نمونه قرارداد ترخیص کالا بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی

قرارداد
امتیاز ۵ از ۵ – ۱ رای
در حال ثبت رای

نمونه قرارداد ترخیص کالا

قرارداد ترخیص کالا

پیرو مذاکرات صورت گرفته طرفین قرارداد ترخیص کالا ذیل را با شروط و تعهدات مصرّحه در آن در تهران و در تاریخ   ……………………………………………………….  منعقد نمودند.

ماده ۱- طرفین قراردادترخیص کالا:

الف) صاحب کالا:

ب) ترخیص کار:

تبصره:

نشانی مندرج در این قرارداد نشانی رسمی و قانونی طرفین می باشد. هرگونه تغییر، ظرف مدت ۷۲ ساعت از سوی طرفین به یکدیگر اعلام خواهد شد. کلیه مکاتبات و مراسلات به نشانی و یا پست الکترونیکی اعلامی در این قرارداد ارسال خواهد شد و اطلاع رسانی از این طریق به ترخیص کار معتبر و غیر قابل اعتراض خواهد بود. در صورت عدم اعلام تغییر آدرس، کلیه مکاتبات به نشانی اعلامی در قرارداد ارسال خواهد شد.

ماده ۲-موضوع قرارداد:

ترخیص  کالا……………………….. تن  ……………………. صادراتی متعلق به صاحب کالاتوسط ترخیص کار از گمرک  …………………………………………… مطابق مقررات و قوانین جاری کشور   انجام تمام مراحل اداری آن به نحوی که نیازی به حضور صاحب کالا نباشد.

ماده ۳-کارمزد قرارداد ترخیص کالا:

کارمزد ترخیص  کالای ترخیصی به ازای ترخیص هر تریلی ……………………….. ریال   تعیین گردید که صاحب کالا پس از ترخیص کامل کالا و تحویل کلیه اسناد مربوطه شامل گواهی مبدا، برگ سبز و فرم صورت وضعیت به صورت هفتگی پرداخت خواهد شد.

تبصره:

هر هزینه ای که در جهت اجرای کامل موضوع  قرارداد لازم و ضروری باشد در مبالغ فوق الذکر ملحوظ گردیده و  ترخیص کار استحقاق دریافت مبلغ مازاد از هر قسم که باشد را نخواهد داشت .

ماده ۴- مدت این قرارداد ترخیص کالا :

مدت این قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت شش ماه می باشد.

ماده ۵- شروط و تعهدات طرفین:

  • پرداخت و یا تأمین تمامی هزینه ها و عوارض گمرکی  ، هزینه های مربوط به اخذ مجوز از ادارات و یا سازمان های ذیربط و حمل کالا بر عهده صاحب کالا و سایر هزینه ها بر عهده حق العمل کار می باشد.

  

  • فهرست هزینه های موضوع این ماده پس از اخذ مدارک و مستندات خرید و حمل کالا توسط ترخیص کار از صاحب کالا طی فرمی تحت عنوان علی الحساب هزینه های ترخیص به اطلاع صاحب کالا رسیده و ایشان مکلف به پرداخت آن به مرجع مربوطه می باشد.
  • در هر مرتبه از پرداخت به ترخیص کار، معادل ۵% به عنوان سپرده بیمه و ۳% به عنوان سپرده مالیات تکلیفی کسر و در حساب ترخیص کار نزد صاحب کالا نگهداری می شود که در پایان قرارداد در قبال ارائه مفاصا حساب تامین اجتماعی و فیش مالیات پرداختی توسط ترخیص کار قابل پرداخت خواهد بود.
  •  ترخیص کار موظف است حقوق مربوط به کار و تامین اجتماعی را رعایت نموده و موارد مشمول مثل بیمه نمودن نیروی کار را رعایت و سهم خود را از مالیات بخش خدمات ارائه شده ادا نماید.
  • مسؤولیت حفظ و نگهداری از کالا و رفع ایرادات احتمالی بر عهده ترخیص کار می باشد. در صورت ورود خسارت به کالا یا تلف جزئی یا کلی آن بر عهده ترخیص کار می باشد مگر اینکه خسارت یا تلف ناشی از کیفیت بد کالا یا بسته بندی نامرغوب آن باشد.
  • ترخیص کار مکلف است پس از اتمام مراحل ترخیص ، پروانه سبز گمرکی و کلیه اسناد هزینه ها و رسید های مربوطه و بطور کلی هرگونه سند مربوط به کالا را ظرف مدت ۷ روز به صاحب کالا تحویل نموده و رسید دریافت نماید. در صورت تاخیر ، صاحب کالا علاوه بر حفظ حقوق خود در طرح دعوی در دادگاه صالح حق کسر معادل ۳% کل کارمزد ترخیص کار به ازای هر روز تاخیر را دارد.

تضامین قرارداد ترخیص کالا:

  • ترخیص کار در جهت تضمین اجرای بندهای این قرارداد و نیز در جهت تضمین حسن اجرای تعهدات و جبران خسارات احتمالی ناشی از نقض تعهدات ، تضمین کالا و نیز خسارات قراردادی و غیر قراردادی چک………………………………………………………………………………………………………………………….در اختیار طرف اول قرار می دهد.

ماده ۷- فورس ماژور و حوادث غیر قابل پیش بینی :

چنانچه اجرای قرارداد حاضر به دلیل وقوع قوه قاهره یا حوادث غیر قابل پیش بینی بیش از ۷ روز متوقف  گردد هریک از طرفین حق فسخ قرارداد را خواهند داشت در صورت فسخ، ترخیص کار متعهد است ظرف مدت ۴۸ ساعت تمام وجوه دریافتی را اعاده نماید .

مسؤولیت خسارات وارده به کالا که غیر قابل پیش بینی بوده و دفع آن خارج از حیطه اقتدار ترخیص کار باشد بر عهده ترخیص کار نخواهد بود.

ماده۸-حل اختلاف :

قرارداد حاضر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در صورت بروز اختلاف در مفاد قرارداد یا تعبیر و تفسیر آن و هرگونه اعتراض نسبت به آن موضوع در مراجع صالحه قضایی ایران قابل پیگیری خواهد بود.

ماده ۹- نسخ قرارداد ترخیص کالا :

این قرارداد در ۳ نسخه که هر سه نسخه متحد المتن و دارای اعتبار یکسان و واحد است تنظیم گردیده و به امضاء طرفین رسیده است..

                   صاحب کالا                                                                                                                                ترخیص کار

 

به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در خصوص انعقاد قراردادها و آثار و نتایج آن، لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی وکلای عدالتبا کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما  تماس بگیرید و در این زمینه یا موارد با وکیل پایه یک دادگستری مورد نظر  مشاوره حقوقی حضوری یا تلفنی تخصصی  بگیرید.

فهرست

تماس با وکیل دادگستری

مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری