بگوید که به مراجع ذی‌ربط شکایت خواهد کرد، چنین امری تهدید کیفری و مستوجب مجازات نیست.

تهدید به اضرار مالی نیز چه نسبت به خود شخص باشد و چه بستگان وی، تحت شمول ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قرار می‌گیرد؛ در این صورت نیز تهدیدکننده قابل مجازات با این ماده است  حال فرقی نمی‌کند که وجه یا مال یا چیزی مطالبه کرده باشد یا خیر.

شرایط تهدید در تحقق جرم تهدید

تهدید شخص لازم است واضح باشد. یعنی تهدیدکننده به وضوح تهدیدشونده را به قتل، ضررهای مادی، معنوی، شرفی و افشای سر خود یا بستگانش تهدید کند؛ به نحوی که قاضی از الفاظ به کار رفته یا حرکات انجام‌شده بتواند تهدید صورت‌گرفته را به راحتی احساس کند؛ البته عرف و اوضاع و احوال نیز در قضاوت امر کاملاً موثرند اما در موارد تردید یا ابهام نمی‌توان کسی را مورد مجازات قرار داد.

مثلاً اگر شخصی به دیگری بگوید «حسابت را می‌رسم» یا «کاری می‌کنم که مرغان هوا به حالت گریه کنند» یا «اشکت را در می‌آورم» در این تهدید که ابهام وجود دارد و اشاره دقیقی به ضررهای نفسی، شرافتی و… در آن نشده است، نمی‌توان تفسیر موسع کرد و حکم به محکومیت مرتکب داد.

از طرف دیگر لازم نیست اعمال مورد نظر به طور کامل اعلام شود و اشاره و استعاره‌ای که رافع ابهام و تردید باشد، به نحوی که مخاطب نوعی به وضوح معنای آن را دریابد، کفایت می‌کند.

میزان مجازات تهدید دیگران در قانون مجازات اسلامی

در مورد مجازات تهدید کننده ، پس از اثبات جرم و جمع شدن شرایط ماده ۶۶۹ قانون به قاضی حق انتخاب حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه را داده است که دادگاه با توجه به اوضاع و احوال قضیه و شخصیت طرفین مبادرت به صدور رای در خصوص متهم می‌کند.

جرم موضوع ماده ۶۶۹ نیز مانند ماده ۶۶۸ از جرائم حق‌الناس است که جز با شکایت شاکی خصوصی آغاز نمی‌شود و در صورت رضایت و اعلام گذشت شاکی، دادگاه می‌تواند در مجازات تهدید کننده تخفیف داده و با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر کند.

در اعلامیه جهانی حقوق بشر، یکی از اهداف عالی جامعه این است که از هرگونه ترس و واهمه و تهدید مصون باشند. این که هیچ کس حق ندارد دیگری را مورد ترس و ارعاب قرار دهد در «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» نیز پیش بینی شده است.

بدین ترتیب تهدید افراد چون موجب ایجاد ترس و واهمه می شود، نقض کننده یکی از اساسی ترین اصول حقوق بشر است.

 چه زمانی جرم تهدید اتفاق می افتد؟

برای اینکه عنوان مجرمیت بر تهدید صدق کند و اصطلاحا جرمی باشد که بتوان برای آن مجازات در نظر گرفت، طبق قانون مجازات اسلامی باید شرایطی محقق شود.

ابتدا اینکه خود تهدید کردن، یعنی ترساندن و ارعاب طرف دیگر به هرآنچه که برای وی ناخوشایند و آزار دهنده باشد، اتفاق بیفتد. این تهدید بنا به متن قانون، باید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان وی باشد.

آیا تهدید کردن، حتی بدون اقدام جرم است؟

جرم تهدید اصطلاحا مطلق است و مقید نیست. یعنی اگر فردی یک نفر را تهدید نماید، حتی اگر آن تهدید را عملی نکند، باز مجرم است و برای او مجازات تعیین می شود.

خواسته وی مهم نیست. تهدید کننده ممکن است درخواست مال کند (اخاذی)، یا بخواهد که کاری را انجام دهید یا انجام ندهید. یا حتی ممکن است که هیچ خواسته ای نداشته باشد. رسیدن وی به خواسته شرط تحقق جرم نیست و صرف ارعاب و تهدید کردن باعث مجرمیت فرد شده و محکوم به مجازات است.

نکته مهم این است که تهدید باید آگاهانه باشد و فرد نسبت به آزار و اذیت و ایجاد نگرانی و ناراحتی در طرف مقابل آگاه باشد.

چه مواردی تهدید محسوب می شود؟

هر زمان که ضرر، در عرف، کوچک و قابل اغماض باشد، جرم تهدید محقق نمی شود. مثل اینکه کارفرما، کارمند یا کارگر زیر دست خود را تهدید به ندادن مرخصی یا اضافه کاری کند. یا در مشاجره خانوادگی، مردی تهدید کند که خانه را ترک می کند. همانطور که گفته شد تهدید باید باعث ایجاد ترس، واهمه و رنج گردد تا شامل مجازات شود.

مصادیق جرم تهدید

با توجه به متن ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، تهدید کردن به هر نحو کفایت می کند. اعم از اینکه به شکل شفاهی باشد یا مکتوب یا با ارسال نامه یا ایمیل یا پیامک ویا نظیر اینها.

حتی تهدید می تواند غیر مستقیم باشد. یعنی مطلب تهدید آمیز به فرد ۱ گفته شود، با این اطمینان که او نیز به فرد ۲ ، که شخص مورد نظر تهدید کننده است، منعکس نماید. نکته مهم در این میان این است که اولا تهدید باید صریح باشد و دوما به سمع تهدید شونده برسد.

اثبات جرم تهدید چگونه است؟

بر اساس ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی در مورد راه های اثبات جرم:

«ادله ی اثبات جرم عبارت است از اقرار، شهادت، علم قاضی و قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی.»

از مهمترین مواردی که به اثبات جرم کمک شایانی می کند، شهادت شهود است. اگر در هنگام وقوع تهدید شاهدینی حضور داشته اند که می توانند با قطع و یقین اتفاقات پیش آمده را نزد قاضی و در دادگاه شرح دهند، می توان از گواه آن ها در اثبات جرم تهدید و میزان مجازات تهدید استفاده نمود.

علم قاضی از دیگر موارد مهم در اثبات جرم است. می توان از مدارک و مستندات محکمه پسندی که موجود است ، در جهت افزایش آگاهی علم قاضی بهره برد.

مواردی همچون تحقیقات محلی، اظهارات مطلع و گزارش ضابطان از این نوع مدارک است. همچنین فیلم، عکس، صوت، پیامک، چت، اسکرین شات و مواردی از این دست دلیل قطعی نیستند. اما می توان آن ها را به عنوان اماره (کمک به علم قاضی) به دادگاه ارائه نمود.

در نهایت همیشه به یاد داشته باشید که جهت پیگیری مسائل و مشکلات حقوقی و کیفری خود، حتما با وکیل یا کارشناس حقوقی مشورت و همفکری نمایید. چراکه با تجربه و دانش متخصصین می توان در جهت بهتر به نتیجه رسیدن موضوع گام برداشت.

مشاوره حقوقی رایگان برای بررسی مجازات تهدید

به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی وکلای عدالت با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما  تماس بگیرید و در این زمینه یا موارد با وکیل پایه یک دادگستری مورد نظر  مشاوره حقوقی رایگان یا تلفنی تخصصی  بگیرید.

mashhad.ir

فهرست
مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری

تماس با وکیل دادگستری