نمونه قرارداد واردات کالا

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. نمونه قرارداد
 4. chevron_right
 5. مدنی و تجاری
 6. chevron_right
 7. نمونه قرارداد واردات کالا

نمونه قرارداد واردات کالا

100,000 تومان

توضیحات

نمونه قرارداد واردات کالا

نمونه قرارداد واردات

مقدمه:
 • نظر به اینکه شرکت ……………………. قصد سرمایه گذاری در واردات و فروش …………. را دارد.
 • نظر به اینکه آقای …………………………. توانایی خود را در واردات و بازاریابی و فروش این محصول اعلام داشته است.

قرارداد واردات ذیل فمابین طرفین مستند به ماده ۱۰ قانون مدنی در تاریخ ………………در تهران منعقد گردید.

ماده ۱- طرفین قرارداد واردات:

۱-۱-طرف اول:

۱-۲- طرف دوم:

ماده ۲- موضوع قرارداد واردات:

 • موضوع قرارداد واردات عبارت است از واردات، بازاریابی و …………………………..
تبصره۱:

کلیه کالاهای موضوع قرارداد واردات در تمام مر……………………………………….

تبصره۲:

طرف دوم مکلف است  در معاملات صر……………………………………

ماده ۳- مدت قرارداد:

طرف دوم موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ پ…………………………………..

قرارداد با توافق کتبی طرفین، قابل تمدید خواهد بود.

ماده ۴ – سرمایه:

 • سرمایه موضوع قرارداد ………………..
 • طرف اول غیر از تأمین ………………………
تبصره:

هزینه های ترخیص، حمل و  اجاره ماشین آلات و هزینه کارکنان…………………………

 •  طرف دوم اجرت و سود خود و کلیه هزینه هایی که برای ……………………………….

ماده ۶ – شروط و تعهدات:

 • طرف دوم حق صرف سرمایه …………………………………….
 • طرف دوم موظف است در خصوص ذرت وارداتی نسبت به تهیه و……………………………………..
 • سه نسخه اصل بارنامه و دو نسخه کپی.
 • فاکتور فروشنده.
 • گواهی مبدا.
 • لیست عدلبندی فله ای.
 • گواهی تست و بازرسی مبدا Inspection Certificate.
 • گواهی عدم تابش رادیواکتیو مبدا. Radiation safely cert.
 • گواهی سلامت آفات گیاهی مبدا Phytosanitary cert.
 • گواهی بخور و حشره زدایی مبدا Fumigation .
 • گواهی دامپزشکی مبدا Certificate of Veterinary.
 • ارائه اصل قبض انبار…………………………..
 • طرف دوم متعهد است کلیه اسناد از قبیل فاکتور …………………………………………………….
 • طرف دوم تحت هر شرایطی مسئول……………………………………………
 • طرف اول حق دارد کلیه عملیات موضوع …………………………………………..
 • طرف دوم مکلف به بیمه تمام خطر نمودن کالای ……………………..
 • مسئولیت رعایت کمیت و کیفیت ذرت خریداری شده از لحاظ سلامت ……………………..
 • طرف دوم موظف است پس از دریافت سرمایه، هر۵ روز، گزارش …………………………
 • طرف دوم مکلف به بیمه نمودن محل نگهداری ذرت موضوع قرارداد در ………………………………….
 • طرف دوم موظف است برای هر کیلوگرم ذرت دامی حداکثر…………………………..
تبصره۱:

چنانچه مبلغ هزینه کمتر از مبلغ مقرر…………………………

 • در فرضی که ذرت در مدت قرارداد به فروش نرسد…………………………………..
تبصره۲:

این بند نافی ضمانت اجرای قراردادی نمی باشد.

 • طرف دوم حق فروش کالای موضوع قرارداد به صور………………………………………
 • طرف دوم موظف است هر کیلوگرم ذرت.
تبصره۳:
 • چنانچه مبلغ فروش بیشتر از مبلغ م…………………….
 • طرف دوم ضمن عقد خارج لازم…………………………………………….
 • طرف دوم در جهت اجرای بند۱۴ ماده ۶ قرارداد و نیز در جهت تضمین اجرای تعهدات و حسن اجرای ت……………………………………..
 • چنانچه هر یک از بندها و مندرجات وتعهدات ناشی از این قرارداد نقض شود و یا طرف دوم رعایت
 • صرفه و صلاح طرف اول را ننماید و نیز زمانبندی مقرر را رعایت ننماید و یا پس از پرداخت سرمایه اجرا به مدت ۱۰ روز متوقف بماند، ابتدا طرف اول با ارسال ایمیل از وی تقاضای رفع و یا اصلاح نقائص را می نماید، ……………………….
 •  نشانی و ایمیل مندرج در این قرارداد نشانی رسمی و قانونی طرفین می باشد…………………….
 • طرف دوم  متعهد است در هر بخش از فروش کالا ضمن کسب  اجازه از ………………………………
 •  چنانچه ظرف مدت ۲۴ ساعت پس از انقضای دوره مندرج در قرارداد واردات ، طرف دوم اقدام به………………………………………

ماده۷ – حل اختلاف:

در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر یا اجرای بند های این قرارداد چنانچه موضوع از طریق مذاکره …………………………….

ماده ۸ – حوادث غیر قابل اجتناب (غیر قابل پیش بینی):

در صورت بروز حوادث غیر قابل اجتناب و غیر قابل پیش بینی که خارج از اراده طرفین باشد چنانچه اجرای پروژه از ………………………………….

ماده ۹ – نسخ قرارداد واردات:

این قرارداد در ۳ نسخه با اعتبار واحد تنظیم شده است.

طرف اول                                                                           طرف دوم

 

پیشنهاد می گردد به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی اساتید مهر ایرانیان با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود.با ما  تماس بگیرید و در این زمینه یا موارد با وکیل پایه یک دادگستری مورد نظر  مشاوره حقوقی خانواده رایگان حضوری یا تلفنی تخصصی  بگیرید.

فهرست
مشاوره حقوقی تلفنی
Open chat
مشاوره حقوقی آنلاین