مجازات سرقت تعزیری چقدر می باشد؟

امتیاز ۵ از ۵ – ۱ رای
در حال ثبت رای

مجازات سرقت تعزیری چه میزان است؟

همیشه و در همه دوران ها مالکیت افراد نسبت به اموالشان یک موضوع مهم و حساس بوده است.

مردم همیشه خواستار احترام به حقوق مالکیتی خود بودند و البته همیشه هم افرادی هستند که این حقوق را نادیده می گیرند. با پیشرفت جوامع قانونگذار اقدام به تدوین قوانینی کرد تا طبق آن حق دیگران نسبت به اموالشان محترم شمرده شود.

قانون گذار برداشتن مال دیگران بدون اجازه آنها تحت عنوان جرم سرقت معرفی کرد. رواج این جرم قانونگذار را بر آن داشت تا با بیان دقیق تر مسائل مرتبط با این جرم از قبیل تعریف جرم سرقت، تقسیم بندی سرقت به سرقت تعزیری و سرقت حدی میزان مجازات سرقت تعزیری و هم چنین بیان نحوه اثبات جرم سرقت پرداخته است.

از این رو ما در این مقاله به بررسی مفهوم جرم سرقت و انواع جرم سرقت و همچنین میزان مجازات سرقت تعزیری  می پردازیم.

در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی در این حوزه دارید می توانید با متخصصین موسسه ما در تماس باشید.

مجازات سرقت تعزیری چقدر می باشد؟

جرم سرقت چیست ؟

” سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است “

مطابق ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ سرقت یا دزدی عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر که این خود یک عمل مجرمانه و غیر قانونی می باشد و مشمول ماده ۲ قانون مجازات اسلامی می باشد. در ادامه میزان مجازات سرقت تعزیری بیان خواهد شد.

در این ماده آمده است که سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.

با توجه به این ماده می توان گفت که اگر کسی مال متعلق به فرد دیگری را برباید ، سارق است.

متعلق بدون مال به دیگری هم شخص حقیقی مثل افراد در سطح جامعه را شامل می شود و هم اشخاص حقوقی مثل شرکت ها و اموال دولتی را شامل می شود.

مجازات جرم سرقت تعزیری مانند هم جرم دیگری برای اینکه شکل بگیرد باید دارای سه عنصر قانونی، روانی و مادی باشد . در واقع جمع این سه رکن با یکدیگر باعث می شود آنچه ما به آن جرم سرقت می گوییم ایجاد شود.

انواع جرم سرقت چیست؟

به طور کلی تقسیم بندی سرقت را می توان در دو دسته در نظر گرفت :

الف ) سرقت حدی :

سرقت حدی یک نوع از انواع سرقت است که داری مجازات حدی است.

سرقت حدی دارای شرایط خاصی است . برای اینکه جرم سرقت حدی شکل بگیرد باید تمام شرایط ۱۴ گانه شکل گیری جرم سرقت حدی وجود داشته باشد.

در واقع نمی توان شرطی به آن اضافه یا کم نمود. در صورتی که یکی از شرایط جرم سرقت حدی وجود نداشته باشد، سرقت مستوجب حد نخواهد بود و در سایر دسته های جرم سرقت قرار خواهد.

ب ) سرقت تعزیری :

به سرقتی تعزیری گفته می شود که سارق شرایط سرقت حدی را نداشته باشد . در این صورت قاضی با توجه به نحوه سرقت برای آن مجازات تعیین خواهد کرد.

برای مثال کیف قاپی، یا سرقت همراه با اسلحه یا سرقت همراه با آزار دیگری و …. سرقت تعزیری انواع مختلفی از سرقت را شامل می شود.

در واقع در صورتی که ثابت نشود یک سرقت حدی است ، تعزیری در نظر گرفته می شود .

سرقت تعزیری به چند دسته تقسیم می شود؟

سرقت تعزیری به سه دسته تقسیم می شود:
• سرقت ساده
• سرقت مخل نظم
• سرقت مشدد

الف- سرقت ساده:

عنصر قانونی سرقت ساده، ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی می باشد. سرقتی است که دارای ارکان و شرایط عمومی است و هیچیک از شرایط سرقت حدی یا سرقت مشدد را ندارد.

البته اگر میزان مجازات را مبنای ساده و مشدد بودن سرقت قرار دهیم، سرقت موضوع ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی که کمترین را دارد سرقت ساده خواهد بود.

ب- سرقت مخل نظم:

ماده ۲۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ سرقت مخل نظم را که نوعی سرقت تعزیری می باشد. «سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد می باشد و موجب اخلال در نظم با خوف شده را بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد، اگرچه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد، موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال خواهد بود.

اطلاق این ماده شامل سرقت های تعزیری ساده و مشدد می شود.

ج- سرقت مشدد:

منظور از سرقت مشدد، هرگونه سرقتی است که مقرون به یک یا چند عامل از عوامل تشدید مجازات بوده و مجازات آن شدیدتر از مجازات سرقت ساده باشد و شرایطی را نیز داشته باشد که در قانون پیش بینی کرده است.

این شرایط، حصری می باشد و نمی توان عامل دیگری غیر از عوامل پیش بینی شده در قانون را عامل تشدید مجازات قرارداد، عوامل تشدید مجازات که در مواد ۶۵۱ تا ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی بیان شده اند که عبارتند از سرقت در شب، تعدد سارقان، سرقت مسلحانه، بالا رفتن از دیوار، شکستن حرز، استفاده از عنوان با لباس مستخدم دولت، مامور دولتی قلمداد کردن، بکاربردن کلید ساختگی، سرقت از محل مسکونی، سرقت همراه با آزار یا تهدید، سرقت از محل های عمومی، مستخدم، شاگرد و کارگر بودن سارق، سرقت به اقتضای شغل، کیف زنی یا جیب بری و امثال آن، سرقت در مناطق بحرانی، سرقت آب، برق و گاز و تلفن.

به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در مورد مسائل کیفری لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی وکلای عدالت با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما  تماس بگیرید و در این زمینه یا موارد با وکیل پایه یک دادگستری مورد نظر مشاوره حقوقی تلفنی تخصصی  بگیرید.

mashhoor

فهرست
مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری

تماس با وکیل دادگستری