ملک مشاع چیست؟ نحوه تقسیم

امتیاز ۵ از ۵ – ۱ رای
spinner در حال ثبت رای

تعریف ملک مشاع چیست؟

خرید ملک مشاع و نحوه تفکیک آن

ملک مشاع ملکی است که تحت شرایط مقرر در قانون بین دو یا چند نفر مشترک باشد. در اصطلاح حقوقی به این وضعیت حالت اشاعه گفته می شود.
در واقع مشاع بودن ملک بدین معناست که هر یک از مالکین ملک مشاع در جزء جزء زمین مالک بوده و مطابق قوانین حقوقی تصرف هریک از مالکین اعم از مادی و حقوقی نیازمند اذن سایر شرکاء می باشد.

نحوه خرید و فروش ملک مشاعی چگونه می باشد؟

خرید ملک مشاع و نحوه تفکیک

باید توجه داشت که مالکین ملک مشاع به سبب تعدد مالکین و عموماً اختلافات حاصله در خصوص تصرفات حقوقی اعم از بیع، هبه، صلح یا اجاره نیازمند اذن سایر شرکاء می باشد مگر اینکه ملک ضمن تقسیم نامه ای قبلا بین مالکین تقسیم شده باشد. منظور ازتقسیم نامه همان افراز ملک می باشد که مالکین ملک مشاع حسب توافق صورت گرفته، حدود و تصرفات هریک از مالکین مشخص می شود و پس از آن می توانند در ان دخل و تصرف نمایند.
تصرفات حقوقی در مقابل تصرفات مادی قرار دارد، تصرفات مادی یعنی تصرفاتی که نسبت به خود مال صورت می‌پذیرد. هر چند تصرفات حقوقی مثل فروش ملک مشاع به موجب قانون ممکن می‌باشد، ولی هرگونه تصرف مادی در این نوع ملک منوط به اجازه تمام شرکا خواهد بود که در صورت عدم اجازه منجر به دعوای تخلیه ملک خواهد شد، چرا که با توجه به مالکیت مشاعی ایشان در هر جزء هر تصرفی در سهم خود به منزله تصرف در سهم دیگری نیز خواهد بود.

نحوه افراز ملک مشاع به چه صورت می باشد؟

برای فروش لازم است هریک از شرکاء مال مشاعی تقاضای افراز و جدا کردن ملک خود را به اداره ثبت منطقه اعلام نماید پس از اخذ دستور از رئیس ثبت و ثبت درخواست اداره ثبت نامه ای به شهرداری منطقه جهت تعیین قابل افراز بودن ملک ارسال مینماید( ماده ۱۰۱ ق شهرداری ) که پس از بازدید شهرداری از ملک در صورت غیر قابل افراز بودن ملک طبق قوانین شهرداری به اداره ثبت اعلام و در پی آن اداره ثبت به متقاضی (طبق ماده ۴ قانون فوق الذکر) گواهی غیر قابل افراز بودن ملک را می دهد تا متقاضی بتواند ملک خود را از طریق دادگاه به فروش برساند.
اگر هر یک از شرکاء برای گرفتن دستور فروش ملک مشاعی اقدام کنند، دادگاه دستور فروش ملک مشاعی را صادر می کند و به دلیل اینکه دستور دادگاه حکم و یا قرار نمی باشد شما نمی توانید به دستور دادگاه اعتراض کنید و دستور فروش از جانب دادگاه قطعی می باشد. برای تسهیل روند دادرسی توصیه می شود جهت مشاوره حقوقی حتما از یک وکیل باتجربه وکیل پایه یک دادگستری استفاده نمایید.

نحوه ثبت دادخواست فروش ملک مشاع به چه صورت است؟

۱. دستور فروش ملک غیر قابل افراز نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی مالی و تعیین وقت رسیدگی و صدور حکم نیست.
۲. هزینه دادرسی غیر مالی می باشد مگر در مواردی که اختلاف در مالکیت مطرح باشد .

۳. دادگاه قبل از رسیدگی، گردش ثبتی ملک را باید از اداره ثبت استعلام نماید تا خواهان و خواندگان تماماً افرادی باشند که در اداره ثبت و دفتر املاک ملک به نام آنها ثبت شده باشد.

فروش مال مشاع به چه صورت می باشد؟

خرید و فروش ملک مشاع

نحوه فروش ملک در صورتی که ملک قابل افراز باشد به این صورت است که به تشخیص اداره ثبت ملک قابل افراز تشخیص داده شود دیگر امکان فروش کل ملک وجود ندارد و شخص باید نسبت به انجام ادامه عملیات ثبتی اقدام و سند افرازی خود را دریافت و سپس نسبت به فروش ملک خود اقدام نماید.
در شرایطی که یک ملک مشاعی بیشتر از دو نفر شریک داشته باشد یکی از شرکا می تواند بوسیله یک اظهارنامه آمادگی خود را برای فروش سهم مشاعی اش اعلام کند و سهم خود را به دیگری بفروشد.

فروش ملک مشاع بدون اذن سایر شرکاء

در صورت فروش تمام ملک توسط یکی از شرکاء، در این صورت معامله انجام شده نسبت به میزان سهم خودش صحیح بوده ولی نسبت به سهم سایر شرکاء طبق قانون مدنی معامله فضولی محسوب می شود.
باتوجه به اینکه فروش ملک بدون اذن شرکا جرم نیست. شرکاء دیگر می توانند یا آن معامله را قبول یا رد کنند. اگر معامله را رد کنند، خریدار در صورتی که از فضولی بودن معامله مطلع باشد هیچ حقی برای اعتراض ندارد اما اگراز فضولی بودن معامله مطلع نباشد، می تواند بخش صحیح معامله را نیز فسخ کند.

مزایای استفاده از وکیل دادگستری

یک مالک مشاع هر وقت بخواهد میتواند تقاضا کند که ملکش بین او و شرکای دیگر تقسیم شود. مگر در مواردی که تقسیم به موجب قانون امکان پذیر نباشد.
در اکثر مواقع شرکا راضی به تقسیم نمیباشند و یا در کل ملک قابل تقسیم و یا افراز نمیباشد که در این صورت هر یک از شرکا میتوانند برای فروش ملک مشاع اقدام کنند.
اگر هر یک از شرکا برای گرفتن دستور فروش ملک مشاع اقدام کنند، دادگاه دستور فروش ملک مشاع صادر میکند و به دلیل اینکه حکم و یا قرار نمیباشد شما نمیتواند به دستور دادگاه اعتراض کنید و قطعی میباشد.

  •  مدت زمانی که دستور فروش ملک مشاع گرفته میشود بسیار کمتر میباشد.
  •  نیازی به حضور شریکی که قصد فروش این ملک را دارد، در دادگاه نمیباشد.
  •  نیازی به حضور شریکی که قصد فروش ملک را دارد، در اداره ثبت هم نخواهد بود.
  •  وکیل میتواند ضمن حضور در اداره ثبت مشخص کند که ملک قابل افراز است یا خیر.
  •  بعد از گرفتن دستور فروش ملک وکیل میتواند سریعا ملک را از طریق مراجع قانونی به فروش برساند.
نوشتهٔ پیشین
شهود دادگاه و قوانینی که باید درمورد آن بدانید
نوشتهٔ بعدی
مشاوره تلفنی حقوقی و اخذ مشاوره از موسسه‌ی وکلای عدالت
فهرست

تماس با وکیل دادگستری

Call Now Buttonمشاوره حقوقی با وکیل دادگستری