نفقه در عقد موقت

نفقه در عقد موقت

مطابق ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی در خصوص نفقه در عقد منقطع بیان می گردد در عقد موقت زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده باشد یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.

مشاوره حقوقی

از ملاک ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی چنین استنباط می شود که در صورتی که پرداخت نفقه، شرط شده باشد، زن می تواند در صورت امتناع مرد از دادن نفقه، و عدم امکان الزام او به پرداخت، الزام او به بذل مدت را از دادگاه درخواست کند.

مشاوره حقوقی رایگان

  • هرگاه عقد بر مبنای شرطی واقع شده باشد بدون اینکه در عقد به آن تصریح شده باشد به آن شرط، شرط تبانی گفته می شود که در قسمت اخیر ماده فوق و ماده ۱۲۸ قانون مدنی به آن اشاره شده است.

مشاوره با وکیل دادگستری

مطابق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی در خصوص اختیار زوج در تعیین محل سکونت بیان می گردد که زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر اینکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

میزان نفقه در عقد موقت
  • این قاعده از قواعد تکمیلی است و می توان خلاف آن توافق نمود.
  • شوهر حق ندارد زن را ملزم به سکونت در یک خانه یا خویشاوندان خود کند مگر آنکه عرف خلاف یا ضرورت خاصی وجود داشته باشد.
  • آزادی شوهر یا زن در تعیین محل سکونت مطلق نیست بلکه محل زندگی مشترک باید با شان و وضع اقتصادی و نیازهای خانواده تناسب داشته باشد.
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل دادگستری
به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی اساتید مهر ایرانیان با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما تماس بگیرید و در این زمینه یا موارد مشابه مشاوره حقوقی آنلاین فوری یا مشاوره حقوقی رایگان  بگیرید. 
نوشتهٔ پیشین
شرایط صحت عقد
فهرست

تماس با وکیل دادگستری