قرار توقیف دادرسی و شرایط آن

امتیاز ۰ از ۵ – ۰ رای
در حال ثبت رای

قرار توقیف دادرسی و شرایط آن به چه صورت است؟

قرار توقیف دادرسی، موضوعی است که در این مطلب قصد پرداختن به آن و مسائل پیرامونش را داریم. معمولا این مسئله جزو آن دسته از موضوعاتی است که در میان مردم بسیار شایع بوده و به طور کلی هر فردی که در جامعه زندگی می‌کند، در صورت وجود مشکل باید دعوا و شکایت خود را به نحوی مطرح نماید. برای مثال اگر دعوا کیفری باشد، شاکی باید با استفاده از برگه شکواییه آن‌را مطرح و در صورتی که حقوقی باشد، باید با استفاده از برگه مخصوصی به نام دادخواست آن را تنظیم کند. در ابتدا بهتر است درباره کلمه توقیف توضیحاتی را به شما بدهیم.

جهت دریافت مشاوره حقوقی برای توقیف دادرسی می توانید با شماره های داخل سایت تماس حاصل فرمایید.

توقیف چیست؟

این کلمه در اصل به معنی از حرکت بازداشتن بوده و در علم حقوق و قانون مدنی زمانی کاربرد خواهد داشت که دادگاه به دلایل مختلف، قرار توقیف صادر می‌کند. بر طبق ماده ۵۳ قانون مدنی نیز، توقیف دادخواست عموما به واسطه مشکلات شکلی صورت می‌پذیرد و امکان برطرف کردن آن با اخطار رفع نقض از سوی دادگاه، وجود دارد.

قرار توقیف دادرسی به چه معنی است؟

حال که تا حدودی به مفهوم توقیف پی بردید، حال وقت آن رسیده تا قرار توقیف دادرسی را مورد بررسی قرار دهیم. ماده ۱۰۵ قانون مدنی می‌گوید فوت هریک از طرفین دعوا و نمایندگان قانونی آن‌ها باعث فراهم شدن موجبات توقیف خواهد شد. توجه داشته باشید که قرار توقیف دادرسی در فرض فوت زمانی معنا پیدا خواهد کرد که ادامه دادرسی ممکن و دعوا قابل انتقال باشد. همچنین در مواقعی که امکان انتقال وجود ندارد، دادرسی توقیف نمی شود بلکه زایل خواهد شد. علاوه بر موارد ذکر شده، فوت و حجر طرفین زمانی موجابت توقیف را فراهم می‌کند که دادرسی در جریان باشد.البته باید به این مورد توجه کنید که اگر دادگاه مربوطه در مرحله صدور رای باشد، توقیف معنا نخواهد داشت.

موارد قرار توقیف دادرسی

به طور کلی موارد قرار توقیف دادرسی به ۲ دسته کلی تقسیم خواهد شد:

۱- قرار توقیف دادرسی براساس وضعیت اصحاب دعوا و نمایندگان آن‌ها
این مورد از قرار توقیف دادرسی چند نکته مهم و قابل اهمیت دارد که باید نسبت به آن‌ها آگاهی داشته باشید:
– اولین مورد این است که سمت‌های مورد نظر در ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی را باید تنها ناظر به ولایت، قیمومت یا وصایت صغیر، مجنون و غیر رشید و همچنین نمایندگی اداره تصفیه از ورشکسته دانست. بنابراین این ماده، در مورد وکالت مرعی نخواهد بود.
– براساس ماده ۱۰۵ قانون مدنی، فوت یکی از اصحاب دعوا در صورتی موجب توقیف دادرسی خواهد شد که دعوای مورد رسیدگی قابل انتقال باشد. توجه داشته باشید در غیر این صورت، دادرسی توقیف نمی‌شود بلکه زایل می‌شود؛ مانند فوت زوجه یا زوج در دعوای تمکین یا طلاق.
– فوت، حجر و زوال سمت در صورتی موجب توقیف دادرسی خواهد شد که دادرسی شروع شده و به مرحله صدور رأپای قاطع نیز نرسیده باشد. بنابراین اگر در زمانی که سبب توقیف دادرسی به دادگاه اعلام می‌شود، دادرسی به مرحله صدور حکم رسیده باشد، دادگاه باید نسبت به صدور رای اقدام کند زیرا دادرسی جریان ندارد تا توقیف شود.

