مزیت های استفاده از مشاوره حقوقی در دعاوی خانوادگی

امتیاز ۵ از ۵ – ۱ رای
در حال ثبت رای

مشاوره حقوقی در دعاوی خانوادگی چه مزیت هایی خواهد داشت؟

مزیت های استفاده از مشاوره حقوقی در دعاوی خانوادگی – توجهاً به افزایش دعاوی خانوادگی که می تواند ناشی از مسایل زیادی باشد، تبعات غیر قابل جبرانی را برای اجتماع انسانی به وجود آورده است و به تبع افزایش پرونده های مربوط به خانواده نیز موجب گردید تا ریاست محترم قوه قضاییه تصمیم به تشکیل دادگاه های اختصاصی خانواده نماید.

به طور کلی در دادگاه های خانواده نظر به تدوین فرآیند های دادرسی استفاده از وکیل دادگستری می تواند بسیار مثمر ثمر باشد. چرا که برای شروع هر دعوایی نیازمند ترسیم نقشه راه  می باشید که قبل از ثبت دادخواست باید این موضوع را درنظر بگیرید.

بسیار اتفاق افتاده است که طرفین دعوی به دفتر مراجعه می نمایند و با دلسری موضوع پرونده را مطرح  کرده و می گویند که قانون اصلا به نفع ما نسیت و در این مورد تمام حق و حقوق من ضایع شده است.

اما باید این نکته را توجه داشته باشید که استفاده از امتیازات قانونی در جهت احقاق حقوق قانونی خود نیازمند تسلط به قوانین و اینکه به موقع این قوانین را به کار بگیرید. بنابراین زمانبندی استفاده از قوانین نیز خود تخصص می خواهد که بسیاری از طرفین دعوی به این موضوع مسلط نمی باشند.

حال باید در نظر گرفت که آیا استفاده از مشاوره حقوقی یا گرفتن وکیل دادگستری می تواند به طرفین دعوی کمک کند یا نه که در ادامه موارد مربوط به این موارد را بیان خواهیم کرد.

مزیت های استفاده از وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی در دعاوی خانوادگی

مشاوره حقوقی در خصوص دعاوی خانوادگی شامل موارد ذیل می باشد:

  1. مشاوره حقوقی در خصوص نحوه مطالبه فقه.
  2. مشاوره حقوقی در خصوص نحوه مطالبه و ثبت دادخواست مهریه.
  3. مشاوره حقوقی در خصوص نحوه مطالبه اجرت المثل
  4. مشاوره حقوقی در خصوص نحوه ثبت دادخواست طلاق
  5. مشاوره حقوقی در خصوص مسائل حقوقی حضانت فرزندان
  6. مشاوره حقوقی در خصوص دعوای تمکین و ترک انفاق
  7. مشاوره حقوقی در خصوص اثبات زوجیت، اصل نکاح و طلاق و نسب

مزیت های مشاوره حقوقی  دعاوی مربوط به مطالبه نفقه

اولین سئوالی که ممکن است زوجین با آن روبه رو شوند این می باشد که دعاوی خانواده را باید از کجا شروع کنم. دعوای مطالبه نفقه در زمانی تحقق پیدا می کند که مرد حاضر به تامین هزینه های جاری زندگی نمی باشد.

به طور کلی ازدواج برای زن و مرد حقوق و تکالیفی ایجاد می کند. یکی از تکالیف مرد تامین مخارج زندگی و پرداخت نفقه زوجه است. در حقوق ایران تامین نفقه بر عهده شوهر است.
پرداخت نفقه زن یعنی بر طرف کردن نیاز های مادی مورد نیاز معیشت زن به صورت آبرومندانه و متعارف و متناسب با شأن زن ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی مقرر کرده است نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن ‌از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت ‌عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.(اصلاحی مصوب۱۳۸۱/۸/۱۹ مجلس) آنچه در ماده مذکور آمده است مصادیق بارز موارد نفقه است و نه همه آن.

شرایط استحقاق زن به مطالبه نفقه در زمان حیات زوج و قبل از طلاق

۱ – عقد دائم : در عقد موقت زن مستحق نفقه نیست. مگر اینکه در عقد شرط شده باشد و یا از اوضاع و احوال زندگی زوجین چنین برآید که مرد موظف به پرداخت نفقه است. به عنون مثال در صیقه نامه های عقد موقت ۹۹ ساله و امثالهم به نظر می آید که پرداخت نفقه تکلیف زوج باشد. اما در عقد دائم بدون لزوم شرطی پرداخت نفقه بر عهده شوهر است.

ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی – در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر این که شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.

۲ – تمکین زوجه (زن): استحقاق زن به نفقه مشروط به تمکین است. در خصوص تمکین، موارد موجه عدم تمکین برای زوجه و همچنین بار اثبات دعوی در دعوی تمکین، لینک های مربوطه را دنبال کنید.

 نفقه زن بعد از جدایی و طلاق به چه میزان است؟

اگر طلاق زوجین رجعی باشد یعنی طلاق به درخواست مرد باشد اولا زوجین در ۳ ماه عده از هم ارث می برند و ثانیا زن مستحقق دریافت نفقه است. غالبا در رای دادگاه طلاق به درخواست زوج، نفقه ایام عده زوجه مشخص می شود.

اما نفقه زن در طلاق بائن ، زن باید عده نگه دارد اما شوهر تکلیفی به پرداخت نفقه ایام عده ندارد.

نکته: اگر زن در هنگام طلاق باردار (حامله) باشد، فارغ از نوع طلاق نفقه تا پایان وضع حمل بر عهده زوج است.

در صورت فوت شوهر، زن بایستی عده وفات نگه دارد که ۴ ماه و ده روز است.

ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی مقرر کرده که در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه در صورت مطالبه او از اموال نزدیکان زوج که ملزم به پرداخت نفقه اند پرداخت شود. ماده مذکور بسیار گنگ و بد تنظیم شده است و نیازمند اصلاح قانونگذار است.

مطالبه نفقه زن با وجود زندگی مشترک چگونه است؟

اگر مردی نفقه همسر را با وجود تمکین پرداخت نکند زوجه می تواند با دادن دادخواست به شورای حل اختلاف یا دادگاه خانواده و از طریق ثبت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مطالبه نفقه معوقه مطالبه کند. اما نکته اصلی بر سر اثبات و بار اثبات دعوی است. به عبارت ساده تر اگر زوجین با هم زندگی مشترک داشته باشند و به تعبیری زیر یک سقف باشند به منزله این است که زوجه نفقه دریافت میکرده است. زیرا زندگی مشترک اماره پرداخت نفقه از سوی شوهر به زن است. مگر اینکه زن (زوجه) ثابت کند مثلاً زوج ترک منزل کرده یا منزلی تهیه نکرده یا بیکار است یا….

اگر در مقام دفاع، زوج مدعی عدم تمکین همسر باشد اولا پذیرفته که نفقه پرداخت نکرده و ثانیا بایستی دادخواست تمکینی داده و رای مربوطه قطعی را اخذ می کرده است تا بتواند از مزایای آن استفاده کند. در غیر اینصورت محکوم به پرداخت نفقه خواهد شد.

نفقه به طور کل یک وجه حقوقی دارد که در قالب مطالبه نفقه معوقه است که توضیح داده شد اما وجه کیفری نفقه و شکایت کیفری نفقه به ترک انفاق معروف است مقوله دیگری است که می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر به مطلب مربوطه  و برای مشاوره حقوقی با وکلای موسسه و استفاده از مزیت های مشاوره حقوقی در دعاوی خانوادگی به دفتر موسسه به آدرس های اعلامی در قسمت تماس با ما  مراجعه نمایید.

