وکیل خانواده رایگان

وکیل خانواده رایگان

وکیل خانواده رایگان

امروزه با توجه به افزایش مشکلات خانوادگی که بعضاً این مشکلات ناشی از معضلات اقتصادی یا اجتماعی یا فرهنگی و … می باشد ضروری می نماید در هنگام بروز مشکل یا حتی قبل از ازدواج با مشاوران خانواده و یا کسانی که در این زمینه تخصص دارند مشورت نمایند.

وکیل خانواده رایگان:

با توجه به تخصصی شدن دادگاه های خانواده و ضرورت رسیدگی به پرونده های خانوادگی وکیل خانواده پیشنهاد مناسبی است تا قبل از بروز مشکل یا بعد از بروز اختلاف در جهت احقاق حقوق قانونی و شرعی خود از اطلاعات و راهنمایی های او استفاده نمایید.

وکیل خانواده رایگان:

 • وکیل نفقه
 • وکیل مهریه
 • وکیل اجرت المثل
 • وکیل طلاق
 • وکیل طلاق توافقی
 • وکیل حضان
 •  ثبت دادخواست نفقه در شوری حل اختلاف
 • ثبت دادخواست نفقه در دادگاه های عمویم
 • ثبت دادخواست نفقه در دادگاه های کیفیری
 • استرداد جهیزیه
 • ثبت دادخواست مهریه در دادگاه های عمومی
 • مطالبه نفقه از طریق اداره اجزای اسناد رسمی

به طور کلی وکلای خانواده تخصصاض در زمینه های فوق فعالیت داشته و با توجه به زمانبر بودن و پیچیدگی های این گونه دعاوی و حساسیت های طرفین دعوی علاوه بر مشاوره حقوقی نقش روانشاس نیز ایفا می نمایند.

مشاوره حقوقی با وکیل خانواده رایگان:
 • قبل از هر اقدامی در خصوص چگونگی شروع اسن گونه دعاوی و تقدم و تاخر  ثبت دادخواست ضروری است در این زمینه با وکلای تخصصی خانواده مشاوره حقوقی تخصصی حضوری نمایید.
وکیل خانواده:
نوشتهٔ پیشین
مشاوره حقوقی مهریه و نحوه ثبت دادخواست آن
نوشتهٔ بعدی
دادخواست مهریه و مراحل ثبت آن
فهرست

تماس با وکیل دادگستری