بهترین روش دفاع در دعوای تصرف عدوانی

امتیاز ۵ از ۵ – ۱ رای
در حال ثبت رای

تصرف عدوانی حقوقی و کیفری:

تصرف عدوانیهمانطور که احتمالا می دانید این نوع دعوا نوعی دعوای حقوقی است اما باید در نظر داشته باشید که می‌توان این دعوا را هم به صورت حقوقی و هم به شکل کیفری پیگیری کرد در دعوای حقوقی باید به دادگاه مربوطه مراجعه کنید و نیازی نیست که مالکیت شما اثبات شود اما در صورتی که می خواهید به شکل کیفری اقدام کنید حتماً باید مالکیت شما اثبات شود از دیگر تفاوت هایی که میان تصرف حقوقی و کیفری وجود دارد این است که در دعوای کیفری باید امنیت مجرت اثبات شود اما در دعوای حقوقی نیازی به این کار نیست.

دادخواست تصرف عدوانی تحت چه شرایطی رسیدگی میشود ؟

به طور کلی خواهان باید به دادگاه های عمومی مراجعه کند لازم نیست حتماً شما مالک ملک باشید تا بتوانید شکایت کنید ممکن است شما مستاجر باشید و موجر یا همان صاحب خانه شما متصرف عدوانی باشد ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی نیز از نظر محلی دادگاهی را ساله می‌داند که مال در حوزه آن قرار گرفته اند حتی اگر خوانده در آن مکان اقامت نداشته باشد بنابراین دعوای تصرف باید در دادگاه عمومی محل وقوع مال غیرمنقول اقامه شود قبل از هر چیزی باید بدانیم که برای رسیدگی به دادخواست شرایط و جوانی باید شرایط خاصی را داشته باشید که در ادامه به طور خلاصه به آن ها می پردازیم دعوای تصرف عدوانی حقوقی این دعوا نیازمند وجود شرایط شرایط است که در ادامه با اشاره می کنیم

سابقه تصرف خواهان:

باید بدانید که یکی از اصلی ترین شروع به رسیدگی به دادخواست این است که خواهان یا فردی که شکایت کرده است باید حتماً مدتی از این اموال غیر منقول استفاده کرده باشد به عنوان مثال اگر مورد پرونده آپارتمان باشد خواهان باید مدتی در آن اقامت کرده است و این مسئله مورد قبول و تایید اطرافیان نیز باشد در حقیقت باید برای دادگاه اثبات شود که این اموال غیر منقول متعلق به خواهان بوده باشد لازم است ارتباط بین من و تصرف مدتی ادامه داشته باشد تا بتوان آن را به عنوان سابقه پذیرفت تعیین مدت به عضویت وابسته است

عدم دقت تصرف خوانده:

نکات دیگری که در خیلی موارد موجب سردرگمی خواهان و خوانده می‌شود این است که قاضی تنها در شرایطی می تواند حکم دهد حتماً بعد از تصرف خواهان اقدام تصرف اموال غیر منقول کرده باشد در غیر این صورت قاضی نمی‌تواند برای خوانده حکم صادر کند صدور حکم رفع تصرف علیه کسی جایز است که تصرف اولا حق بر تصرف خواهان باشد در همین اساس از خانه باید هیچ گونه تصرف قبلی در مال موضوع دعوی نداشته باشد وگرنه او خود نیز متصرف سابق است و صدور دستور رفع تصرف علیه متصرف سابق فاقد وجه قانونی است

عدوانی بودن تصرف :

شاید این گزاره برای تان خیلی ساده و واضح باشد اما باید بدانید که در تصرف دادخواست این دعوا رسیدگی می شود که حتماً تصرف به زور و ناخواسته باشد در حقیقت این مسئله باید بدون رضایت متصرف قبلی اتفاق افتاده باشد البته در قانون به چنین چیزی اشاره نشده است اما استفاده از الفاظ ادوانی این مسئله را واضح و روشن ساخته است مال باید بدون رضایت مورد تصرف قرار گرفته باشد این شرط در مورد غضب هم وجود دارد.

غیر منقول بودن مال مورد تصرف نکته دیگری که باید بدانید این است که شرط غیر منقول بودن اموال تصرف شده بسیار مهم و شاید اولین شرط رسیدگی به این دادخواست باشد بنابراین این دعوا شامل تصرف اموال منقول مانند خودرو و غیره نمی شود بر اساس ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دعوا مربوط به اموال غیر منقول است و در مورد اموال منقول مدعی حق نمی تواند به این ماده استناد کند .

دعوای تصرف عدوانی کیفری:

بر اساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی هر کس به وسیله صحنه سازی ازقبیل پی کنی دیوار کشی تغییر حد فاصل امحای مرز کرت بندی نهر کشی حفر چاه قرص اشعار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشته شده یا در آیش زراعی جنگل ها و مراتع ملی شده کوهستانها باغها گلستان ها منابع آب چشمه سالها تنها رها طبیعی پارک‌های ملی تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی مواد باید و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت و شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها و یا قاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوب و اثلاث باقله �رای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف اراضی حق معرفی کردن خود یا دیگری مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در مورد مذکور به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود .

تفاوت تصرف عدوانی و دعوای خلع ید :

که خیلی وقت‌ها با دعوای این مورد اشتباه گرفته می‌شود دعوای خلع ید است شاید در مورد حقوقی که باید های زیادی با هم داشته باشند اما باید بدانید که در دادگاه‌ها تمایز میان آنها قائل می‌شود و به هنگام ارائه هرگونه دادخواست حقوقی باید از الفاظ و عبارت درستی استفاده شود چرا که در غیر اینصورت احتمال رد دعوا بسیار بالا می‌رود اما این دعوا با قله ی چه فرقه هایی دارد که چندین مورد از این تفاوت‌ها در ادامه اشاره کردیم اصلی‌ترین فراگیر میان این دو است تصرف عدوانی فقط مربوط به اموال غیرمنقول می باشد در حالی که در دعوای خلع ید هم اموال منقول و غیر منقول را شامل می‌شود در دعوای خلع ید حتماً باید رای قطعی صادر شود تا لازم الاجرا گردد اما در مورد دیگر چنین مسئله صادق نیست طبق ماده ۱۷۷ میتواند دعاوی حقوقی را خارج از نوبت هم رسیدگی کرد در صورتی که چنین امکانی برای خلع ید وجود ندارد.

بررسی تطبیقی دعاوی مالکیت و تصرف عدوانی
تصرف عدوانی:

دعوای تصرف عدوانی دعوایی است که موضوع حق منشاء صدور آن تصرفات قبلی خواهان است.

دعوای مالکیت:

دعوای مالکیت دعوایی است که منشاء آن مالکیت خواهان است، یعنی رابطه ای که بین شخص و شی مادی به وجود آمده و قانونی آن را  محترم شمرده و به شخص توانایی دائمی و انحصاری و مطلق انتفاعات ممکنه را از آن می دهد.

دعوای تصرف :

در خصوص دعاوی تصرف  یعنی ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول وی را خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.

دعوای ممانعت از حق:

دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری می خواهد.

دعوای مزاحمت از حق:

دعوای مزاحمت از حق دعوایی است که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است.

بار اثبات عدوانی بودن تصرف با چه کسی است:

خواهان با اثبات سبق تصرفات خود و لحوق تصرفات خوانده، از اثبات عدوانی بودن تصرف، مزاحمت و ممانعت خوانده بی نیاز می شود و دلیل وجود وسیله قانونی و یا رضایت خواهان را باید از خوانده مطالبه نمود.

مهم:

تصرف عدوانی که به انواع مختلفی اعم از دعوای ممانتعت و مزاحمت تقسیم می شود و شرایط حاکم بر آن اعم از ارائه سند رسمی و یا لحوق تصرف خوانده یا عدوانی بودن تصرف خوانده باید مدنظر قرار گرفته شود.

فهرست
مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری

تماس با وکیل دادگستری