قرارداد حق العمل کاری + نمونه قرارداد و امکان دانلود فایل

امتیاز ۵ از ۵ – ۱ رای
در حال ثبت رای

قرارداد حق العمل کاری

قرارداد حق العمل کاری

شماره وکیل پایه یک دادگستری برای انجام مشاوره حقوقی:

۰۹۱۹۷۸۶۸۴۸۲

قرارداد می تواند به شما کمک کند تا شما به راحتی و خیالی آسوده به مواردی که تمایل دارید دست پیدا کنید و از بروز مواردی مثل دعاوی و… جلوگیری می کند و همینطور دیگر شما نباید به دنبال یک مشاوره حقوقی یا مشاوره حقوقی رایگان باشید تا مشکل خود را حل کنید. برای مثال زمانی که شما می خواهید برای خرید یک منزل اقدام کنید اما از طرف مقابل خود اطمینان کامل را ندارید می توانید از قرارداد استفاده کنید و از بروز مشکلات جلوگیری کنید.

حق العمل کاری چیست؟

شخصی که کاری را به نام خود و به حساب آمر انجام می دهد.

یعنی وقتی یک شخص می خواهد یک محصولی را جا به جا کند و یا اقدامی را انجام دهد اما سرمایه از او نیست و هیچ ضرر و زیانی بر عهده او نیست.

در اصل کسی است که پول را از سرمایه گذار می گیرد و اقدامات لازم را انجام می دهد. در این قرارداد شما می توانید کلیه مواردی که برعهده شخص عمل کننده می باشد را مشخص کنید.

برای مثال اگر قرار است محصول شما به مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان فروخته شود در قرارداد ذکر می نمایید و شخصی که این قرارداد را بر عهده می گیرد باید بداند که نمی تواند محصول شما را کمتر و یا بیشتر از مبلغ ذکر شده به فروش برساند.

شما می توانید قرارداد حق العمل کار استاندارد و حرفه ای زیر را مطالعه و سپس خرید و دانلود کنید و با خیالی راحت قرارداد خود را امضا و به اجرا بیاندازید.

پیرو مذاکرات صورت گرفته طرفین مستندا به ماده ۱۰ قانون مدنی قرارداد ذیل را با شروط و تعهدات مصرّحه در آن در تهران و در تاریخ …………………….. منعقد نمودند.

ماده ۱- طرفین  قرارداد حق العمل کاری

  • طرف اول: ………………………..

۲ – طرف دوم :…………………

ماده ۲- موضوع  قرارداد حق العمل کاری

بازاریابی و فروش گندم دامی متعلق به طرف اول در بازار داخلی.

تبصره: کلیه کالاهای موضوع قرارداد در تمام مراحل اجرا در مالکیت مطلق و بدون قید و شرط طرف اول می باشد و هر گونه تصاحب، تلف،مفقود نمودن و یا اقدام بر خلاف مالکیت وی علاوه بر مسئولیت حقوقی مندرج در قرارداد مشمول عنوان کیفری خیانت در امانت نیز خواهد بود.

 ماده ۳- مدت  قرارداد حق العمل کاری

مدت این قرارداد از تاریخ امضاء  یک سال می باشد.

ماده۵- نحوه پرداخت حق الزحمه  قرارداد حق العمل کاری

کارمزد انجام عملیات حق العمل کاری مبلغ ۵۰ ریال به ازای فروش هر کیلو ذرت برای طرف دوم می باشد که بنا به شرایط بازار با توافق طرفین در برخی موارد قابل افزایش تا ۱۰۰ ریال خواهد بود و در پایان هر ماه توسط طرف

اول محاسبه و پرداخت خواهد شد.

شماره وکیل پایه یک دادگستری برای انجام مشاوره حقوقی:

۰۹۱۹۷۸۶۸۴۸۲

 ماده ۶- شروط و تعهدات قرارداد حق العمل کاری

۲- طرف دوم موظف است فاکتورها و هرگونه سند مرتبط با کالاهای فروخته  شده را ظرف مدت سه روز از زمان دریافت یا تهیه تحویل طرف اول نماید. بدیهی است طرف اول امکان ارزیابی ماهوی وشکلی اسناد و عملیات طرف دوم را خواهد داشت.

۳- طرف دوم ضامن صحت معاملات انجام شده ، تعهدات خریداران کالاها و استرداد وجوه حاصل از فروش آنها می باشد و  همچنین مکلف است در موعد مقرر  کالا را به خریداران تحویل نماید. طرف اول حق جبران خسارات وارده را از محل تضامین یا سایر اموال طرف دوم خواهد داشت.

۴- طرف دوم مکلف است در قراردادهای فروش حساب متعلق به طرف اول را جهت واریز وجوه حاصل از فروش به خریداران اعلام نماید و حق اخذ وجوه از خریداران به حساب خود را ندارد.

۵- در هر مورد از فروش طرف دوم مکلف است در همه موارد به خریداران اعلام نماید کالا متعلق یه طرف اول بوده و ایشان صرفا به عنوان کارگزار طرف اول اقدام می نماید.

۶- طرف دوم ضمن عقد خارج لازم ملتزم است چنانچه به هر علت به سرمایه موضوع قرارداد یا محصول خریداری شده

خسارتی وارد گردد از مال خود به مقدار خسارت یا تلف سرمایه مجاناً به مالک سرمایه تملیک نماید.

۷- تهیه کلیه لوازم عرفی و قانونی اجرای قرارداد بر عهده طرف دوم خواهد بود.

تضامین:

۸-  چنانچه هر یک از بند ها و مندرجات وتعهدات ناشی از این قرارداد نقض شود و یا طرف دوم رعایت صرفه و صلاح طرف اول را ننماید و یا عملکرد مثبت در فروش محصول موضوع قرارداد نداشته باشد ، ابتدا طرف اول با ارسال نامه از وی تقاضای رفع و یا اصلاح نقائص را می نماید ،چنانچه ظرف مهلت ۷۲ ساعت برطرف یا اصلاح ننمود طرف اول حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

  • -در صورت فسخ ، طرف دوم مستنداً به ماده ۲۳۰ قانون مدنی از بابت خسارت ناشی از نقض قرارداد و عدم ایفاء تعهد ماهیانه معادل ۶% ارزش کالا و وجوه احتمالی موجود در ید طرف دوم(حاصل از فروش ذرت) از زمان فسخ  قرارداد الی یوم الوصول به صورت روز شمار علاوه بر اصل وجوه به طرف اول پرداخت خواهد نمود.  بدیهی است طرف اول در اجرای مفاد این بند حق تملک وثیقه مندرج در بند ۱۴  ماده ۶ این قرارداد و یا سایر اموال طرف دوم را بدون مراجعه به دادگاه خواهد داشت.

۹- طرف دوم متعهد است کالا را به منظور مصرف در زنجیره خوراک دام بفروش برساند.

۱۰- نشانی مندرج در این قرارداد نشانی رسمی و قانونی طرفین می باشد. هرگونه تغییر ظرف مدت ۲۴ ساعت از سوی طرفین به یکدیگر اعلام خواهد شد، در غیر اینصورت کلیه مکاتبات و مراسلات به نشانی اعلامی در این قرارداد ارسال می شود.

۱۱- پس از انقضای مدت قرارداد درصورتی که کالا یا وجه ناشی از فروش کالا در ید طرف دوم باشد چنانچه ظرف مدت ۷۲ ساعت از اتمام مدت قرارداد  طرف دوم اقدام به تسویه حساب و تسلیم کامل کالا یا وجوه موضوع قرارداد ننماید، مستنداً به ماده ۲۳۰ قانون مدنی از بابت خسارت ناشی از نقض قرارداد ماهیانه ۶%  ارزش کالا یا وجوه احتمالی موجود در ید طرف دوم(حاصل از فروش گندم دامی) از زمان انقضای قرارداد الی یوم الوصول به صورت روز شمار، علاوه بر استرداد اصل وجوه یا کالا به طرف اول پرداخت خواهد نمود.

  • بدیهی است طرف اول در اجرای مفاد این بند حق تملک و وصول تضامین و احقاق حق از محل تضمینات و وثایق مندرج در بند ۱۴ ماده ۶ این قرارداد و یا سایر اموال طرف دوم را خواهد داشت.

۱۲-  طرف دوم در جهت تضمین اجرای بندهای این قرارداد و نیز در جهت تضمین حسن اجرای تعهدات و جبران خسارات احتمالی ناشی از نقض تعهدات و تضمین سرمایه و وجوه حاصل از فروش و نیز خسارات قراردادی و غیر قراردادی یک فقره چک به شماره  ……………………………… عهده بانک ……………………….. در اختیار طرف اول قرار می دهد.

 ماده ۷-حل اختلاف:

در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر یا اجرای بند های این قرارداد چنانچه موضوع از طریق مذاکره طرفین مختومه نگردد از طریق مراجع قانونی ذیصلاح و اقامه دعوی حقوقی و یا کیفری حل و فصل خواهد شد. بدیهی است کلیه هزینه های مترتب بر دادرسی به عهده محکوم علیه خواهد بود.

 ماده ۸-فورس ماژور:

چنانچه به عللی خارج از حیطه اقتدار و اراده طرفین از جمله سیل،زلزله،آتش سوزی، و…… انجام بخشی یا تمام تعهدات موضوع قرارداد امکان پذیر نباشد(با تائید واحد حقوقی شرکت……………….) مادامی که حالت مذکور ادامه دارد عدم انجام تعهداتی که متاثر از فورس ماژور باشد تخلف از این قرارداد محسوب نمیشود.

  • در صورت بروز فورس ماژور طرفین میتوانند با توافق یکدیگر به تناسب به مدت قرارداد افزوده یا آن را اقاله نمایند و در صورت اقاله قرارداد  به علت فورس ماژور هیچ یک از طرفین حق هیچگونه خسارتی نخواهند. به هر حال وقوع حالت فورس ماژور رافع مسئولیتهای طرفین قرارداد تا قبل از تاریخ شروع این حالت نخواهد بود.
  • چنانچه اجرای قرارداد به دلیل فورس ماژور تا ۲۰روز  به طول انجامد طرفین حق فسخ قرارداد را خواهند داشت . در اینصورت طرف دوم مکلف است ظرف مدت ۵ روز نسبت به تصفیه حساب اقدام نموده و طرف اول نیز ظرف۱۰روز حقوق متعلقه به وی را محاسبه و پرداخت نماید. در صورت تاخیر در تصفیه حساب از سوی طرف دوم  طبق ماده ۱۲ عمل خواهد شد.شرایط حاکم در زمان انعقاد قرارداد فورس ماژور تلقی نمیگردد.

  ماده ۹-نسخ  قرارداد حق العمل کاری

این قرارداد در سه نسخه و با اعتبار واحد تنظیم شده است

شماره وکیل پایه یک دادگستری برای انجام مشاوره حقوقی:

۰۹۱۹۷۸۶۸۴۸۲

مهم:

به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی اساتید مهر ایرانیان با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما تماس بگیرید و در این زمینه یا موارد مشابه مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی رایگان   بگیرید.

  پندار

فهرست

تماس با وکیل دادگستری

مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری