قرار تعلیق صدور حکم چیست؟

امتیاز ۰ از ۵ – ۰ رای
در حال ثبت رای

قرار تعلیق صدور حکم

مطابق ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی در جرایم موجب تعزیر غیر منصوص شرعی درجه  شش تا هشت دادگاه می تواند نه دادسرا پس از احراز مجرمیت متهم که پرونده مهیا برای صدور حکم است با ملاحظه وضعیت فردی خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که مرتکب جرم گردیده است در جهت اصل فردی کردن مجازات ها در صورت وجود شرایط ذیل صدو حکم را به مدت ۶ ماه تا ۲ سال به تعویق اندازد و پس از گذشت این مدت نسبت به صدور حکم محکومیت یا معافیت از کیفر تصمیم بگیرد.

قرار تعلیق صدور حکم
  • وجود جهات تخفیف مقرر در ماده ۳۸
  • پیش بینی اصلاح مرتکب به تشخیص دادگاه
  • جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
  • فقدان سابقه کیفری موثر که در ماده ۲۵ مقرر شده است.
مشاوره حقوقی:
  • فقدان سابقه محکومیت کیفری موثر مانع اعمال ماده ۴۰ صدور قرار تعویق صدور حکم است نه هر سابقه ای محکومیتی لذا در صورتی که مرتکب سابقه محکومیت از نوع جرایم تعزیری درجه ۶ تا ۸ داشته باشد صدور قرار تعویق صدور حکم بلامانع است چون این جرایم داداری آثار تبعی نیستند و سابقه محکومیت کیفری موثر محسوب نمی شود.
تبصره: محکومیت موثر محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم به عنوان مجازات تبعی و بدون نیاز به درج در دادنامه بر اساس ماه ۲۵ این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند.

مطابق ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامی که این ماده ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تعویق صدور حکم را مشخصاً بیان می نماید بنابراین در مدت تعویق در صورت ارتکاب جرم موجب حد قصاص جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر عمدی درجه یک تا هفت دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر می نماید و در صورت عدم اجرای دستورهای دادگاه قاضی می تواند برای یک بار تا نصف مقق در قرار را به مدت تعویق اضافه یا حکم محومیت صادر نماید.

مشاوره حقوقی

به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی اساتید مهر ایرانیان با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما تماس بگیرید و در این زمینه یا موارد مشابه مشاوره حقوقی آنلاین فوری یا مشاوره حقوقی رایگان  بگیرید. 

فهرست
مشاوره حقوقی تلفنی
Open chat
مشاوره حقوقی آنلاین