نمونه قرارداد همکاری و شراکت

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. نمونه قرارداد
  4. chevron_right
  5. نمونه قرارداد همکاری و شراکت

نمونه قرارداد همکاری و شراکت

100,000 تومان

توضیحات

قرارداد شراکت در قانون مدنی

قرارداد شراکت – شراکت در معنای خاص خود یکی از انواع عقود معین است که همراه با اشاعه در حق مالکیت ایجاد می شود . برای تحقق شراکت باید دو یا چند حق مالکیت در هم آمیزد . هدف از این آمیزش رسیدن به یگانگی است . شکل تکامل یافته شراکت در حقوق کنونی به صورتی است که در آن مالکیت های جزء ، اصالت خود را از دست می دهند و در یک مالکیت جمعی و اشتراکی ادغام می شوند و اجتماع مالکیت ها وجودی مستقل می یابند که از آن به شخصیت حقوقی یاد می شود .

گاها اتحاد مالکیت ها به کمال نمی رسند و به حالت اجتماع در می یابند بدون آنکه اصالت هرکدام از بین برود ، در این حالت آن را اشاعه می نامند . در ماده ۵۷۱ قانون مدنی آمده است «شراکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه» بر این اساس هرگاه بیش از یکنفر بر ملکی مالکیت داشته باشند مالکیت آنها بر ملک مذکور به نحو اشاعه بوده و مالکیت مشاعی محقق می گردد .

مال مشاع در مقابل «مال مفروز» یا «ملک اختصاصی» است که آن عبارت است از مالی که شخص به نحو انحصار، مالک آن باشد؛ مانند خانه یا ماشینى که منحصراً در ملک یک فرد است و کسى با او شریک نیست و اگر قبلاً نیز مشاع بوده فعلاً تقسیم شده و هر کدام سهم خاص به خود را مالک‌اند. شراکت یا مدنی است یا شراکت تجاری.

شراکت مدنی بر دو نوع است:

 شراکت غیرعقدی یا قهری

طبق ماده ۵۷۱ ق.م: «شراکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه» حال اگر این شراکت بدون اراده و خواست افراد صورت بگیرد، شراکت قهری یا غیر عقدی است مانند این که فردی قوت کند و منزل مسکونی او به سه فرزندش ارث برسد، یا نسه فرزند در منزل پدرشان شریک هستند که شراکت آنها بدون عقد و بطور قهری ایجاد شده است.

شراکت عقدی

عبارت است از عقد و قراردادی بین دو یا چند نفر بر معامله­ نمودن به مالی که میان آن­ها مشترک است. به این نوع شراکت، شراکت مدنی نیز می­ گویند. شراکت قراردادی جایز است؛ یعنی هر کدام از شرکا هر زمان که بخواهد، می­تواند آن را بر هم بزند. این نوع شراکت از نظر فقهای شیعه و قانون مدنی ایران صحیح و نافذ است.
شراکت مدنی، شخصیت حقوقی جدای از افراد شرکا ندارد و آنان همچنان مشاعاً مالک مال ­الشرکه هستند برعکس شرکتهای تجاری که چون شراکت دارای شخصیت حقوقی است حق شرکاء منحصر به مطالبه منافع حاصله در زمان بقاء شراکت و تملک باقی مانده سرمایه پس از انحلال آن است و تا زمانی که شراکت تجاری وجود دارد شرکاء هیچ حق مالکیت مشاعی در سرمایه شراکت ندارند.

به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در خصوص انعقاد قراردادها و آثار و نتایج آن، لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی وکلای عدالت با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما  تماس بگیرید و در این زمینه یا موارد با وکیل پایه یک دادگستری مورد نظر  مشاوره حقوقی حضوری یا تلفنی تخصصی بگیرید.

فهرست
مشاوره حقوقی تلفنی
Open chat
مشاوره حقوقی آنلاین