قرارداد صادرات کالا بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی

امتیاز ۵ از ۵ – ۱ رای
در حال ثبت رای

قرارداد صادرات کالا

قرارداد صادرات کالا بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی

قرارداد صادرات کالا: پیرو مذاکرات صورت گرفته طرفین ضمن عقد خارج لازم مستند به ماده ۱۰ قانون مدنی  قرارداد ذیل را با شروط و تعهدات مصرّحه در آن در تهران و در تاریخ………………………………منعقد نمودند.

 

این قرارداد در حجم بالای یک میلیارد تومان به صورت کاملا کاربردی اجرا شده و نقاط قوت و ضعف آن شناسایی شده است. دقت شود این قرارداد کاملا موردی و مصداق اینگونه کالاها و بر اساس توافق طرفین تنظیم شده است. بدیهی است برای تنطیم قرارداد جامع پیشنهاد می گردد با وکلای ما در این زمینه مشورت نمایید.

 

۱-طرفین قرارداد صادرات کالا:

 

 • طرف اول:
 • طرف دوم :

۲-موضوع قرارداد صادرات کالا:

صادرات و فروش مقدار ……………………………………………………………………..

تبصره۱:

کلیه کالاهای موضوع قرارداد صادرات کالا و وجوه حاصل از فروش کالا در تمام مراحل اجرا در م…………………………………………..

تبصره۲:

رعایت کلیه ضوابط و مقررات جاری کشور از جمله ضوابط ………………………………………………………

تبصره ۳:

موضوعات قرارداد در مدت مقرر به نحو وحدت مطلوب بوده قابل تفکیک از یکدیگر نمی باشد.

۳-مدت قرارداد صادرات کالا:

مدت  قرارداد صادرات کالا از تاریخ………………………………………………………………….

۴-سرمایه:

کل سرمایه مورد نیاز جهت انجام مراحل مختلف قرار………………………………..

طرف اول غیر از تأمین سرمایه جهت اجرای موضوع قرارداد صادرات کالا تعهد دیگری اعم از…………………………………………..

نحوه صرف سرمایه و انجام موضوع قرارداد صادرات کالا:

 •  طرف اول برای انجام موضوع قرارداد مبلغ ……………………….ریال  پس از امضای ……………………………
 • طرف دوم متعهد می گردد …………….موضوع قرارداد……………………………………..

بدیهی است چنانچه با مبلغ کمتر به فروش رساند شخصاً مسوول …………………………………………………

 • در این بخش طرف دوم متعهد است ضمن رعایت ترتیب تعیین شده به نحوی ا…………………………………………..

۵-  نحوه تقسیم سود حاصله:

از سود خالص حاصل از اجرای قرارداد ۹۰% متعلق ………………………………………………………..

 • ۱۰ درصد سود مذکور در بر گیرنده کلیه هزینه ها اعم از اجرایی،…………………………………………..

۶-   شروط و تعهدات:

 • طرف دوم حق صرف سرمایه در محلی غیر از موضوع قرارداد…………………………………………..
 • . ………………… بوده و تامین غذای مصرفی بیش از ………………………………..

تبصره:

مسئولیت ناشی از عدم انجام آن و خسارت ………………………………

 • طرف دوم مکلف است کلیه معاملات مربوط به موضوع قرارداد با ………………………

که صرفه و صلاح طرف اول به صورت کامل رعایت گردد .

 • بررسی مستمر بازار جهت آگاهی…………………………………………..
 •  فروش  ……….. موضوع قرارداد به صورت نقدی می باشد.
 • عملیات صادرات تماماً با کارت بازرگانی طرف اول صورت خواهد گرفت.
 • طرف دوم متعهد است که چنانچه به هر علتی از جمله عل…………………………………………..
 • در یکی از سردخانه های موجود در محل کارخانه نگهداری و قبض انبار آن را که به نام طرف اول صادر شده است تسلیم نماید…………………………………………..
 • طرف دوم ضمن امضاء ذیل قرار داد اقرار نمود لوازم وامکانات لازم وتخصصی اجرای موضوع قرارداد از جمله خودرو، انبار ، سردخانه و سایر لوازم عرفی را دارا می باشد و……………………….
 • طرف دوم مکلف است تمام موضوع معامله را در مهلت مقرر در…………………………………………..
 • طرف دوم ضمن عقد خارج لازم ملتزم اس…………………………………………..
 • طرف دوم در جهت اجرای بند…….. و ………ماده ……….. قرارداد و نیز در جهت تضمین اجرای تعهدات و حسن اجرای آن و نیز جبران خسارات احتمالی ناشی از نقض تعهدات و حق فسخ و تضمین باز پرداخت سرمایه تخصیصی و وجوه حاصل از فروش و نیز خسارات…………………………………………..

تبصره۱:

هرگونه اقدام خلاف و در صورت کشف فساد از هر نوع و به هر جهت و مستحق  للغیر در آمدن تضامین…………………………………………..

 • طرف دوم با امضاء ذیل قرارداد اختیار درج تاریخ و وصول چکها را به طرف اول تفویض می نماید.
 • چنانچه هر یک از بندها و مندرجات وتعهدات ناشی از این قرارداد نقض شود و یا طرف دوم رعایت صرفه و صلاح طرف اول را ننماید و نیز زمانبندی مقرر را رعایت نکند، یا پس از شروع به مدت یک هفته متوقف بماند، ابتدا طرف اول با ارسال نامه از وی تقاضای رفع و یا اصلاح نقائص را می نماید، چنانچه ظرف…………………………………………..
 • طرف دوم مکلف است پس از انقضای مدت در پایان قرارداد، ظرف مدت ۴۸ ساعت نسبت به تسویه حساب کامل طرف اول اقدام نماید. دلیل تسویه حساب طرف دوم………………………….
 • طرف دوم حق تصفیه حساب سهم خود از…………………………………………..

تبصره: معادل ریالی وجوه  حاصل ازصادرات بر مبنای نرخ بازار تهران در روز پایان قرارداد مبنای محاسبه خواهد بود.

ماده ۷- اقامتگاه:

نشانی مندرج در این قرارداد نشانی رسمی ……………………………………….

ماده ۸ -حل اختلاف:

در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر یا اجرای بند های این قرارداد چنانچه ………………………………….

ماده ۹- فورس ماژور:

در صورت بروز حوادث غیر قابل اجتناب و غیر قابل پیش بینی که خ……………………………..

ماده ۱۰- نسخ قرارداد صادرات کالا:

این قرارداد در دو نسخه و با اعتبار واحد تنظیم شده است .

 

مهم:

به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی وکلای عدالتبا کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما  تماس بگیرید و در این زمینه یا موارد با وکیل پایه یک دادگستری مورد نظر  مشاوره حقوقی تلفنی تخصصی  بگیرید.

فهرست
مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری

تماس با وکیل دادگستری