مشاوره حقوقی در خصوص نحوه مطالبه و ثبت دادخواست مهریه

مشاوره حقوقی در خصوص دعاوی خانوادگی علی الخصوص مهریه و روش های متعدد مطالبه آن بسیار مهم می باش. زیرا در صورت عدم استفاده از امتیازهایی که قانونگذار در اختیار شما قرارداده است ممکن است باعث شود کلیه حقوق قانونی شما ضایع شود و نتوانید حقوق خود را بدست آورید.

با توجه به قوانین جدید مطالبه مهریه که در مباحث آینده و ادامه شرح داده خواهد شد موکداً پیشنهاد و توصیه می گردد قبل از هر اقدامی با وکیل پایه یک دادگستری مشورت نموده و حدالامکان از مزیت های مشاوره حقوقی استفاده نمایید.

مزیت های استفاده از مشاوره حقوقی در دعاوی خانوادگی علی الخصوص مشاوره حقوقی در خصوص مطالبه مهریه بسیار مهم و ضروری می باشد. کوچک ترین غفلت ممکن است طف مقابل دعوی کلیه اموال خود را منتقل نماید.

اما برای ثبت دادخواست مطالبه مهریه باید موارد ذیل را انجام دهید:

مهریه را به دو طریق اصلی می‌توان از طریق محاکم قضایی و ثبتی مطالبه نمود:

توجه کنید مشاوره حقوقی در دعاوی خانوادگی این موارد را به صورت کامل توضیح خواهند داد.

۱ـ از طریق اجرای ثبت

با توجه به متداول بودن وصول مهریه از طریق اجرای ثبت، بسیاری تصور می‌کنند تنها روش وصول مهریه، اقدام از طریق دادگاه است. این در حالیست که واحد اجرای ثبت به مراتب سریع‌تر امکان وصول مهریه را از افرادی که دارای تمکن مالی هستند دارد. برای اینکه خانمی مهریه خود را از طریق اجرای ثبت وصول کند، در ابتدا باید با در دست داشتن شناسنامه، کارت ملی و سند ازدواج، به دفتر ازدواج و طلاقی که ازدواج او در آنجا ثبت شده است مراجعه کند. شماره دفتر ازدواج و طلاق در سند ازدواج ثبت شده و قابل مشاهده است. در ادامه، زن تقاضای صدور اجرائیه را به شکل مکتوب به سردفتر ازدواج و طلاق تقدیم می‌کند. برای این کار، فرم مخصوصی توسط اداره ثبت اسناد و املاک تهیه شده و در اختیار دفاتر ازدواج و طلاق گذاشته شده است که باید از آن استفاده شود. پس از این کار، سر دفتر بعد از احراز هویت درخواست‌ کننده رونوشت سند را در برگ‌های ویژه ظرف ۲۴ ساعت سه نسخه تهیه می کند وموضوع اجرا را در آن نوشته و ظرف چهل و هشت ساعت از تاریخ وصول درخواست، برگ‌های اجرائیه را امضا کرده و به‌مهر ویژه (اجراء شود) می رساند و برای اجراء نزد مسئول اجراء می‌فرستد و رسید دریافت می‌کند و اینگونه عملیات اجرائی بلافاصله آغاز می‌شود.
پس از انجام اقدامات فوق، سردفتر باید پس از صدور اجرائیه، مفاد اجرائیه را به آخرین نشانی زوج از طریق پست سفارشی به او اطلاع بدهد. واحد اجرا بعد از اینکه اجرائیه را دریافت کرد، باید محتویات آن را در دفاتری که به این کار اختصاص داده شده نوشته، برای آن پرونده ای تشکیل دهد، نام مامور ابلاغ را در آن بنویسد و آن را برای ابلاغ به مامور بدهد. مامور اجرا بر اساس قوانین اجرائیه را به زوج ابلاغ می‌کند. از زمانی که ابلاغ اجرائیه انجام شد، زوج یا ضامن باید ظرف ۱۰ روز مهریه را بپردازد یا ترتیبی برای پرداخت آن بدهد و یا اینکه مالی را برای پرداخت مهریه معرفی کند. زوج اگر خود را قادر به تامین مهریه نداند، باید ظرف همان مدت صورت جامع دارائی خود را به مسئول اجراء بدهد و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام کند. اگر زوج در مدت مذکور قادر به پرداخت مهریه نبود، مکلف است هر موقع که توانست تمام یا قسمتی از مهریه را پرداخت نماید، آن را بپردازد.

۲ـ از طریق دادگاه

روش بعدی وصول مهریه را می‌توان طرح دعوای مطالبه مهریه از دادگاه دانست. در این روش، زن با در دست داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی خود، سند ازدواج یا رونوشت آن و حتی الامکان کپی شناسنامه و کارت ملی همسر، به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه می‌کند. زوجه دادخواستی را به طرفیت زوج و با موضوع مطالبه مهریه ثبت نموده و هزینه دادرسی و سایر هزینه‌های دفتر خدمات قضایی را می پردازد. با توجه به قانون جدید شورای حل اختلاف و قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۲، اگر میزان مهریه کمتر از ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال باشد، رسیدگی به دعوا در صلاحیت شورای حل اختلاف و در غیر اینصورت، رسیدگی در صلاحیت دادگاه خانواده خواهد بود. پس از ثبت دادخواست، پرونده به مرجع رسیدگی ارجاع گردیده و پیامکی دریافت خواهید کرد. بعد از وصول پیامک باید به دفتر شعبه رسیدگی کننده مراجعه نموده و از تکمیل بودن پرونده و عدم وجود نقص مطمئن شوید. در ادامه پرونده شما جهت رسیدگی تعیین وقت گردیده، وقت به طرفین ابلاغ شده وجلسه رسیدگی تشکیل می‌گردد. پس از تشکیل جلسه رسیدگی و صدور رای به نفع زوجه و قطعیت رای، زن می تواند اجرای حکم محکومیت همسرش به پرداخت مهریه را از واحد اجرای احکام مدنی بخواهد.
توجه داشته باشید که امکان توقیف اموال مرد پیش از رسیدگی قضایی نیز وجود دارد. در صورتی که تمایل به این کار وجود داشته باشد، زن باید در دادخواست خود تامین خواسته فوری را نیز مطالبه نموده و بدین ترتیب می تواند در سریع‌ترین زمان ممکن، اموال مرد را برای وصول مهریه توقیف نماید.

نمونه دادخواست مطالبه مهریه:

در ادامه چند نمونه از دادخواست مطالبه مهریه و مسائل مرتبط با آن ارائه می‌شود. البته با توجه به پیچیده و تخصصی بودن امور حقوقی،‌پیشنهاد می‌شود در تنظیم اسناد قضایی حتما از کمک وکلای متخصص استفاده نمایید.

نمونه اول: دادخواست مطالبه مهریه (سکه) + تامین خواسته فوری
خواسته: تقاضای محکومیت خوانده به تادیه تعداد … سکه تمام بهار آزادی مقوم به مبلغ……..ریال و بدوا صدور قرار تامین خواسته بانضمام کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل
شرح دادخواست: ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان …
باسلام، احتراما به استحضار میرساند اینجانب به دلالت سند ازدواج به شماره … دفتر رسمی ازدواج به شماره … درتاریخ … به نکاح رسمی خوانده درآمدم. وفق عقدنامه مزبور تعداد … سکه طلای بهار آزادی به عنوان مهریه بر ذمه خوانده تعیین وتوافق گردید. حال نظر به اینکه تا روز جاری، خوانده هیچ اقدامی برای پپرداخت مهریه اینجانب ننموده است، درخواست صدور قرار تامین بموجب ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی وهمچنین ماده ۱۱۷ همان قانون جهت توقیف اموال قبل از ابلاغ از اموال خوانده به میزان بهای مهریه ایضاً اخذ تصمیم وصدور حکم به وصول مهریه اینجانب به انضمام کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل مورد استدعاست.

نمونه دوم: دادخواست مطالبه مهریه (وجه نقد به نرخ روز)
خواسته: درخواست محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ … ریال به عنوان مهریه به نرخ روز به همراه تمام خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل
شرح دادخواست: ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان …
اینجانب خواهان مستند به کپی مصدق عقدنامه شماره … مورخ … با خوانده عقد ازدواج دائمی در دفترخانه … شهر … منعقد کرده‌ایم. نظر به اینکه مهریه مقرر در عقدنامه‌ی مزبور به میزان … ریال کلاً بر ذمه زوج و عندالمطالبه است، لذا مستنداً به مواد ۱۰۸۲ قانون مدنی و تبصره الحاقی ۲۹/۴/۷۶ آیین نامه اجرایی به ماده مذکور و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مهریه مورد توافق در عقدنامه به میزان … ریال به نرخ روز (وفق تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه) و تمام خسارات و هزینه دادرسی به نفع اینجانب مورد تقاضاست.

مهم‌ترین مواد قانونی مرتبط:

قانون مدنی:
ماده ۱۰۸۲ – بمجرد عقد زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید

تبصره – چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.
آئین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۱۰۰ – در صورتی مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد ‌بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید.

آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی:
ماده ۱ـ چنانچه مهریه وجه رایج باشد مرجع صالح بنا به درخواست هر یک از زوجین میزان آن را با توجه به تغییر شاخص قیمت سال زمان تأدیه نسبت به سال وقوع عقد محاسبه و تعیین می نماید.
تبصره ـ در صورتی که زوجین در حین اجرای عقد در خصوص محاسبه و پرداخت مهریه وجه رایج به نحو دیگری تراضی کرده باشند مطابق تراضی ایشان عمل خواهد شد.
ماده ۲ـ نحوه محاسبه مهریه وجه رایج بدین صورت است:
متوسط شاخص بها در سال قبل ، تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضربدر مهریه مندرج در عقدنامه.
ماده ۳ـ در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود.

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲:
ماده ۴ـ رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:
۱ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن
۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
۳ـ شروط ضمن عقد نکاح
۴ـ ازدواج مجدد
۵ ـ جهیزیه
۶ ـ مهریه
۷ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت
۸ ـ تمکین و نشوز
۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل
۱۱ـ نسب
۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن
۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
۱۴ـ نفقه اقارب
۱۵ـ امور راجع به غایب مفقود الاثر
۱۶ـ سرپرستی کودکان بی سرپرست
۱۷ـ اهدای جنین
۱۸ـ تغییر جنسیت

ماده ۵ ـ درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع واحوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می کند.

ماده ۱۲ـ در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.

ماده ۲۲ـ هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

مزیت های استفاده از مشاوره حقوقی در دعاوی خانوادگی

با توجه به تعدد موضوعات حقوقی و اینکه در خصوص هر یک از موضوعات بالا باید به طور خاص تصمیم گیری نمود پیشنهاد می گردد قبل از هر اقدامی با وکلای موسسه تماس بگیرید. مشاوره حقوقی و استفاده از مشاوره حقوقی در دعاوی خانواده می تواند بسیار برای شما مفید باشد. در صورتی که برای پرداخت هزینه های حق الوکاله با مشکل مواجه می باشید و توان پرداخت هزینه های مربوط به وکیل را ندارید می توانید از جلسات مشاوره حقوقی استفاده نمایید و تمام پرونده خود را با وکلای موسسه به صورت جلسه ای – مشاوره ای مطرح و پیگیری نمایید.

 

فهرست
مشاوره حقوقی تلفنی
Open chat
مشاوره حقوقی آنلاین