قرارداد صادرات محصولات غذایی بر مبنای ماده ۱۰قانون مدنی

امتیاز ۵ از ۵ – ۱ رای
در حال ثبت رای

قرارداد صادرات محصولات غذایی

قرارداد صادرات محصولات غذایی بر مبنای ماده ۱۰قانون مدنی

قرارداد صادرات محصولات :پیرو مذاکرات صورت گرفته طرفین ذیل ضمن عقد خارج لازم و مستنداً به ماده ۱۰ قانون مدنی قرارداد ذیل را با شروط و تعهدات مصرّحه در آن در تهران و در تاریخ………………………………منعقد نمودند.

ماده ۱- طرفین قرارداد صادرات محصولات غذایی:

۱- طرف اول:
۲- طرف دوم:

ماده ۲- موضوع قرارداد صادرات محصولات غذایی:

خرید و صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی”که قابلیت صادرات داشته باشد” از قبیل سیب،

تبصره۱:

کلیه کالاهای موضوع قرارداد صادرات محصولات غذایی  و وجوه حاصل از فروش کالا در تمام مراحل اجرا در مالکیت مطلق و

تبصره۲:

موضوعات مندرج در بند ۱ قابل تفکیک از یکدیگر نبوده و اجرای کامل موضوعات قرارداد مورد توافق طرفین می باشد.

ماده ۳- مدت قرارداد صادرات محصولات غذایی:

مدت این قراردادیک سال از تاریخ اولین پرداخت به حساب طرف دوم

تبصره ۱:

مدت قرارداد صادرات محصولات غذایی  شامل  دوره .روزه است که شروع و

تبصره ۲:

با توافق کتبی طرفین، قرارداد قرارداد صادرات محصولات غذایی  قابل تمدید خواهد بود.

ماده ۴ – سرمایه و نحوه پرداخت آن توسط طرف اول:

۱-۴)سرمایه موضوع قراردادقرارداد صادرات محصولات غذایی  معادل یلیون دلار (  دلار) می باشد که تماماً توسط طرف اول تاًمین و پس از “تأیید کتبی” مدیر پروژه و ناظرانتخابی طرف اول با رعایت زمانبندی مورد توافق و منوط به

تبصره۱ :

هزینه های سردخانه و حمل، سورتینگ، بسته بندی و هزینه کارکنان طرح و بطور کلی هر هزینه ای که در جهت اجرای “موضوعات قرارداد”

طرف اول غیر از تأمین سرمایه جهت اجرای موضوعات قرارداد تعهد دیگری اعم از کسورات قانونی و مالیات، حقوق و دستمزد، بیمه و

تبصره۳:

تایید کمیت و کیفیت محصول تسلیم شده، توسط نماینده مورد وثوق طرف اول صورت

ماده ۵ – نحوه تقسیم سود حاصله:

از سود حاصل از اجرای کامل موضوعات قرارداد ۷۰%درصد

تبصره۱:

هرگونه سود تحت هر عنوان از قبیل جوایز صادراتی و … که در نتیجه اجرای قرارداد حاصل شده باشد، به نسبت فوق بین طرفین قابل تقسیم خواهد بود. ونیز سود متعلقه به طرف دوم در بر گیرنده کلیه هزینه های عرفی، تخصصی و اجرایی مترتب بر اجرای موضوع قرارداد و ……………

ماده ۶ – شروط و تعهدات:

۱-۶) طرف دوم حق صرف سرمایه در محلی غیر از موضوع قرارداد
۲-۶) تهیه لوازم عرفی و تخصصی اجرای کامل موضوعا
۳-۶) طرف دوم حق واگذاری موضوع قرارداد
۴-۶)کلیه اقدامات طرف دوم جهت انجام موضوع قرارداد
۵-۶)طرف دوم مکلف است کلیه معاملات مربوط به موضوع قرارداد با اشخاص داخلی و
۶-۶)طرف دوم متعهد است ، کالاهای موضوع قرارداد را به نام طرف اول در سردخانه های
۷-۶) طرف دوم موظف است پس از دریافت وجه از طرف اول طبق زمانبندی
۸-۶) طرف دوم موظف است پس از تحقق بند ۷-۶ ای ماده این ماده و  ..به نام .

۱۲-۶)طرف دوم مکلف به بیمه نمودن محل نگهداری و کالای موضوع قرارداد
۶- ۱۳) طرف دوم تا پایان مدت این قرارداد حق هرگونه تغییر در اعضای  خارج لازم ملتزم است، چنانچه به سرمایه تخصیصی طرف اول خسارتی وارد گردد، از مال خود به مقدار خسارت

طرف دوم در جهت تضمین حسن اجرای قرارداد و همچنین در راستای بند ۱۳این ماده علاوه بر چک های شماره
که مدیر عامل و رییس هیئت مدیره ظهر آن را به
هزینه ترهین و کارشناسی
۱۴-۶)طرف اول حق دارد کلیه عملیات موضوع قرارداد را در
۱۵-۶) طرف دوم متعهد است دفاتر،
در جهت تسهیل اجرا، طرف اول حق تعیین ناظر را خواهد داشت.
۱۶-۶)طرف دوم موظف است هر ۱۵ روز یکبار پس از پرداخت وجه، گزارش پیشرفت موضوع قرارداد را بانضمام اسناد مربوطه و اعلان مشکلات و موانع
۱۷-۶)طرف دوم موظف است کلیه محصول را ” به نام “طرف اول صادر نموده
۱۸-۶)طرف دوم مکلف است تمام موضوع معامله را در مهلت مقرر در قرارداد صادرات
۱۹-۶)طرف دوم ضامن صحت معاملات انجام شده و کیفیت
۲۰-۶)طرف دوم ضامن کمیت و کیفیت کالای تسلیم شده در ……. می باشد.
۲۱-۶)طرف دوم مکلف است وجه کالای فروخته شده را حداکثر ظرف مدت
۲۲-۶)کلیه اقدامات اداری و قانونی در خصوص اجرای موضوع قرارداد از قبیل تحویل و ترخیص کالا از گمرگ روسیه ، فروش محصولات در روسیه، تحویل کالا به اشخاص ثالث در روسیه
۲۳-۶) جبران خسارت‌های احتمالی ناشی از حمل و نقل و
۲۴-۶)جبران خسارت‌های ناشی از تاخیر و در نتیجه طولانی شدن دوره طرح بر عهده طرف دوم می‌باشد.
۲۵-۶)چنانچه هر یک از بندها و مندرجات وتعهدات ناشی از این قرارداد نقض شود و یا طرف دوم رعایت صرفه و صلاح طرف اول را ننماید و نیز زمانبندی مقرر را رعایت ننماید و یا اجرای پروژه بیش از ………. روز موقوف الاجرا بماند،ابتدا طرف اول با ارسال نامه از وی تقاضای رفع و یا اصلاح
۲۵-۶)طرف دوم مکلف است پس از انقضای مدت قرارداد(با مبنای محاسبه هر پرداخت)
۲۶-۶)چنانچه ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از انقضای دوره مندرج در قرارداد صادرات محصولات، طرف دوم اقدام به “تسویه حساب کامل” ننماید، مستنداً به ماده ۲۳۰ قانون

ماده ۷:تعهدات طرف اول:

۱-۷) طرف اول موظف است شرایط استفاده از کارت بازرگانی خود را بری طرف دوم فراهم نماید.

ماده۸: اقامتگاه قانونی

نشانی مندرج در ماده یک این قرارداد اقامتگاه رسمی و قانونی طرفین می باشد.

ماده۹- حل اختلاف:

در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر یا اجرای بند های قرارداد صادرات محصولات چنانچه موضوع از طریق

ماده ۱۰ – حوادث غیر قابل اجتناب (غیر قابل پیش بینی):

در صورت بروز حوادث غیر قابل اجتناب و غیر قابل پیش بینی که خارج از اراده طرفین باشد چنانچه اجرای طرح از زمان آغاز بیش از ۱۰روز متوقف شود، هر یک از طرفین حق فسخ قرارداد  قرارداد صادرات محصولات غذایی  را خواهند داشت.

– نسخ قرارداد صادرات محصولات :

این قرارداد در ۳ نسخه با اعتبار واحد تنظیم شده است.

مهم:

به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه اساتید مهر ایرانیانبا کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما  تماس بگیرید و در این زمینه یا موارد با وکیل پایه یک دادگستری مورد نظر  مشاوره حقوقی حضوری یا تلفنی تخصصی  بگیرید.

فهرست

تماس با وکیل دادگستری

مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری