مهریه زن در ازدواج موقت

مهریه زن در ازدواج موقت

مطابق ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی هرچیزی را که مالیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد می تواند مهر قرارداده شود.

مهریه زن در ازدواج موقت
  • مطابق ماده ۱۰۷۷ قانون مدنی ارث و مهر در نکاح موقت به این صورت می باشد که در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و مهر او همان است که در باب ارث در قانون مدنی مقرر شده است.
مشاوره حقوقی
  • اصل بر اشتراک قواعد نکاح دائم با موقت است
  • تفات اصلی نکاح منقطع با نکاح دائم عبارت است از:

۱- لزوم تعیین مهر و مدت در نکاح منقطع.

۲- در نکاح منقطع نفقه و ارث وجود ندارد.

۳- مقررات طلاق در نکاح منقطع راه ندارد.

۴- عده زوجه منقطع، حسب مورد، دو طهر یا ۴۵ روز می باشد.

مشاوره حقوقی
  • عده ثبت ازدواح موقت، بر خلاف ازدواج دائم جرم نمی باشد مگر در سه مورد که ثبت ازدواج موقت الزامی و دارای ضمانت اجرای کیفری مشابه است.

۱- باردار شدن زوجه.

۲- توافق طرفین.

۳- شرط ضمن عقد

– مهریه زن در ازدواج موقت: توافق زن و مرد در خصوص مهر در مقایسهه با عقد نکاح یک قرارداد تبعی است و باید شرایط اساسی صحت معامله در قرارداد مهر نیز رعایت شود.
  • هرگاه مهر فاقد یکی از شرایط صحت باشد باطل ولی عقد نکاح دائم صحیح خواهد بود.
  • اگر مهر زوجه سفر حج باشد نه پرداخت هزینه آن زوج باید مقدمات سفر زوجه را فراهم نماید و زوجه نمی تواند بهای آن را درخواست نماید.
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل دادگستری
به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی اساتید مهر ایرانیان با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما فرم رزرو مشاوره حقوقی و در این زمینه یا موارد مشابه مشاوره حقوقی آنلاین فوری یا مشاوره حقوقی رایگان  بگیرید. 
نوشتهٔ پیشین
مجازات ازدواج با زن شوهردار
نوشتهٔ بعدی
الزام شوهر به دادن نفقه
فهرست

تماس با وکیل دادگستری