مشاوره حقوقی فوری

مطابق ماده ۳۶۸ قانون مجازات اسلامی: اگر عده ای آسیب هایی را بر مجنی علیه وارد کنند و تنها برخی از آسیب ها موجب قتل او شود فقط واردکنندگان این آسیب ها موجب قتل او شود فقط وارد کنندگان این آسیب ها شریک در قتل می باشند و دیگران حسب مورد، به قصاص عضو یا پرداخت دیه محکوم می شوند.

مشاوره حقوقی فوری با وکیل دادگستری:

شرکت در قتل در فرضی محقق می شود که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته می شود بدون اینکه وضعیت صدمات از حیث شدت و ضعف موثر باشد و علت مرگ مجموع صدمات وارده تشخیص داده شود.

ماده ۳۶۹ قانون مجازات اسلامی:

قتل یا هر نوجنایت دیگر می تواند نسبت به هریک از شرکا حسب مورد شبه عمدی، یا خطای محض باشد.

مشاوره حقوقی فوری:

بنابراین اگر فردی با ضربه چاقو جرحی به شخص دیگر وارد کند و آن شخص به بیمارستان منتقل شود اما پرستار بر اثر بی احتیاطی از داروی تاریخ گذشته استفاده کند که سبب تشدید وخامت حال مراد شود شبه عمد و بعد از مرخص شدن در مسیر منزل بر اثر تیری به خلیل به سمت کمال نشانه رقته اما اتفاقاً به چنگیز اصابت می کند خطای محض زخمی می شود و در مجموع جمیع جراحات فوق با هم سبب فوت مجنی علیه گردد مصداق ماده خواهد بود.

مشاوره حقوقی فوری:

قانون پیوند اعضای بیماارن فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است:

ماده واحده – بیمارستان مجهز برای پیوند اعضاء پس از کسب اجازه کتبی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می تواند از اعضای سالم بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان بر طبقنظر کارشناسان خبره مسلم باشد به شرط وصت بیماریا موافقت ولی میت جهت پیوند به بیمارانی که ادامه حیاتشان به پیوند عضویا اعضای فوق بستگی دارد استفاده نمایند.

مشاوره حقوقی فوری:

به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی اساتید مهر ایرانیان با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما تماس بگیرید و در این زمینه یا موارد مشابه مشاوره حقوقی آنلاین فوری یا مشاوره حقوقی رایگان  بگیرید. 

فهرست

تماس با مشاور حقوقي

مشاوره حقوقی
1
مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری
با سلام
لطفا جهت مشاوره حقوقی با وکلای موسسه موضوع خود را مطرح نمایید.
Powered by