دادخواست مهریه و مراحل ثبت آن

دادخواست مهریه و مراحل ثبت آن

دادخواست مهریه و شرایط ثبت آن:

اصولا مهریه از سه طریق قابل مطالبه خواهد بود:

۱- از طریق شورای حل اختلاف

۲- از طریق دادگاه های عمومی

۳- از طریق ادراه اجرای اسناد رسمی

ثبت درخواست مهریه در شورای حل اختلاف:

با توجه به صلاحیت نسبی شوراهای حل اختلاف در دعاوی مالی و صلاحیت محدود آنها در رسیدگی به دعاوی مالی زوجه تنها می تواند تا نصاب ۲۰ میلیون تومان دعاوی خود را در شورای حل اختلاف طرح نماید.

ثبت دادخواست مهریه در دادگاه های عمومی:
  1. با توجه به طولانی بودن و هزینه های بالای طرح دعاوی حقوقی در دادگاه های عمومی و انقلاب پیشنهاد می گردد قبل از هر اقدامی با وکلای متخصص در این زمینه مشورت نمایید.
  2. در دادگاه های حقوقی در خصوص ثبت دادخواست مهریه نصاب و صلاحیت مالی مطرح نمی باشد و زوجه می تواند به هر میزانی که در سند نکاحیه ذکر شده است اقامه دعوی نماید. منتها مطابق رویه قضایی زوج تا میزان ۱۱۰ عدد سکه مکلف به پرداخت می باشد و مازاد بر آن را زوجه می بایست مال معرفی نماید.
  3. پرداخت ۳٫۵ درصد هزینه دارسی  که در این مورد زوجه می تواند دعوای اعسار به طرفیت زوج مطرح نماید.
مطالبه مهریه از طریق اداره اجرای اسناد رسمی:
  1. روش مطالبه مهریه از طریق اداره اجزای اسناد رسمی به این صورت می باشد که زوجه مکلف است در این مورد بدواً از دفتر ازدواج و طلاق زمان عقد درخواست اجزاییه نماید.
  2. در قدم دوم درخواست خود را می بایست در این اداره ثبت نماید.
  3. قدم سوم زوجه مکلف است در صورتی که زوج دارای مال می باشد معرفی و نسبت به توقیف آنها اقدام نماید.
مهم:
نوشتهٔ پیشین
وکیل خانواده رایگان
نوشتهٔ بعدی
ترفند برخی خانم‌ها برای دریافت مهریه
فهرست

تماس با وکیل دادگستری