قرارداد خرید و صادرات کیوی

قرارداد
امتیاز ۰ از ۵ – ۰ رای
در حال ثبت رای

قرارداد خرید و صادرات کیوی

قرارداد خرید و صادرات کیوی

قرارداد صادرات صرفاً به صورت نمونه می باشد. از آنجایی که تنظیم قرارداد های حقوقی مخصوصاً در زمینه صادراتی نیازمند تخصص و تجربه کافی عملیانی در این زمینه می باشد و مضافاً اینکه اینگونه قراردادها بر مبنای توافقات طرفین تنظیم می گردد و  همچنین با توجه به پیچیدگی های این موضوع و فراوانی موضوعات پیشنهاد می گردد جهت تنظیم قرارداد جامع و کامل با وکلای ما در این زمینه مشورت نمایید.

پیرو مذاکرات صورت گرفته طرفین ذیل ضمن عقد خارج لازم و مستنداً به ماده ۱۰ قانون مدنی قرارداد ذیل را با شروط و تعهدات مصرّحه در آن در تهران و در تاریخ.منعقد نمودند.

ماده ۱- طرفین قرارداد خرید و صادرات کیوی:

۱- طرف اول:

۲- طرف دوم:

ماده ۲- موضوع قرارداد خرید و صادرات کیوی:

۱- خرید ۱۰۰۰ تن کیوی خالص “که قابلیت صادرات داشته باشد”

ماده ۳- مدت قرارداد خرید و صادرات کیوی:

مدت قرارداد تا ۳۰/۲/۱۳۹۵ می باشد.

ماده ۴ – سرمایه:

مبلغ تمام
(قیمت کیوی حداکثر ۱۷۵۰۰ ریال به علاوه هزینه های کارگری چیدمان و هر گونه هزینه
تبصره۱ : هزینه های نگهداری کالای موضوع قرارداد در سردخانه و حمل آن، و هزینه کارکنان طرح و بطور کلی هر هزینه ای که در جهت اجرای ” تمام موضوعات قرارداد” لازم و ضروری باشد در مبالغ فوق الذکر ملحوظ گردیده و طرف دوم استحقاق دریافت

نحوه پرداخت مبلغ توسط طرف اول:

۱- ۳۰ درصد از مبلغ خرید معادل ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲- ۱۰ درصد از مبلغ خرید معادل ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پس
۳- ۶۰ درصد باقیمانده (۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) در ۴ فقره چک هر یک به مبلغ ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰
 تاریخ سررسید چک اول ۳۰/۰۹/۹۴ .
 تاریخ سررسید چک دوم ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ .
 تاریخ سررسید چک سوم ۳۰/۱۱/۱۳۹۴٫
 تاریخ سررسید چک چهارم ۲۸/۱۲/۱۳۹۴ .
۴- ۱۰۰ درصد مبلغ مربوط به هزینه چیدمان و خرید
۵- ۴۰ درصد هزینه سردخانه و اجاره سبد
۶- با قیمانده هزینه سردخانه و اجاره
تبصره: تایید کمیت و کیفیت کیوی تسلیم شده ، توسط نماینده

ماده ۵ – محل تحویل و نگهداری:

۷- محل تحویل و نگهداری در سردخانه ای

ماده ۶- شروط و تعهداتقرارداد خرید و صادرات کیوی :

۱- طرف دوم حق صرف سرمایه
۲- تهیه لوازم عرفی و تخصصی اجرای کامل موض
۳- طرف دوم حق واگذاری موضوع قرارداد را به طور کلی یا جزئی به غیر ندارد.
۴- طرف دوم متعهد است محصول مورد معامله را با
۵- طرف دوم موظف است رسید قبض باسکول و بیجک
۶- طرف دوم متعهد است موضوع قرارداد
۷- تاریخ چیدن کیوی از ۱/۰۸/۱۳۹۴ لغایت ۱۰/۹/۱۳۹۴ می باشد.
۸- شروع تاریخ تحویل به سردخانه
۹- تاریخ نگهداری در سردخانه
۱۰- کلیه هزینه های مربوط به موضوع قرارداد تا لحظه تحویل
۱۱- طرف دوم متعهد است ، کالاهای موضوع قرارداد را به نام طرف اول در سردخانه های
۱۲- طرف دوم مکلف است به نحوی نسبت به انجام موضوع
بدیهی است مبلغ اضافه مانده از این بخش نیز به طرف اول اعاده خواهد شد.
۱۳- مبنای وزن کیوی تحویلی ۱۰۰۰ تن خالص قبض باسکول خروجی سردخانه است، اما مبنای کنترل سایز کیوی و وزن مجاز هر عدد کیوی(۷۰ گرم تا ۱۲۰ گرم بصورت میانگین ۹۰ گرم) گزارش خروجی دستگاه
۱۴- هزینه سردخانه مقدار محصولی که از باغ
۱۵- هزینه سردخانه فقط به محصول بالای ۷۰
۱۶- چنانچه در دوره خرید کیوی
۱۷- کیوی خریداری شده بایستی به
۱۸- کیوی خریداری شده می بایست از باغات استاهای گیلان و مازندران باشد.
۱۹- طرف اول حق دارد کلیه عملیات موضوع قرارداد را
۲۰- طرف دوم ضمن عقد خارج لازم ملتزم است، چنانچه به
۲۱- طرف دوم مکلف است تمام موضوع معامله
۲۲- طرف دوم در جهت اجرای بند ۲۰ماده۶ قرارداد و نیز تضمین اجرای تعهدات و حسن اجرای تعهدات و جبران خسارات احتمالی چک را که مدیر عامل و رییس هیئت مدیره ظهر آن را امضاء نموده باشند ( طرف دوم با امضاء قرارداد اختیار درج تاریخ و وصول چک را به

۲۳- چنانچه هر یک از بندها و مندرجات وتعهدات ناشی از این قرارداد نقض شود و یا طرف دوم رعایت صرفه و صلاح طرف اول را ننماید و نیز زمانبندی مقرر را رعایت ننماید و یا اجرای پروژه بیش از ۱۵ روز موقوف الاجرا بماند،ابتدا طرف اول با ارسال نامه از وی تقاضای .
۲۴- نشانی مندرج در این قرارداد نشانی

ماده۷ – حل اختلاف قرارداد خرید و صادرات کیوی :

در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر یا اجرای بند های قرارداد خرید و صادرات کیوی چنانچه

ماده ۸ – حوادث غیر قابل اجتناب (غیر قابل پیش بینی):

در صورت بروز حوادث غیر قابل اجتناب و غیر قابل پیش بینی که خارج از اراده طرفین باشد

ماده ۹ – نسخ قرارداد خرید و صادرات کیوی :

این قرارداد در ۳ نسخه با اعتبار واحد تنظیم شده است.

طرف اول                                                       طرف دوم

 

مهم:

پیشنهاد می گردد به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی اساتید مهر ایرانیان با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود.با ما  تماس بگیرید و در این زمینه یا موارد با وکیل پایه یک دادگستری مورد نظر  مشاوره حقوقی خانواده رایگان حضوری یا تلفنی تخصصی  بگیرید.

فهرست
مشاوره حقوقی تلفنی
Open chat
مشاوره حقوقی آنلاین