دادخواست اعسار و فرم های پیوست دادخواست اعسار

امتیاز ۵ از ۵ – ۱ رای
در حال ثبت رای

شرایط ، مدارک و تنظیم دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

دادخواست اعسار چیست؟

 

شماره وکیل پایه یک دادگستری برای انجام مشاوره حقوقی:

۰۹۱۹۷۸۶۸۴۸۲

بر اساس قانون اگر کسی به یک جریمه نقدی محکوم شود، موظف است که آن را پرداخت کند یا کسی که قصد اقامه دعوی دارد باید هزینه دادرسی آن را پرداخت کند.

اگر فرد محکوم از پرداخت هزینه دادرسی سر باز بزند، متخلف است و بر اساس قانون با او رفتار خواهد شد. اما گاهی پیش می آید که فردی تمکن مالی برای پرداخت بدهی خود را ندارد یا اینکه اگر مالی هم دارد آن مال در دسترسش نیست تا بتواند به واسطه آن بدهی خود را بپردازد، در این موارد فرد می تواند ادعای اعسار کند و ثبت دادخواست اعسار از دادگاه می‌دهد.

حال در این مقاله می خواهیم در مورد مشاوره حقوقی در زمینه دادخواست اعسار و نحوه انجام آن بپردازیم. شما میتوانید جهت دریافت مشاوره حقوقی رایگان با وکلای ما از طریق فرم تماس یا رزرو وقت تلفنی اقدام نمایید.

دادخواست اعسار

 

شماره وکیل پایه یک دادگستری برای انجام مشاوره حقوقی:

۰۹۱۹۷۸۶۸۴۸۲

با توجه به اهمیت فراوان دعوی اعسار اعم از اعسار از پرداخت هزینه دارسی و اعسار از پرداخت محکوم به ضروری می نماید خواهان و خوانده دعاوی حقوقی برای این امتیازی که قانونگذار در اختیار آنها قرارداده است از این حق استفاده نمایند.

زمان دقیق تقدیم دادخواست و همچنین تنظیم دقیق دادخواست و فرم های پیوست از اصول و تشریفات دادرسی می‌باشد که طرفین اینگونه دعاوی ملزم به رعایت این اصول می باشند چرا که در صورت عدم رعایت دادخواست رد خواهد شد. در این مجموعه مختصر سعی شده است تا در دو دسته دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکوم به  و همچنین فرم های مربوطه مطابق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در اختیار شما قرار می‌گیرد. امید است با استفاده از این پکیج قسمتی از هزینه های مالی شما کاهش یابد.

مراحل دادخواست اعسار:

بعد از صدور حکم و یا همزمان با رسیدگی موضوع مهریه خوانده (شوهر) می تواند با دادن دادخواست اعسار(یا تقسیط) تقاضای رسیدگی و صدور حکم داشته باشد .

بعد از صدور حکم معمولاً دادگاهها دادخواست اعسار را می پذیرند ولی رسیدگی به موضوع اعسار منوط به قطعی شدن حکم ( پرداخت مهریه) می باشد .

رسیدگی به موضوع اعسار مانند تمام موضوعات حقوقی با دادن دادخواست و تعیین وقت رسیدگی انجام میشود .

مدارکی که باید برای اثبات اعسار و یا تقسیط تهیه کرد به قرار زیر است :

  • برگه قضائی دادخواست
  • استشهادیه محلی
  • کپی دادنامه صادره در خصوص مهریه
  • مدارک مصدق وضعیت مالی از جمله فیش حقوقی و غیره

بعد از تهیه برگه دادخواست مشخصات بصورت زیر باید تکمیل شود:

مهم:

مشخصات زن(خوانده) و شوهر (خواهان )نوشته شود و در صورت در دسترس نبودن دادنامه به شماره دادنامه و شماره پرونده مربوطه استناد خواهد شد .و در صورت در دسترس نبودن اطلاعات مربوط به عقدنامه به حد کفایت و در حد مشخص کردن مشخصات حکم و شماره پرونده اکتفا میشود .

بعد از تنظیم دادخواست باید استشهادیه تهیه شود و بوسیله افراد مورد نظر امضاء شود .

شماره وکیل پایه یک دادگستری برای انجام مشاوره حقوقی:

۰۹۱۹۷۸۶۸۴۸۲

( بر فرض در یک برگه a4   و یا برگه سفید )

استشهادیه محلی

بدینوسیله از اهالی محترم محل و مطلعین مومن و مسلمان طلب گواهی می نمایم مبنی بر اینکه آیا علم و اطلاع کامل و کافی دارید که اینجانب . . . . . . . توان و استطاعت مالی ندارم تا میزان محکوم به را بپردازم .چنانچه از موارد مندرج کاملاً مطلع هستید ذیل ورقه را گواهی نمائید .

مراتب مورد گواهی اینجانبان است

۱-. . . ..                امضا

۲- . . . .                امضا

۳- . . . .                امضا

۴- . . . .                امضا

۵-. . . . .               . . . .

مهم:

بدیهی ست افراد امضاء کننده نباید از فامیل و اقوام نزدیک خواهان (معسر) باشند.

بعد از تکمیل فرم قضائی و استشهادیه مذکور مراتب به امضاء می رسد و بهمراه بقیه مدارک تهیه شده  برای ابطال تمبر به واحد الصاق تمبر مجتمع قضائی  صادر کننده حکم مهریه برده میشود .

بعد از ابطال تمبر و تهیه پوشه که هزینه چندانی ندارد باید از مدارک موجود در دو نسخه دیگر کپی تهیه کرده و برای رسیدگی موضوع اعسار دستور ریاست و یا معاونت مجتمع قضائی را بر روی پرونده اخذ کرد و سپس پرونده را به دفتر دادگاه صادر کننده حکم مهریه تقدیم کرد (البته ممکن است بعد از ثبت کامپیوتری ادامه کارها خودبخود انجام شود که شایان پیگیریست ).

بعد از این مرحله برای رسیدگی به دادخواست وقت رسیدگی تعیین میشود که در صورت کمبود وقت میتوان خواستار اختصاص دادن وقت رسیدگی فوق العاده شد (که موافقت با آن بستگی به نظر ریاست دادگاه دارد ) .

مهم:

بعد از تعیین وقت و احضار خواهان و خوانده معمولاً در برگه احضاریه مشخص میشود که شهود باید حضور داشته باشند اما در غیر آنصورت هم بهتر است شهود امضا کننده برای جلسه رسیدگی حضور داشته باشند و آماده برای دادن شهادت باشند .

برای رسیدگی به خواسته فرد معسر از پرداخت مهریه ،یا فرد معسر باید شخصاً حضور داشته باشد و یا می تواند در صورت وجود مشکلات ( از جمله وجود برگ جلب ) به دادگاه لایحه تقدیم کند که این کار بدون مانع خواهد بود و در روند رسیدگی تاثیر خاصی نخواهد داشت .

اما در صورت عدم حضور خواهان (معسر) و نبودن وکیل و ندادن لایحه دادخواست خواهان رد خواهد شد.

لایحه نیز همان مطالبی ست که مورد نظر خواهان و یا خوانده است که قرار است در دادگاه در بیان دلایل و یا دفاع از خود بیان کند .که پیشنهاد میشود حتماً از طرف فرد متخصص و کارشناس نوشته شود .

در خصوص رسیدگی به اعسار باید توجه داشت عدم حضور خوانده (زوجه ) مانع رسیدگی به اعسار نمیباشد و در صورت عدم حضور زوجه نیز حکم متناسب با شرایط خواهان صادر خواهد شد فقط کافیست ابلاغ لازم به زوجه صورت گرفته باشد .

اما حضور زوجه از این جهت مهم است تا بتواند موارد خلاف واقع که مورد اشاره زوج است را به دادگاه معرفی نماید و احیاناً پنهانکاریهای مالی و یا انتقال اموال را به دادگاه اطلاع دهد .

مهم:

بعد از صدور حکم در این ارتباط و تعیین مبلغ مشخص برای اقساط ماهیانه و یا پذیرفتن اعسار کامل به شرط اثبات نداری کامل و قطعی شدن حکم صادره بدیهی ست امکان بازداشت فرد معسر دیگر بخاطر نداشتن امکانات مالی برای پرداخت یکجای مهریه منتفی میشود .

اما در صورتی که مقدار اقساط ماهیانه مشخص باشد و اقساط پرداخت نشود مورد پیگرد اجرای احکام قرار گرفته و ممکن است بازداشت شود

دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

مشخصات طرفین (خواهان – خوانده – وکیل یا نماینده قانونی)

تامین خواسته و بهای آن: اعسار از پرداخت مهریه / تقسیط آن

دلایل و منضمات دادخواست: ۱- فیش حقوقی صادره از سازمان متبوع  ۲- کپی مصدق استشهادیه با امضای حداقل ۴ نفر  ۳- شهادت شهود  ۴- کپی دادنامه

شرح دادخواست: ریاست محترم مجتمع قضایی شهرستان محل اقامت

با سلام احتراما به استحضار می رساند:

اینجانب با خوانده به موجب عقدنامه شماره ……….. مورخ ………. ثبت شده در دفترخانه …………… عقد ازدواج دایم با مهریه ای به میزان ………………. ریال منعقد کرده ایم و بر اساس دادنامه شماره ………… محکوم به پرداخت شده ام هرچند پرداخت مهریه ما فی الذمه تعهد گردیده است ولی نظر به این که در حال حاضر به جهت مشکلات متعدد / عدم دسترسی به اموالم توان پرداخت آن را ندارم فلذا با توجه به مدارک تقدیمی مستندا به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۳ صدور حکم اعسار از پرداخت مهریه / تقسیط مهریه مورد استدعاست.

محل امضاء – مهر – انگشت

تنظیم دادخواست اعسار

شماره وکیل پایه یک دادگستری برای انجام مشاوره حقوقی:

۰۹۱۹۷۸۶۸۴۸۲

در شرح دادخواست می نویسید:
با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:
۱- اینجانب به موجب اسناد و مدارک موجود از خوانده محترم ……………….. مبلغ ……………. طلبکار هستم که با توجه به اینکه طی تماس های مکرر هیچ نتیجه ای برای بنده در بر نداشته است، دادخواستی به شماره ……………….. به طرفیت خوانده به شماره کلاسه پرونده ………… مطرح کرده ام.

۲- با توجه به مبلغ طلبکاری بنده، هزینه های دادرسی مبلغ ……….………. ریال می باشد که متاسفانه شرایط اینجانب به جهت عدم تمکن مالی و همچنین عدم دسترسی به اموالم، در وضعیت بسیار بدی است طوری که توان پرداخت آن را ندارم.

۳- ذکر این نکته لازم است که خوانده از شرایط بنده کاملا آگاهی داشته و مراجعات مکرر بنده نیز هیچ سودی در بر نداشته است.

فلذا با تقدیم این دادخواست به استناد ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته، مورد استدعاست.

در بخش خواسته یا موضوع وبهای آن  می نویسید:

تقاضای صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی

در بخش دلائل و منظمات داخواست می نویسید:

  • پرونده به شماره کلاسه ………….. ۲_ شهادت شهود ۳_ استشهادیه

نکات مهم:

مطابق قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی:

  • در دعاوی مالی حضور ۲ شاهد مرد عادل ضروری می باشد.
  • منشاء علم شهود به وضعیت خواهان دعوی اعسار ضروری می باشد.
  • شهود از بستگان نسبی درجه یک نباشند.
  • شهود دارای اهلیت باشند.
  • شهود مجنون و سفیه و معتاد نباشند.

دادخواست اعسار

در شرح دادخواست می نویسید:
با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:

۱- اینجانب به موجب دادنامه شماره ……………. مورخ ………….. صادره از شعبه ………….. شهرستان …………….. محکوم به پرداخت مبلغ ……………… ریال شده‌ام.
۲-  خوانده وفق دادنامه مذکور نسبت به اخذ رای محکومیت اینجانب به پرداخت …………….. ریال اقدام کرده است؛ ولی به جهت مشکلات متعدد از جمله بیکاری و عدم تمکن مالی خود و خانواده ام، در حال حاضر توان تادیه محکوم به مقرر را ندارم.

فلذا با توجه به مدارک تقدیمی مستنداً به مواد ۳، ۱۰و ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ صدور حکم بر پذیرش اعسار اینجانب و تقسیط مبلغ محکوم به مبنی بر شرایط مالی بنده مورد استدعاست. عندالاقتضاء به شهادت شهود نیز جهت اثبات اعسار خود استناد می‌نماید.

در بخش خواسته یا موضوع و بهای آن  می نویسید:

اعسار از محکوم‌ به

در بخش دلائل و منظمات داخواست می نویسید:

۱- تصویر مصدق نکاحنامه ۲- شهادت شهود

 به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه اساتید مهر ایرانیان با کادری از بهترین وکلا و  مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما  تماس بگیرید و در این زمینه یا موارد با وکیل پایه یک دادگستری مورد نظر  مشاوره حقوقی حضوری یا تلفنی تخصصی  بگیرید.

stephensos

فهرست
مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری

تماس با وکیل دادگستری