مهرالمثل زوجه

مهرالمثل زوجه

مطابق ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی در خصوص مهر المثل بیان می گردد اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده باشد یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معیین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

چنانچه در نکاح شرط شده باشد مه زن هیچ مهری نداشته باشد، این شرط به جهت مخالف بودن با قاعده امری استحقاق زوجه به مهر، نامشروع و باطل خواهد بود، به عبارت دیگر مهریه از آثار قانونی ازدواج است و توافق طرفین تنها در میزان و چگونگی آن موثر است.

نکاحی که در آن، مهر ذکر نشده باشد و یا زوجین، توافق کرده باشند که نکاح بدون مهر واقع شود را مفوضه البضع می نامند.

مطابق ماده ۱۰۸۸ قانون مدنی در خصوص مرگ شوهر قبل از تعیین مهر و  نزدیکی بیان می گردد اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحقق هیچگونه مهری نمی باشد.

مطابق ماده ۱۰۹۰ قانون مدنی در خصوص تفویض اختیار تعیین مهر به زن بیان می گردد اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود طن نمی تواند بیشتر از مهر المثل معین نماید.

چنانچه زن، مهر خود را بیش از مهر المثل تعیین کند، عمل وی نسبت به زاید، غیر نافذ بوده و شوهر می تواند آنرا تنفیز یا رد کند.

مشاوره حقوقی
به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی اساتید مهر ایرانیان با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما تماس بگیرید و در این زمینه یا موارد مشابه مشاوره حقوقی آنلاین فوری یا مشاوره حقوقی رایگان  بگیرید. 
نوشتهٔ پیشین
حق حبس زن
نوشتهٔ بعدی
طلاق قبل از نزدیکی
فهرست

تماس با وکیل دادگستری