قرارداد فروش کیوی بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی

امتیاز ۵ از ۵ – ۱ رای
spinner در حال ثبت رای

قرارداد فروش کیوی

قرارداد فروش کیوی

 

پیرو مذاکرات صورت گرفته طرفین ضمن عقد خارج لازم و مستنداً به ماده ۱۰ قانون مدنی قرارداد ذیل را با شروط و تعهدات مصرّحه در آن در تهران و در تاریخ………………………………منعقد نمودند.

ماده ۱- طرفین قرارداد:

۱- طرف اول:
۲- طرف دوم:

ماده ۲- موضوع قرارداد :

۱- تامین ۱۰۰۰ تن کیوی “که عملاً قابلیت صادرات داشته باشد” با سایز بین ۷۰ گرم تا ۱۲۰ گرم که کیفیت آن به تایید نماینده شرکت … برسد، حمل و نقل در تمام مراحل و تسلیم کالای موضوع قرارداد ظرف مدت مقرر توسط طرف دوم برای طرف اول.

ماده ۳- مدت قرارداد فروش کیوی:

مدت قرارداد فروش کیوی از زمان اولین پرداختی وفق مفاد قرارداد لغایت ۱۰/۹/۱۳۹۴ می باشد.

ماده ۴ – سرمایه در قرارداد :

مبلغ تمام شده هر کیلو گرم کالای موضوع قرارداد فروش کیوی حداکثر۲۲۷۲۰ ریال می باشد و طرف اول تعهدی به پرداخت بیش از این مبلغ ندارد.

تبصره۱ :

هر هزینه ای که در جهت اجرای ” تمام موضوعات قرارداد فروش کیوی” لازم و ضروری باشد در مبالغ فوق الذکر ملحوظ گردیده و طرف دوم استحقاق دریافت مبلغ مازاد از هر قسم که باشد را نخواهد داشت .

تبصره ۲:

طرف اول غیر از پرداخت مبلغ ذکر شده در قرارداد فروش کیوی جهت اجرای موضوع قرارداد تعهد دیگری اعم از کسورات قانونی و مالیات، حقوق و دستمزد، بیمه و عوارض و … ندارد. بدیهی است کسورات الزامی مالیاتی در زمان پرداخت کسر خواهد شد در زمان تصفیه طرف دوم عنداللزوم مکلف به ارائه مفاصاحساب بیمه و تامین اجتماعی می باشد.

نحوه پرداخت مبلغ توسط طرف اول:

 

تبصره ۱:

 

تبصره ۲:

 

ماده ۵ – محل تحویل و نگهداری:

 

ماده ۶- شروط و تعهدات:

۱- طرف دوم حق صرف سرمایه در محلی غیر از موضوع قرارداد را ندارد ونیز کافه خیارات علی الخصوص غبن به هر مرحله ای که باشد را از خود سلب و ساقط نمودند.
۲- تهیه لوازم عرفی و تخصصی اجرای کامل موضوعات قرارداد از هر قبیل که باشد به عهده طرف دوم بوده و از محل سرمایه تخصیصی تامین خواهد نمود.

۱۶- طرف دوم مکلف است تمام موضوعات قرارداد را در مهلت مقرر در قرارداد انجام دهد . موضوع قرارداد نیز قابلیت تبعض را نداشته و تمام موضوع قرارداد ، با رعایت مهلت به نحو وحدت مطلوب مورد توافق طرفین است
۱۷- طرف دوم در جهت اجرای بند .۱۵ماده۶٫قرارداد و نیز تضمین اجرای تعهدات و حسن اجرای تعهدات و جبران خسارات احتمالی ناشی از فسخ و استرداد سرمایه و پیش پرداخت علاوه بر چک های
( که طرف دوم با امضاء قرارداد اختیار درج تاریخ و وصول چک را به طرف اول در راستای اجرای قرارداد اعطا می نماید) در اختیار طرف اول قرار می دهد و عندالاقتضا قابل وصول خواهد بود سند رهنی.را در اختیار طرف اول قرار می دهد.

ماده۷ – حل اختلاف:

در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر یا اجرای بند های این قرارداد فروش کیوی چنانچه موضوع از طریق مذاکره طرفین مختومه نگردد،

ماده ۸ – حوادث غیر قابل اجتناب (غیر قابل پیش بینی):

در صورت بروز حوادث غیر قابل اجتناب و غیر قابل پیش بینی که خارج از اراده طرفین باشد

ماده ۹ – نسخ قرارداد فروش کیوی:

این قرارداد فروش کیوی در ۳ نسخه با اعتبار واحد تنظیم شده است.

 

مهم:

به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه  اساتید مهر ایرانیان با کادری از بهترین وکلا و مشاوره حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما  تماس بگیرید و در این زمینه یا موارد با وکیل پایه یک دادگستری مورد نظر  مشاوره حقوقی حضوری یا تلفنی تخصصی  بگیرید. جهت دریافت مشاوره حقوقی رایگان کلیک کنید.

نوشتهٔ پیشین
قرارداد خرید و فروش مرغ
نوشتهٔ بعدی
قرارداد صادرات به روسیه
فهرست
Call Now Buttonمشاوره حقوقی تلفنی