قرارداد فروش کیوی بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی

امتیاز ۵ از ۵ – ۱ رای
در حال ثبت رای

قرارداد فروش کیوی

قرارداد فروش کیوی

قرارداد ها جزو مهمترین اصل ها در بازار تجارت و کسب و کار هستند. بسیاری از افراد که به منظور دریافت مشاوره حقوقی به موسسه مراجعه می کنند این جمله را با ما می گویند: کاش قرارداد بسته بودیم! اما دیگر گذشته است.

پس برای جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی بهتر است تا در حوزه کاری خود قراردادی را منعقد نموده تا به مشکلات بعدی برخورد نکنید.

 

پیرو مذاکرات صورت گرفته طرفین ضمن عقد خارج لازم و مستنداً به ماده ۱۰ قانون مدنی قرارداد ذیل را با شروط و تعهدات مصرّحه در آن در تهران و در تاریخ………………………………منعقد نمودند.

ماده ۱- طرفین قرارداد:

۱- طرف اول:
۲- طرف دوم:

ماده ۲- موضوع قرارداد :

۱- تامین ۱۰۰۰ تن کیوی “که عملاً قابلیت صادرات داشته باشد” با سایز بین ۷۰ گرم تا ۱۲۰ گرم که کیفیت آن به تایید نماینده شرکت … برسد، حمل و نقل در تمام مراحل و تسلیم کالای موضوع قرارداد ظرف مدت مقرر توسط طرف دوم برای طرف اول.

ماده ۳- مدت قرارداد فروش کیوی:

مدت قرارداد فروش کیوی از زمان اولین پرداختی وفق مفاد قرارداد لغایت ۱۰/۹/۱۳۹۴ می باشد.

ماده ۴ – سرمایه در قرارداد :

مبلغ تمام شده هر کیلو گرم کالای موضوع قرارداد فروش کیوی حداکثر۲۲۷۲۰ ریال می باشد و طرف اول تعهدی به پرداخت بیش از این مبلغ ندارد.

تبصره۱ :

هر هزینه ای که در جهت اجرای ” تمام موضوعات قرارداد فروش کیوی” لازم و ضروری باشد در مبالغ فوق الذکر ملحوظ گردیده و طرف دوم استحقاق دریافت مبلغ مازاد از هر قسم که باشد را نخواهد داشت .

تبصره ۲:

طرف اول غیر از پرداخت مبلغ ذکر شده در قرارداد فروش کیوی جهت اجرای موضوع قرارداد تعهد دیگری اعم از کسورات قانونی و مالیات، حقوق و دستمزد، بیمه و عوارض و … ندارد. بدیهی است کسورات الزامی مالیاتی در زمان پرداخت کسر خواهد شد در زمان تصفیه طرف دوم عنداللزوم مکلف به ارائه مفاصاحساب بیمه و تامین اجتماعی می باشد.

نحوه پرداخت مبلغ توسط طرف اول:

 

تبصره ۱:

 

تبصره ۲:

 

ماده ۵ – محل تحویل و نگهداری:

 

ماده ۶- شروط و تعهدات:

۱- طرف دوم حق صرف سرمایه در محلی غیر از موضوع قرارداد را ندارد ونیز کافه خیارات علی الخصوص غبن به هر مرحله ای که باشد را از خود سلب و ساقط نمودند.
۲- تهیه لوازم عرفی و تخصصی اجرای کامل موضوعات قرارداد از هر قبیل که باشد به عهده طرف دوم بوده و از محل سرمایه تخصیصی تامین خواهد نمود.

۱۶- طرف دوم مکلف است تمام موضوعات قرارداد را در مهلت مقرر در قرارداد انجام دهد . موضوع قرارداد نیز قابلیت تبعض را نداشته و تمام موضوع قرارداد ، با رعایت مهلت به نحو وحدت مطلوب مورد توافق طرفین است
۱۷- طرف دوم در جهت اجرای بند .۱۵ماده۶٫قرارداد و نیز تضمین اجرای تعهدات و حسن اجرای تعهدات و جبران خسارات احتمالی ناشی از فسخ و استرداد سرمایه و پیش پرداخت علاوه بر چک های
( که طرف دوم با امضاء قرارداد اختیار درج تاریخ و وصول چک را به طرف اول در راستای اجرای قرارداد اعطا می نماید) در اختیار طرف اول قرار می دهد و عندالاقتضا قابل وصول خواهد بود سند رهنی.را در اختیار طرف اول قرار می دهد.

ماده۷ – حل اختلاف:

در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر یا اجرای بند های این قرارداد فروش کیوی چنانچه موضوع از طریق مذاکره طرفین مختومه نگردد،

ماده ۸ – حوادث غیر قابل اجتناب (غیر قابل پیش بینی):

در صورت بروز حوادث غیر قابل اجتناب و غیر قابل پیش بینی که خارج از اراده طرفین باشد

ماده ۹ – نسخ قرارداد فروش کیوی:

این قرارداد فروش کیوی در ۳ نسخه با اعتبار واحد تنظیم شده است.

 

مهم:

به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه  اساتید مهر ایرانیان با کادری از بهترین وکلا و مشاوره حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما  تماس بگیرید و در این زمینه یا موارد با وکیل پایه یک دادگستری مورد نظر  مشاوره حقوقی حضوری یا تلفنی تخصصی  بگیرید. جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی از طریق فرم تماس اقدام نمایید.

wikipedia

فهرست

تماس با وکیل دادگستری

مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری