چک بلامحل و نحوه شکایت کیفری

امتیاز ۵ از ۵ – ۱ رای
در حال ثبت رای

چک بلامحل و نحوه شکایت کیفری:

چک و استفاده از اسناد تجاری در روابط بازرگانی اشخاص امروزه بیشتر از هر زمان دیگری مورد استفاده قرار می گیرید به طوری که این اسناد بعضاً به میزان اعتبار آن شخص اعتبار داشته.اما مشکل در جایی است که صادر کننده نتواند در سروعده مبلغ آن را تامین کنن که در این صورت دارننده تمام تلاش خود را می کند تا در کوتاه ترین زمان ممکن حق خود را استیفا نماید.یکی از این موارد استفاده از دادگاه کیفری و شکایت کیفری دارننده می باشد.

مطابق ماده ۳۱۸ قانون تجارت:

دعاوی راجع به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده باشد پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه و یا آخرین اقدام تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود.

صادر کننده در جرم صدور چک پرداخت نشدنی:

 • مطابق ماده ۱۳ و ۳ قانون صدور چ اگر چک مستند به فعل صادر کننده غیرقابل پرداخت شود شکایت علیه صادرکننده صورت میگیرد.
 • مطابق ماده ۳ و ۱۴ و تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون مذکور اگر سند قابل پرداخت بوده ولی شخصی غیر از صادر کننده دستور عدم پرداخت وجه آن را صادر کند شکایت علیه او صورت می گیرد.

مزایای شکایت کیفری برای شاکی در جرم صدور سند پرداخت نشدنی:

 1. دارنده می تواند وجه سند و ضررو زیان ناشی از جرم را توام با رسیدگی کیفری در دادگاه کیفری مطالبه نماید.
 2. ماده ۲ قق.ص.چ
 3. ماده ۱۵ ق.ص.چ
 4. رسیدگی در دادگاه کیفری فوری و خارج از نوبت می باشد.
 5. ماده ۱۶ ق.ص.چ
 6. ماده ۲۲ ق.ص.چ

نوع قرار صادره در این جرم:

 1. قرارکفالت
 2. قرار وثیقه

مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی:

 • مراجعه شود به ماده ۷ ق.ص.چ

مهم:

به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی وکلای عدالتبا کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما  تماس بگیرید و در این زمینه یا موارد مشابه مشاوره حقوقی تخصصی  بگیرید.

yasa

فهرست
مشاوره حقوقی تلفنی
Open chat
مشاوره حقوقی آنلاین