مهریه زن در ازدواج موقت

مهریه زن در ازدواج موقت

مطابق ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی هرچیزی را که مالیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد می تواند مهر قرارداده شود.

مهریه زن در ازدواج موقت
  • مطابق ماده ۱۰۷۷ قانون مدنی ارث و مهر در نکاح موقت به این صورت می باشد که در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و مهر او همان است که در باب ارث در قانون مدنی مقرر شده است.
مشاوره حقوقی
  • اصل بر اشتراک قواعد نکاح دائم با موقت است
  • تفات اصلی نکاح منقطع با نکاح دائم عبارت است از:

۱- لزوم تعیین مهر و مدت در نکاح منقطع.

۲- در نکاح منقطع نفقه و ارث وجود ندارد.

۳- مقررات طلاق در نکاح منقطع راه ندارد.

۴- عده زوجه منقطع، حسب مورد، دو طهر یا ۴۵ روز می باشد.

مشاوره حقوقی
  • عده ثبت ازدواح موقت، بر خلاف ازدواج دائم جرم نمی باشد مگر در سه مورد که ثبت ازدواج موقت الزامی و دارای ضمانت اجرای کیفری مشابه است.

۱- باردار شدن زوجه.

۲- توافق طرفین.

۳- شرط ضمن عقد

– مهریه زن در ازدواج موقت: توافق زن و مرد در خصوص مهر در مقایسهه با عقد نکاح یک قرارداد تبعی است و باید شرایط اساسی صحت معامله در قرارداد مهر نیز رعایت شود.
  • هرگاه مهر فاقد یکی از شرایط صحت باشد باطل ولی عقد نکاح دائم صحیح خواهد بود.
  • اگر مهر زوجه سفر حج باشد نه پرداخت هزینه آن زوج باید مقدمات سفر زوجه را فراهم نماید و زوجه نمی تواند بهای آن را درخواست نماید.
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل دادگستری
به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی اساتید مهر ایرانیان با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما فرم رزرو مشاوره حقوقی و در این زمینه یا موارد مشابه مشاوره حقوقی آنلاین فوری یا مشاوره حقوقی رایگان  بگیرید. 
نوشتهٔ پیشین
مجازات ازدواج با زن شوهردار
نوشتهٔ بعدی
الزام شوهر به دادن نفقه
فهرست