قرار سقوط دعوا چیست؟

امتیاز ۵ از ۵ – ۱ رای
در حال ثبت رای

قرار سقوط دعوا چیست؟

قرار سقوط دعوا چیست؟

قرار سقوط دعوا – به موجب قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح مراجعه کند. همه افراد حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع نمود.

یکی از انواع قرارهای قاطع دعوی که در مباححث گذشته و در مبحث قرارها به طور کامل توضیح دادیم، قرار سقوط دعوی می باشد.اما در مواردی ممکن است که حق اقامه دعوا به دلیل عواملی از شخص مدعی سلب می شود. در اصطلاح حقوقی به آن زوال دعوا یا سقوط دعوا گفته می شود که در این گونه موارد، دادگاه قراری تحت عنوان سقوط دعوا صادر می نماید. بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، قرار سقوط دعوی در موارد ذیل صادر می شود و با صدور آن ، دعوا پیش از صدور حکم زایل خواهد شد.

در بحث مشاوره حقوقی به موضوع قرار سقوط دعوا برخورد میکنیم شما می توانید در مورد این مسئله در این مقاله اطلاعات زیادی را به دست آورید. پس با ما همراه باشید.

موارد سقوط دعوا

به طور کلی و بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی سقوط دعوا در نتیجه سه عامل می باشد.

۱- قرار سقوط دعوا در نتیجه صدور حکم قطعی

رسیدگی،توسط دادگاه و صادر شدن حکم دادگاه سبب می شود اختلاف میان دو طرف پایان یابد. بنابراین در صورتی که از سوی دادگاه حکمی صادر می شود و حکم قطعی شود، رسیدگی دوباره به دعوا غیر ممکن می شود و به اصطلاح، از اعتبار امر مختومه برخوردار می شود.

۲- سقوط دعوی در نتیجه زوال دعوای اصلی

زوال دعوای اصلی نیز یکی دیگر از موارد صدور قرار سقوط دعواست. در مواردی که حق فرد بنا به دلایلی زایل می شود، به تبع آن دعوا نیز ساقط می شود. زوال دعوا را می توان به دونوع زوال ارادی و غیر ارادی تقسیم بندی نمود.

۳- سقوط دعوا در نتیجه استرداد دعوا

بر اساس بند ج ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که خواهان پس از ختم مذاکرات طرفین، درخواست استرداد دعوا کند و خوانده با استرداد دعوا موافق نباشد، خواهان می تواند از دعوای خود به صورت کلی صرف نظر کند که در این صورت قرار سقوط دعوی صادر می شود. از این رو، دعوا اعتبار امر قضاوت شده پیدا می نماید.

 • فوت یکی از اصحاب دعوا در دعاوی حقوقی قائم به شخص مانند طلاق و تمکین
توجه :
 • اگر دیوا قائم به شخص نباشد و یکی از طرفین فوت شود در حین رسیدگی قرار توقف دادرسی صادر می شود.
 • دعوای اثبات زوجیت یا اثبات نسب قائم به شخص نمی باشد.
 • بند ج ماده ۱۰۷ در خصوص استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات
 • در صورت عدم رضایت خوانده و چنانچه  ازخواهان دعوای خود به طور کلی صرفنظر کند دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.
 1. استرداد دیوا پس از ختم مذاکرات  بند ج ماده ۱۰۷

مواردی که دادگاه قرار رد دعوی صادر می نماید.

 • اگر خوانده راضی باشد دادگاه قرار رد دعوی صادر خواهد نمود.
 • اگر خوانده راضی نباشد و خواهان از دعوی خود به طور کلی صرفنظر نماید دادگاه قرار سقوط دعوی صادر خواهد نمود.
 • در موارد ابرا یا مالکیت ما فی الذمه که از موارد سقوط تعهدات مذکور در ماده ۲۶۴ قانون مدنی می باشد.

در سایر موارد سقوط تعهدات مذکور در ماده ۲۶۴ قانون مدنی

 • شامل ایفای تعهدات  تبدیل تعهدات اقاله تهاتر دادگاه حکم به بی حقی خواهانن صادر خواهد نمود.
 • به طور کلی چنانچه دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن به طور جزیی و کلی رای صادر کند حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود.

یشنهاد می گردد به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی اساتید مهر ایرانیان با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود.با ما  تماس بگیرید و در این زمینه یا موارد با وکیل پایه یک دادگستری مورد نظر  مشاوره حقوقی رایگان حضوری یا مشاوره حقوقی تلفنی تخصصی  بگیرید.

heyvalaw

فهرست
Call Now Button