– مسائلی از جمله توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل ماموریت نظامی یا مسافرت ضروری، موجب توقیف دادرسی نمی‌شود اما دادگاه این حق را دارد که مهلت کافی برای تعیین وکیل را به آنان بدهد.
– توقیف دادرسی باید با صدور قرار توقیف دادرسی اعلام و در پرونده ضبط شود. البته به این موضوع توجه کنید که این قرار لازم نیست به شکل دادنامه در آید؛ زیرا قابل شکایت نیست و در نتیجه ابلاغ آن ضروری نخواهد بود. اما باید به موجب اخطاریه به طرف مقابل ابلاغ شود که ادامه دادرسی حسب مورد مستلزم معرفی قائم‌مقام یا نماینده طرف است.
– اعتراض ثالت، قرار اناطه، عدم تهیه وسیله اجرای قرار و اعاده دادرسی
در ادامه این ۴ نوع از قرار توقیف دادرسی را برای شما ذکر خواهیم کرد:
– اعتراض ثالث: در ماده ۴۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی این چنین آمده است که اگر وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد، حکمی که در خصوص اعتراض یادشده صادر می‌شود، موثر در اصل دعوا خواهد بود و تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به تاخیر می‌اندازد؛ در غیر این صورت به دعوای اصلی رسیدگی کرده، سپس رای می‌دهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده با دادگاه دیگری باشد، ۲۰ روز به اعتراض‌کننده مهلت داده می‌شود که دادخواست خود را به دادگاه مربوطه تقدیم کند. توجه کنید چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند، دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد.
– قرار اناطه: ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی اذعان دارد در صورتی که رسیدگی به دعوا وابسته به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف خواهد شد. در این مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کرده و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی‌کننده تسلیم کند، در غیر این صورت، قرار رد دعوا صادر خواهد شد و در چنین حالتی خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوی کند.
– اعاده دادرسی: همچنین براساس ماده ۴۳۴ قانون مدنی، آن دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می‌کند، مکلف است آن را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال کند و چنانچه دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حکمی که در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می‌شود، موثر در دعوا است، رسیدگی به دعوا را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن موثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تاخیر خواهد انداخت و در غیر این صورت می‌تواند بدون هیچ مشکلی به رسیدگی خود ادامه دهد.
– عدم تهیه وسیله اجرای قرار: یکی دیگر از موارد توقیف دادرسی، عدم تهیه وسیله اجرای قرار نام دارد. طبق ماده ۲۵۶ قانون مدنی، اگر دادگاه اجرای قرار مذکور را لازم بداند، تهیه وسایل اجرا در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه است. در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند رای نهایی را صادر کند، دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر تجدیدنظرخواهی متوقف اما مانع اجرای حکم ابتدایی نخواهد بود.

به موجب ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی  در دعاوی که قابل انتقال می باشد هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید موجب توقیف دادرسی است و در دعاوی که قابل انتقال نیست دادرسی توقیف نمی شود بلکه موجب زوال دعواست مانند فوت زوجه یا زوج در دعوای طلاق یا تمکین که موجب زائل شدن دعوا و در نتیجه قرار سقوط دعوی می گردد.

همچنین در صورت محجور شدن یکی از اصحاب دعوی بنابراین اگر در دعوایی یکی از اصحاب دعوا محجور شود در صورتی که حجر او مخل دادرسی باشد تا تعیین قیم دادرسی متوقف می ماند و یا سمت یکی از آنان به موجب آن سمت داخل دادرسی شده زایل گردد .

زوال سمت در صورتی موجب توقیف دادرسی می شود که اثر زوال در قانون دیگری پیش بینی نشده باشد بنابراین تنها ناظر به ولایت، قیمومت یا وصایت صغیر، مجنون و غیر رشید و همچنین سمت نمایندگی اداره تصفیه از ورشکسته می باشد و شامل سمت وکالت نمی باشد.

دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف یعنی دادرسی متوقف می شود و قرار توقف دادرسی توسط دادگاه صادر شده و این قرار از موجبات فراغ دادرسی نمی باشد زیرا دادگاه می بایست بعد از رفع توقیف به رسیدگی ادامه دهد و قرار توقیف دادرسی قابلیت شکایت ندارد و ابلاغ نمی شود اما اخطاریه و مراتب را به طرف دیگر اعلام می دارد که ادامه رسیدگی مستلزم معرفی حسب مورد قائم مقام یا نماینده طرف است.

در این صورت پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع جریان دادرسی ادامه می یابد مگر اینکه فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی تاثیری در دادرسی نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.

به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی اساتید مهر ایرانیان با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما تماس بگیرید و در این زمینه یا موارد مشابه مشاوره حقوقی تلفنی  یا مشاوره حقوقی رایگان  بگیرید. 

فهرست
مشاوره حقوقی تلفنی
Open chat
مشاوره حقوقی آنلاین