مشاوره حقوقی رایگان تلفنی

امتیاز ۵ از ۵ – ۱ رای
در حال ثبت رای

مشاوره حقوقی رایگان تلفنی

بیع:

ماده ۳۳۸ قانون مدنی بیان می‌دارد:

بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.

بنا بر قانون مدنی در تعریف بیع مبیع باید عین معین باشد لذا منفعت مالی نمی تواند مبیع باشد.

مبیع ممکن است عین معین باشد ااعم از مفروز یا مشاع یا کلی در معین و یا کلی فی الذمه می باشد.

اما ثمن می تواند هر مالی باشد پول یا منفعت یا عین یا حق مالی و یا دین.

ماده ۳۳۹ قانون مدنی:
بیع عقدی است رضایی و پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود.
ممکن است بیع به داد و ستد هم واقع شود که نشان از صحت قبول ضمنی بیع دارد بر رضایی بودن عقد بیع استثنایاتی وارد شده است:
  1. بیع صرف (مسکوکات طلا و نقره): عینی بوده و نیاز به قبض برای صحت عقد دارد.
  2. بیع املاک ثبت شده: نیاز به تشریفات ثبت و تنظیم سند رسمی دارد. فروش اموال دولتی تشریفاتی بوده و باید با تشریفات هاصی انجام شود.
ماده ۳۴۰ قانون مدنی:

در ایچاب و قبول الفاظ باید صریح و در معنی قاطع و روشن بیع باشد قبول می تواند ضمنی به هر فعلی که دلالت بر بیع نماید باشد.

ماده ۳۴۴ قانون مدنی:

اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع و یا قیمت موعدی معیین نشده باشد یعنی مشروط یا موجل نباشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب می شود مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل و یا تجارت در معاملات تجاری وجود شرط یا موعدی معهود باشد اگرچه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد.

چون متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به ان باشد به منزله تصریح در عقد می باشد.

مشاوره حقوقی رایگان تلفنی:
فهرست
مشاوره حقوقی تلفنی
Open chat
مشاوره حقوقی آنلاین