قرارداد خرید و صادرات کیوی

قرارداد
امتیاز ۰ از ۵ – ۰ رای
spinnerدر حال ثبت رای

قرارداد خرید و صادرات کیوی

قرارداد خرید و صادرات کیوی

قرارداد صادرات صرفاً به صورت نمونه می باشد. از آنجایی که تنظیم قرارداد های حقوقی مخصوصاً در زمینه صادراتی نیازمند تخصص و تجربه کافی عملیانی در این زمینه می باشد و مضافاً اینکه اینگونه قراردادها بر مبنای توافقات طرفین تنظیم می گردد و  همچنین با توجه به پیچیدگی های این موضوع و فراوانی موضوعات پیشنهاد می گردد جهت تنظیم قرارداد جامع و کامل با وکلای ما در این زمینه مشورت نمایید.

پیرو مذاکرات صورت گرفته طرفین ذیل ضمن عقد خارج لازم و مستنداً به ماده ۱۰ قانون مدنی قرارداد ذیل را با شروط و تعهدات مصرّحه در آن در تهران و در تاریخ.منعقد نمودند.

ماده ۱- طرفین قرارداد خرید و صادرات کیوی:

۱- طرف اول:

۲- طرف دوم:

ماده ۲- موضوع قرارداد خرید و صادرات کیوی:

۱- خرید ۱۰۰۰ تن کیوی خالص “که قابلیت صادرات داشته باشد”

ماده ۳- مدت قرارداد خرید و صادرات کیوی:

مدت قرارداد تا ۳۰/۲/۱۳۹۵ می باشد.

ماده ۴ – سرمایه:

مبلغ تمام
(قیمت کیوی حداکثر ۱۷۵۰۰ ریال به علاوه هزینه های کارگری چیدمان و هر گونه هزینه
تبصره۱ : هزینه های نگهداری کالای موضوع قرارداد در سردخانه و حمل آن، و هزینه کارکنان طرح و بطور کلی هر هزینه ای که در جهت اجرای ” تمام موضوعات قرارداد” لازم و ضروری باشد در مبالغ فوق الذکر ملحوظ گردیده و طرف دوم استحقاق دریافت

مقاله مرتبط :  قرارداد اجاره مرغداری برمبنای ماده ۱۰ قانون مدنی

نحوه پرداخت مبلغ توسط طرف اول:

۱- ۳۰ درصد از مبلغ خرید معادل ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲- ۱۰ درصد از مبلغ خرید معادل ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پس
۳- ۶۰ درصد باقیمانده (۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) در ۴ فقره چک هر یک به مبلغ ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰
 تاریخ سررسید چک اول ۳۰/۰۹/۹۴ .
 تاریخ سررسید چک دوم ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ .
 تاریخ سررسید چک سوم ۳۰/۱۱/۱۳۹۴٫
 تاریخ سررسید چک چهارم ۲۸/۱۲/۱۳۹۴ .
۴- ۱۰۰ درصد مبلغ مربوط به هزینه چیدمان و خرید
۵- ۴۰ درصد هزینه سردخانه و اجاره سبد
۶- با قیمانده هزینه سردخانه و اجاره
تبصره: تایید کمیت و کیفیت کیوی تسلیم شده ، توسط نماینده

ماده ۵ – محل تحویل و نگهداری:

۷- محل تحویل و نگهداری در سردخانه ای

ماده ۶- شروط و تعهداتقرارداد خرید و صادرات کیوی :

۱- طرف دوم حق صرف سرمایه
۲- تهیه لوازم عرفی و تخصصی اجرای کامل موض
۳- طرف دوم حق واگذاری موضوع قرارداد را به طور کلی یا جزئی به غیر ندارد.
۴- طرف دوم متعهد است محصول مورد معامله را با
۵- طرف دوم موظف است رسید قبض باسکول و بیجک
۶- طرف دوم متعهد است موضوع قرارداد
۷- تاریخ چیدن کیوی از ۱/۰۸/۱۳۹۴ لغایت ۱۰/۹/۱۳۹۴ می باشد.
۸- شروع تاریخ تحویل به سردخانه
۹- تاریخ نگهداری در سردخانه
۱۰- کلیه هزینه های مربوط به موضوع قرارداد تا لحظه تحویل
۱۱- طرف دوم متعهد است ، کالاهای موضوع قرارداد را به نام طرف اول در سردخانه های
۱۲- طرف دوم مکلف است به نحوی نسبت به انجام موضوع
بدیهی است مبلغ اضافه مانده از این بخش نیز به طرف اول اعاده خواهد شد.
۱۳- مبنای وزن کیوی تحویلی ۱۰۰۰ تن خالص قبض باسکول خروجی سردخانه است، اما مبنای کنترل سایز کیوی و وزن مجاز هر عدد کیوی(۷۰ گرم تا ۱۲۰ گرم بصورت میانگین ۹۰ گرم) گزارش خروجی دستگاه
۱۴- هزینه سردخانه مقدار محصولی که از باغ
۱۵- هزینه سردخانه فقط به محصول بالای ۷۰
۱۶- چنانچه در دوره خرید کیوی
۱۷- کیوی خریداری شده بایستی به
۱۸- کیوی خریداری شده می بایست از باغات استاهای گیلان و مازندران باشد.
۱۹- طرف اول حق دارد کلیه عملیات موضوع قرارداد را
۲۰- طرف دوم ضمن عقد خارج لازم ملتزم است، چنانچه به
۲۱- طرف دوم مکلف است تمام موضوع معامله
۲۲- طرف دوم در جهت اجرای بند ۲۰ماده۶ قرارداد و نیز تضمین اجرای تعهدات و حسن اجرای تعهدات و جبران خسارات احتمالی چک را که مدیر عامل و رییس هیئت مدیره ظهر آن را امضاء نموده باشند ( طرف دوم با امضاء قرارداد اختیار درج تاریخ و وصول چک را به

مقاله مرتبط :  قرارداد اجاره مغازه

۲۳- چنانچه هر یک از بندها و مندرجات وتعهدات ناشی از این قرارداد نقض شود و یا طرف دوم رعایت صرفه و صلاح طرف اول را ننماید و نیز زمانبندی مقرر را رعایت ننماید و یا اجرای پروژه بیش از ۱۵ روز موقوف الاجرا بماند،ابتدا طرف اول با ارسال نامه از وی تقاضای .
۲۴- نشانی مندرج در این قرارداد نشانی

ماده۷ – حل اختلاف قرارداد خرید و صادرات کیوی :

در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر یا اجرای بند های قرارداد خرید و صادرات کیوی چنانچه

ماده ۸ – حوادث غیر قابل اجتناب (غیر قابل پیش بینی):

در صورت بروز حوادث غیر قابل اجتناب و غیر قابل پیش بینی که خارج از اراده طرفین باشد

مقاله مرتبط :  نمونه قرارداد خرید کالا بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی

ماده ۹ – نسخ قرارداد خرید و صادرات کیوی :

این قرارداد در ۳ نسخه با اعتبار واحد تنظیم شده است.

طرف اول                                                       طرف دوم

 

مهم:

پیشنهاد می گردد به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی اساتید مهر ایرانیان با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود.با ما  تماس بگیرید و در این زمینه یا موارد با وکیل پایه یک دادگستری مورد نظر  مشاوره حقوقی خانواده رایگان حضوری یا تلفنی تخصصی  بگیرید.

نوشتهٔ پیشین
قرارداد صادرات به روسیه
نوشتهٔ بعدی
قرارداد اجاره مغازه
فهرست
مشاوره حقوقی تلفنی
Open chat
مشاوره حقوقی آنلاین