توهین و میزان مجازات قانونی آن

امتیاز ۵ از ۵ – ۱ رای
در حال ثبت رای

توهین چیست

توهین یعنی اهانت کردن از طریق گفتار، کردار و کتابت.

توهین و میزان مجازات آن:

 • مطابق ماده ۲۶۲ ق.م.ا مرتکب به اعدام محکوم می شود.

  توهین به مقدسات:

  مطابق ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی هرکس پیامبر یا هریک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب النبی است و به اعدام محکوم می شود.

نکته:

توهین با ترک فعل محقق نمی شود.

مهم:

مقدسات سایر ادیان که جزء مقدسات اسلام نیز باشند مشمول مقرره است مانند اهانت به حضرت مریم.

نکته:

مطابق تبصره ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی قذف هر یک از ائمه و یا حضرت فاطمه زهرا یا دشنام به ایشان در حکم ساب النبی است.

توهین و اهانت به مقامات دولتی داخلی:

 1.  اهانت به رهبر فعلی و قبلی مطابق ماده ۵۱۴ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۵
 2. اهانت به سایر مقامات و روسای دولتی مطابق ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵٫

لزوم تحقق جرم توهین:

 • آگاهی اهانت کننده به سمت مقام مسئول
 • در حال انجام وظیفه بودن مامور.
 • اهانت به سبب انجام وظیفه مامور باشد.

اهانت به مقامات سیاسی خارجی:

 • عنصر قانونی این جرم: ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی.
 • عنصر مادی این جرم  عبارت است از انجام عمل وهن آور نسبت به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن کشور.

شرایط لازم تحقق جرم:

 1. علنی بودن جرم.
 2. در قلمرو خاک ایران باشد.

نحوه مجازات اهانت:

 1. اگر آن کشور در مورد ایران در چنین شرایطی معامله متقابل انجام دهد اهانت کننده به حبس تا سه ماه محکوم خواهد شد.
 2. اعمال این مجازات منوط به این است که به تقاضای دولت مربوطه یا نماینده سیاسی آن دولت یا مطالبه ولی اوست و در صورت استرداد تقاضا تعقیب جزایی موقوف می شود.
مهم:

به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی وکلای عدالت با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما تماس بگیرید و در این زمینه یا موارد مشابه مشاوره حقوقی تخصصی  بگیرید.

sedayevakil

فهرست

تماس با وکیل دادگستری

مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری