نمونه قرارداد خرید کالا بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی

امتیاز ۵ از ۵ – ۱ رای
در حال ثبت رای

نمونه قرارداد خرید کالا

قرارداد خرید ذیل در تاریخ   فیمابین طرفین ذیل در تهران با مشخصات ذیل منعقد گردید:

ماده ۱- طرفین قرارداد

۱٫ خریدار:
۲٫ فروشنده:

ماده ۲- موضوع قرارداد:

خرید مقدار                        “که عملاً قابلیت صادرات داشته باشد” با پالت بندی

۱- قابلیت صادرات به کشور                برای خریدار موضوعیت دارد.

۲- مشخصات کالای موضوع قرارداد می بایست به شرح ذیل باشد:

تبصره: ملاک وزن تحویلی، وزن خالص کالای موضوع قرارداد خرید پس از تایید کتبی نماینده خریدار در محل تحویل خواهد بود.

فروشنده مکلف است اطلاعات مربوط به تاریخ تولید،تاریخ انقضاء و بسته بندی

ماده ۳ – مبلغ قرارداد خرید و نحوه پرداخت:

  1. مبلغ تمام شده هر کیلو گرم انار خالص معادل       که جمعاً معادل       می باشد.
  2. از کل مبلغ مورد توافق و قید شده ۲۰ درصد نقداً از سوی خریدار همزمان
  3.   انجام تعهدات قراردادی توسط خریدار منوط است

ماده۴: زمانبندی تحویل:

فروشنده مکلف است کالای موضوع قرارداد

تبصره۱:

طرفین توافق نمودند زمان تحویل و تسلیم کالای

تبصره ۲ :

درصورت عدم تایید نماینده خریدار، فروشنده کالاهای موضوع قرارداد را یا مجدداً سرت

ماده ۵- محل تحویل :

محل تحویل شهرستان …

ماده ۶- تاخیرات:

  1.   در صورتی که فروشنده بیش از یک هفته نسبت به تحویل کالاها تاخیر نماید، موجد حق
  2.  در صورت عدم تطابق کیفیت کالاها ، اختلاف در کمیت کالاهای مشخص شده در اسناد حمل و نقل و بارگیری با کمیت واقعی کالاهای تحویل شده ، تناقض در ملزومات کانتینرها

ماده ۷- فسخ قرارداد خرید:

۱- در صورت عدم انجام هریک از تعهدات
۲- با اعلام فسخ قرارداد، فروشنده موظف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ فسخ، جهت تسویه حساب نهایی در محل شرکت خریدار حاضر گردد.در صورت عدم

این قرارداد در تاریخ.  به تجویز ماده ۱۰ قانون مدنی در ۷ماده و در ۳ نسخه تهیه، امضاء و میان طرفین مبادله گردید و هر سه نسخه حکم واحد را دارند

مهم:

به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه اساتید مهر ایرانیان با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما  تماس بگیرید و در این زمینه یا موارد با وکیل پایه یک دادگستری مورد نظر  مشاوره حقوقی تلفنی تخصصی  بگیرید.

فهرست
مشاوره حقوقی تلفنی
Open chat
مشاوره حقوقی آنلاین