نمونه قرارداد اجاره ملک – کاملترین قرارداد اجاره ملک

قرارداد
امتیاز ۵ از ۵ – ۱ رای
در حال ثبت رای

قرارداد اجاره ملک

قرارداد اجاره ملک

در حال حاضر هنگام تنظیم قرارداد اجاره چه قانونی حاکم است؟

آنچه اکنون به عنوان مقررات قابل اجرا بر روابط استیجاری حاکم است،‌ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ است. در صورتی قرارداد اجاره یا رابطه استیجاری مشمول قانون سال ۱۳۷۶ می شود که ضوابطی درباره تنظیم قرارداد رعایت شود. از جمله این که قرارداد به صورت کتبی، ‌در دو نسخه و به امضای دو نفر شاهد و طرفین تنظیم شود. ولی اجاره محل های مسکونی که پیش از لازم الاجرا شدن قانون ۱۳۷۶ تنظیم شده باشند، مشمول قانون سال۱۳۶۲ و قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ می باشند.

مؤجر باید چه سمتی هنگام تنظیم قرارداد اجاره داشته باشد؟

بنا به قوانین جاری لازم نیست که موجر مالک عین مستأجره باشد، ولی باید مالک منافع عین مستأجره شناخته شود. بنابراین اگر الف خانه‌ای را از دیگری اجاره کرد چون مالک منافع آن است قادر به انتقال منافع در مدت اجاره به دیگری است. ولی باید گوشزد نمود که طریقه عملی در قراردادهای اجاره این است که شرط خلاف آن می شود، بدین صورت که معمولاً شرط می شود، مستأجر حق انتقال منافع را به غیر ندارد.

 

[otw_shortcode_button href=”https://vokalaedalat.com/product/partnership-agreement/” size=”large” icon_type=”general foundicon-cart” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-green”]خرید و دانلود[/otw_shortcode_button]

 

ماده ۱ – طرفین قرارداد :

۱-۱ موجر:
۱-۲- مستاجر:

ماده ۲ – موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره

عبارتست از تملیک منافع شش ………………………………………..

ماده ۳ – مدت اجاره :

………………………………………..

ماده ۴ – اجاره بها و نحوه پرداخت:

……………………………

ماده ۵ – تسلیم مورد اجاره:

………………………………………..

ماده ۶- فسخ قرارداد :

۶-۱- در صورتی که مستاجر به هر علت از پرداخت اجاره ………………………………………..
۶-۲- در صورت عدم انجام هریک از تعهدات قراردادی و ………………………………………..
۶-۳-در صورتی که آب مرغداری قطع ………………………………………..
۶-۴- در صورتی که موجر ملک موضوع قرارداد را بفروشد …………………………………………
۶-۵- مستاجر کلیه خیارات ولو خیار غبن به………………………………………..

ماده ۷– سایر شرایط قرارداد :

۷-۱- مستاجر نمی تواند از مورد اجاره بر ………………………………………..
۷-۲- مستاجر حق استفاده از مورد اجاره را به ………………………………………..
۷-۳- موجر باید مالک یا متصرف قانونی یا قراردادی………………………………………..
۷-۴- پرداخت هزینه های مصرفی آب/ برق/سوخت/ ………………………………………..
۷-۵- مالیات مستغلات و تعمیرات اساسی ………………………………………..
۷-۶- مستاجر مکلف است در زمان تخلیه ، مورد اجاره را به ………………………………………..
۷-۷- تمدید قرارداد اجاره فقط با توافق طرفین………………………………………..
۷-۸- مستاجر موظف است در پایان مدت اجاره نسبت به ………………………………………..
۷-۹- مستاجر موظف است نسبت به ارائه مفاصا حساب تامین ………………………………………..
۷-۱۰- مستاجرموظف است نسبت به اخذ پروانه بهره برداری از سازمان جهاد کشاورزی ………………………………………..

۷-۱۱- به منظور تضمین انجام کامل تعهدات قراردادی، ………………………………………..
این قرارداد در تاریخ……………………………………….در تهران و در سه نسخه بین طرفین تنظیم ، امضاء و مبادله گردید .

مهم:

به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در خصوص انعقاد قراردادها و آثار و نتایج آن، لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه اساتید مهر ایرانیان با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما  تماس بگیرید و در این زمینه یا موارد با وکیل پایه یک دادگستری مورد نظر  مشاوره حقوقی حضوری یا تلفنی تخصصی  بگیرید.

فهرست

تماس با وکیل دادگستری

مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری