اعسار از پرداخت مهریه و مراحل درخواست آن در دادگاه خانواده

خانواده
امتیاز ۵ از ۵ – ۱ رای
در حال ثبت رای

اعسار از پرداخت مهریه و مراحل آن

اعسار از پرداخت مهریه و مراحل آن

با توجه به اهمیت فراوان دعوی اعسار اعم از اعسار از پرداخت هزینه دارسی و اعسار از پرداخت محکوم به ضروری می نماید خواهان و خوانده دعاوی حقوقی برای این امتیازی که قانونگذار در اختیار آنها قرارداده است از این حق استفاده نمایند. زمان دقیق تقدیم دادخواست و همچنین تنظیم دقیق دادخواست و فرم های پیوست از اصول و تشریفات دادرسی می باشد که طرفین اینگونه دعاوی ملزم به رعایت این اصول می باشند چرا که در صورت عدم رعایت دادخواست رد خواهد شد. در این مجموعه مختصر سعی شده است تا در دو دسته دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مجکوم به  و همچنین فرم های مربوطه مطابق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در اختیار شما قرار گیرید. امید است با استفاده از این پکیج قسمتی از هزینه های مالی شما کاهش یابد.

 

معسر کسی است که عسر و حرج دارد یعنی در امور مالی و اقتصادی خود ، به نحوی در سختی قرار گرفته که قادر به پرداخت وجوهی که قانونا و طبق حکم دادگاه باید به طرف مقابل پرداخت کند نمی باشد .

اعسار در پرداخت مهریه نیز یک نوع اعسار از پرداخت محکوم به می باشد . زمانی که زن در خواست مهریه کند و مرد محکوم به پرداخت مهریه شود ، مرد می تواند دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را تقدیم دادگاه کند . چنانچه مهریه زن تا ۱۱۰ سکه باشد در این حالت پس از محکومیت زوج باید معسر بودن یعنی ناتوانی خودش را جهت پرداخت مهریه ثابت کند. در این صورت پس از اثبات اعسار وی ، دادگاه مرد را ملزم به پرداخت اقساطی مهریه خواهد کرد.

اما اگر مهریه بیش از ۱۱۰ سکه باشد در این صورت دادگاه مرد را محکوم به پرداخت اقساطی مهریه تا ۱۱۰ سکه خواهد کرد و مازاد بر آن را زن باید در دادگاه اثبات کند که مرد توانایی بیش از ۱۱۰ سکه را دارد.  چنانچه زن نتواند این امر را اثبات کند با صدور حکم ، مرد باید طبق حکم دادگاه نسبت به پرداخت مهریه به صورت اقساط اقدام کند. البته باید توجه داشت زن می تواند پس از صدور حکم اعسار مرد ، چنانچه اموالی از مرد به دست آورد اقدام به توقیف اموال فوق نماید. ضمن اینکه با توجه به ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکمومیت های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ اموالی که جزء مستثنیات دِین  محسوب شده را نمی توان توقیف کرد .

مراحل درخواست اعسار از پرداخت مهریه به چه صورت است ؟

کسی که مدعی اعسار از پرداخت مهریه می باشد ( مرد ) پس از صدور و محکومیت به پرداخت مهریه برای دادن دادخواست ابتدا به یکی از دفاتر الکترونیک قضایی مراجعه و مدارک لازم را ضمیمه دادخواست نماید .

مدارک لازم جهت تقاضای اعسار از پرداخت مهریه عبارتند از :

۱ – دادخواست اعسار

۲- حکم محکومیت پرداخت مهریه که توسط دادگاه صادر شده است .

۳- استشهادیه که در آن حداقل ۲ نفر گواهی کرده باشند که نسبت به توانایی مالی زوج و عدم توانایی وی در پرداخت مهریه به صورت یکجا اگاهی کامل دارند البته در ماده ۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی امده است که :

« شاهد باید علاوه بر هویت ، شغل و میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار ، به این امر تصریح نماید که باید در مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد ، معاشرت داشته و افزون بر مستثنیات دِین هیچ مالی قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دِین و بدهی خود را بپردازد »

۴- تنظیم فرم مخصوص صورت اموال منقول و غیر منقول و حساب های بانکی و میزان وجوه نقد در کلیه حساب های فوق و فهرست کلیه نقل و انتقالات اموال در یکسال گذشته ( این فرم در دفاتر الکترونیک قضایی موجود می باشد ) با توجه به ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نکته مهم اینکه مرد پس از صدور اجراییه یک ماه فرصت دارد تقاضای اعسار کند که این امر مانع جلب مرد خواهد شد .

در غیر این صورت زن می تواند تقاضای جلب مرد را نماید و پس از معرفی مرد به زندان زوج می بایستی برای رهایی از حبس ، یا رضایت زن را جلب کند. یا اینکه به تشخیص دادگاه وثیقه گذاشته و یا کفیل معرفی کند تا با پذیرش آن از طرف دادگاه آزاد شود. در صورت عدم پذیرش اعسار مرد ، دادگاه به وثیقه گذار یا کفیل وی اخطار می کند که ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ واقعی ، محکوم علیه را به دادگاه معرفی و تحویل دهد.

مهم:

 به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه اساتید مهر ایرانیان با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما  تماس بگیرید و در این زمینه یا موارد با وکیل پایه یک دادگستری مورد نظر  مشاوره حقوقی خانواده یا تلفنی تخصصی  بگیرید.

فهرست

تماس با وکیل دادگستری

مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری