رفع سوء اثر از چک های برگشتی

چک
امتیاز ۵ از ۵ – ۱ رای
در حال ثبت رای

رفع سوء اثر از چک های برگشتی

رفع سوء اثر از چک های برگشتی توسط شعب بانک های تابعه انجام می گیرد و این امر از چند طریق انجام می گیرد:

  • تامین موجودی مبلغ چک و پاس شدن چک
  • ارائه لاشه چک به شعبه بانک
  • ارائه رضایتنامه محضری از ذی نفع چک به شعبه بانک
  • واریز کردن وجه چک به حساب مربوطه و مسدود کردن آن به مدت ۲ سال

تامین موجودی مبلغ چک و پاس شدن چک

صاحب حساب جاری باید مبلغ چک برگشت شده را به حساب جاری خودش واریز کند؛ و پس از اینکه مبلغ چک توسط ذی نفع دریافت گردید بانک بر اساس صورتحساب صاحب حساب از چک برگشت شده رفع سوء اثر می کند.

ارائه لاشه چک به بانک

چنانچه وجه چک را نقداً به دارنده چک و ذی نفع پرداخت نمودید، لاشه چک را از ذی نفع دریافت و شخصاً یا توسط وکیل خود آن را به شعبه بانک ارائه تا رفع سوء اثر انجام گیرد.

ارائه رضایتنامه محضری از ذی نفع چک به شعبه بانک

ممکن است چک نزد ذی نفع پس از برگشت خوردن مفقود یا سرقت یا در آتش سوزی و یا به هر نحوی از بین رفته باشد. در این صورت پس از پرداخت وجه چک به صورت نقدی به ذی نفع، می بایستی رضایت نامه محضری مبنی بر دریافت وجه  چک و رضایت بدون قید و شرط نسبت به چک مذکور به صاحب چک داده؛ و وی آن را به بانک مربوطه ارائه و درخواست رفع سوء اثر از چک برگشتی را تقاضا کند.

واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن آن به مدت ۲ سال

این حالت زمانی مصداق پیدا می کند که چک توسط ذی نفع برگشت خورده و قصد  دارید وجه آن را به ذی نفع پرداخت نمائید. اما به دلایلی به ذی نفع چک دسترسی ندارید مثلاً فوت کرده یا در مسافرت خارج از کشور است و… در این حالت شما می توانید مبلغ چک را به حساب جاری خود واریز نموده و کتباً درخواست نمایید که مبلغ فوق جهت  پرداخت وجه چک برگشتی در شعبه مسدود شود و جهت تعیین تکلیف ، وجه چک به مدت ۲ سال قابل برداشت نباشد. البته این امر منوط به این است که حساب فوق مفتوح بوده و توسط مرجع قضایی مسدود نشده باشد.

اما بانک ها موظف هستند چنانچه چکی برگشت زده شد اطلاعات آن را به مدت ۱۰ روز در بانک نگهداری و از ارسال مشخصات چک برگشت خورده به بانک مرکزی خودداری کنند. چنانچه ظرف ۱۰ روز صاحب حساب وجه چک را به حساب واریز نمود بانک از ارسال مشخصات چک برگشتی به بانک مرکزی خودداری خواهد کرد.

همچنین در صورتی که مشتری نسبت به رفع سوء اثر از چک برگشتی اقدام نکند و مشخصات چک به بانک مرکزی ارسال شده باشد ، سابقه هر چک برگشتی پس از انقضای ۷ سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت به صورت خودکار از سامانه اطلاعات بانک مرکزی سوء اثر و پاک خواهد شد.

مهم:

  • به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی وکلای عدالتبا کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما  تماس بگیرید و در این زمینه یا موارد مشابه مشاوره حقوقی تخصصی  بگیرید.
فهرست
مشاوره حقوقی تلفنی
Open chat
مشاوره حقوقی آنلاین