مجازات ازدواج با زن شوهردار

مجازات ازدواج با زن شوهردار

مطابق ماده ۱۰۵۰ قانون مدنی در خصوص حرمت و مجازات ازدواج با زن شوهردار بیان می گردد هر کس زن شوهردار را باعلم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عده طلاق یا در عده وفات است با علم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد نماید عقد او باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام ابدی می گردد.

مشاوره حقوقی خانواده
  • ازدواج با زن شوهردار صرف نظر از علم یا جهل طرفین بر وجود مانع یا حرمت نکاح صرف نظر از آنکه اشتباه آنها حکمی یا موضوعی باشد موجب بطلان خواهد شد.
مشاوره حقوقی خانواده
  • در صورت نزدیکی با زن شوهردار آن زن بر آن شخص حرام موبد می شود اعم از اینکه مرد به این موضوع آگاه باشد یا جاهل.
مشاوره حقوقی

حکم ماده مذکور در ماده فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد و در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی شود.

حرمت ابدی ناشی از لعان

  • تفریقی که با لعان حاصل می شود موجب حرمت ابدی است.
  • لعان مشتق از کلمه لعن و به معنای ناسزا گفتن است.
  • رجوع از لعان تنها نسبت به خود پدر موثر است اما به زیان دیگران نمی تواند تاثیری داشته باشد.
مجازات ازدواج با زن شوهردار
به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی اساتید مهر ایرانیان با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما فرم رزرو مشاوره حقوقی و در این زمینه یا موارد مشابه مشاوره حقوقی آنلاین فوری یا مشاوره حقوقی رایگان  بگیرید. 
نوشتهٔ پیشین
ازدواج با خواهرزاده یا برادرزاده زن
نوشتهٔ بعدی
مهریه زن در ازدواج موقت
فهرست