نمونه قرارداد واردات کالا بر مبنای ماده ۱۰قانون مدنی

امتیاز ۵ از ۵ – ۱ رای
spinnerدر حال ثبت رای

قرارداد واردات کالا

قرارداد واردات کالا

 

مقدمه:

 • نظر به اینکه شرکت ……………………. قصد سرمایه گذاری در واردات و فروش …………. را دارد.
 • نظر به اینکه آقای …………………………. توانایی خود را در واردات و بازاریابی و فروش این محصول اعلام داشته است.

قرارداد واردات ذیل فمابین طرفین مستند به ماده ۱۰ قانون مدنی در تاریخ ………………در تهران منعقد گردید.

ماده ۱- طرفین قرارداد واردات:

۱-۱-طرف اول:

۱-۲- طرف دوم:

ماده ۲- موضوع قرارداد واردات:

 • موضوع قرارداد واردات عبارت است از واردات، بازاریابی و …………………………..

تبصره۱:

کلیه کالاهای موضوع قرارداد واردات در تمام مر……………………………………….

تبصره۲:

طرف دوم مکلف است  در معاملات صر……………………………………

ماده ۳- مدت قرارداد:

طرف دوم موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ پ…………………………………..

قرارداد با توافق کتبی طرفین، قابل تمدید خواهد بود.

ماده ۴ – سرمایه:

 • سرمایه موضوع قرارداد ………………..
 • طرف اول غیر از تأمین ………………………

تبصره:

مقاله مرتبط :  قرارداد فروش گندم خوراکی وارداتی

هزینه های ترخیص، حمل و  اجاره ماشین آلات و هزینه کارکنان…………………………

 •  طرف دوم اجرت و سود خود و کلیه هزینه هایی که برای ……………………………….

ماده ۶ – شروط و تعهدات:

 • طرف دوم حق صرف سرمایه …………………………………….
 • طرف دوم موظف است در خصوص ذرت وارداتی نسبت به تهیه و……………………………………..
 • سه نسخه اصل بارنامه و دو نسخه کپی.
 • فاکتور فروشنده.
 • گواهی مبدا.
 • لیست عدلبندی فله ای.
 • گواهی تست و بازرسی مبدا Inspection Certificate.
 • گواهی عدم تابش رادیواکتیو مبدا. Radiation safely cert.
 • گواهی سلامت آفات گیاهی مبدا Phytosanitary cert.
 • گواهی بخور و حشره زدایی مبدا Fumigation .
 • گواهی دامپزشکی مبدا Certificate of Veterinary.
 • ارائه اصل قبض انبار…………………………..
 • طرف دوم متعهد است کلیه اسناد از قبیل فاکتور …………………………………………………….
 • طرف دوم تحت هر شرایطی مسئول……………………………………………
 • طرف اول حق دارد کلیه عملیات موضوع …………………………………………..
 • طرف دوم مکلف به بیمه تمام خطر نمودن کالای ……………………..
 • مسئولیت رعایت کمیت و کیفیت ذرت خریداری شده از لحاظ سلامت ……………………..
 • طرف دوم موظف است پس از دریافت سرمایه، هر۵ روز، گزارش …………………………
 • طرف دوم مکلف به بیمه نمودن محل نگهداری ذرت موضوع قرارداد در ………………………………….
 • طرف دوم موظف است برای هر کیلوگرم ذرت دامی حداکثر…………………………..

تبصره۱:

چنانچه مبلغ هزینه کمتر از مبلغ مقرر…………………………

 • در فرضی که ذرت در مدت قرارداد به فروش نرسد…………………………………..
مقاله مرتبط :  داوری در قراردادها و دعاوی

تبصره۲:

این بند نافی ضمانت اجرای قراردادی نمی باشد.

 • طرف دوم حق فروش کالای موضوع قرارداد به صور………………………………………
 • طرف دوم موظف است هر کیلوگرم ذرت.

تبصره۳:

 • چنانچه مبلغ فروش بیشتر از مبلغ م…………………….
 • طرف دوم ضمن عقد خارج لازم…………………………………………….
 • طرف دوم در جهت اجرای بند۱۴ ماده ۶ قرارداد و نیز در جهت تضمین اجرای تعهدات و حسن اجرای ت……………………………………..
 • چنانچه هر یک از بندها و مندرجات وتعهدات ناشی از این قرارداد نقض شود و یا طرف دوم رعایت
 • صرفه و صلاح طرف اول را ننماید و نیز زمانبندی مقرر را رعایت ننماید و یا پس از پرداخت سرمایه اجرا به مدت ۱۰ روز متوقف بماند، ابتدا طرف اول با ارسال ایمیل از وی تقاضای رفع و یا اصلاح نقائص را می نماید، ……………………….
 •  نشانی و ایمیل مندرج در این قرارداد نشانی رسمی و قانونی طرفین می باشد…………………….
 • طرف دوم  متعهد است در هر بخش از فروش کالا ضمن کسب  اجازه از ………………………………
 •  چنانچه ظرف مدت ۲۴ ساعت پس از انقضای دوره مندرج در قرارداد واردات ، طرف دوم اقدام به………………………………………

ماده۷ – حل اختلاف:

مقاله مرتبط :  قرارداد صادرات کالا و فروش بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی

در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر یا اجرای بند های این قرارداد چنانچه موضوع از طریق مذاکره …………………………….

ماده ۸ – حوادث غیر قابل اجتناب (غیر قابل پیش بینی):

در صورت بروز حوادث غیر قابل اجتناب و غیر قابل پیش بینی که خارج از اراده طرفین باشد چنانچه اجرای پروژه از ………………………………….

ماده ۹ – نسخ قرارداد واردات:

این قرارداد در ۳ نسخه با اعتبار واحد تنظیم شده است.

طرف اول                                                                           طرف دوم

 

 

مهم:

به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه اساتید مهر ایرانیان با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما  تماس بگیرید و در این زمینه یا موارد با وکیل پایه یک دادگستری مورد نظر  مشاوره حقوقی تلفنی تخصصی  بگیرید.

جذب همکار برای مشاوره حقوقی
نوشتهٔ پیشین
نمونه قرارداد مشارکت
نوشتهٔ بعدی
نمونه قرارداد بازاریابی
فهرست
مشاوره حقوقی تلفنی