نمونه قرارداد صادرات و واردات محصولات کشاورزی

امتیاز ۵ از ۵ – ۱ رای
در حال ثبت رای

قرارداد صادرات و واردات محصولات کشاورزی

قرارداد صادرات و واردات

زمانی که وارد بحث قرارداد صادرات و واردات می شویم قطعا به یک مشاوره حقوقی خوب نیازمندیم زیرا در این نوع قراردادها مبالغ بسیار بالا و سرمایه زندگی افراد در حال انتقال و جابه جایی می باشد. پس قطعا به یک وکیل خبره و خوب نیاز دارید تا علاوه بر آشنایی نسبت به قوانین بین الملل بر قراردادهای صادرات و واردات آگاه باشد.

پیرو مذاکرات صورت گرفته طرفین ذیل ضمن عقد خارج لازم و مستنداً به ماده ۱۰ قانون مدنی قرارداد صادرات و واردات ذیل را با شروط و تعهدات مصرّحه در آن در تهران و در تاریخ………………………………منعقد نمودند.

ماده ۱- طرفین قرارداد صادرات و واردات :

۱- طرف اول:

۲- طرف دوم:

ماده ۲- موضوع قرارداد صادرات و واردات

 1. خرید و صادرات۲۴۰تن (دویست و چهل تن) انواع صیفی جات توسط طرف دوم که   “قابلیت صادرات داشته باشد”و انجام کلیه اقدامات اداری جهت صادرات تمام آن. ،
 2. حمل و نقل در تمام مراحل، نگهداری در انبار،سورتینگ و بسته بندی آن ( با رعایت استانداردها و مقررات جاری کشور) توسط طرف دوم برای طرف اول
 3. خرید ۱۳۱۷ متر مکعب چوب روسی (نرّاد، الوار یولکا و ساسنا) از روسیه از درآمدهای صادرات صیفی و انتقال و فروش آن در ایران که کلیه اقدامات به نام و برای طرف اول صورت خواهد گرفت.

تبصره۱: کلیه کالاهای موضوع قرارداد صادرات و واردات و وجوه حاصل از فروش کالا در تمام مراحل اجرا در مالکیت مطلق و بدون قید و شرط طرف اول می باشد، و هر گونه تصاحب،

تلف، مفقود نمودن و یا اقدام بر خلاف مالکیت وی علاوه بر مسئولیت حقوقی مندرج در قرارداد، مشمول عنوان کیفری خیانت در امانت نیز خواهد بود.

 تبصره۲: تمام خرید محصولات کشاورزی تحت نظر و تأیید مالی یا فنی ناظر طرف اول انجام می گیرد.

ماده ۳- مدت قرارداد صادرات و واردات 

مدت این قرارداد ۴  ماه از تاریخ ………………………………. می باشد وتمام موضوعات در مدت مقرر باید به اتمام برسد.

تبصره ۱:

مدت قرارداد صادرات شامل ۱دوره ۴ ماهه است که شروع و ورود به دوره های بعد منوط به اجرای کامل هر دوره و بازگشت اصل سرمایه و سود حاصله از آن دوره خواهد بود.

تبصره ۲- با توافق کتبی طرفین، قرارداد قابل تمدید خواهد بود.

ماده ۴ – سرمایه  و نحوه پرداخت آن توسط طرف اول:

 • کل سرمایه موضوع قرارداد معادل ۰۰۰/۰۰۰/۷۲۰/۹ریال(نه میلیارد و هفتصد و بیست میلیون ریال) می باشد که از این میزان سهم شرکت صادراتی
 • پارسه۰۰۰/۸۰۰/۴۸۰/۷ ریال(هفت میلیارد و چهارصد و هشتاد میلیون و هشتصد هزار ریال) و سهم شرکت رودسر ۰۰۰/۲۰۰/۲۳۹/۲ ریال(دو میلیارد و دویست
 • و سی و نه میلیون و دویست هزار ریال ) می باشد که طرف دوم متعهد است اسناد هزینه کرد مبلغ اخیر را ارایه نماید
تبصره ۱:
 • مبلغ تخصیصی طرف اول  پس از تأیید مدیر پروژه و ناظرانتخابی طرف اول با رعایت زمانبندی مورد توافق و منوط به ارایه اسناد مثبته هزینه های توسط طرف
 • دوم،   پس از خرید هر بخش از محصولات و همزمان با  تحویل به سردخانه و صدور قبض انبار به نام طرف اول(در ازای اخذ تضامین ذکر شده در این قرارداد و بر
 • اساس مفاد قرارداد  و با رعایت کیفیت مورد توافق و استانداردهای جاری)  ، معادل ارزش کالای خریداری شده، توسط طرف اول در وجه طرف دوم پرداخت می گردد.
تبصره۲)
 • طرف دوم متعهد است ” قبل از پرداخت هرگونه وجه از سوی طرف اول” نسبت به ارائه تضمین معادل
 • ۱۳۰% آورده سرمایه گذار( در هر بخش) اقدام نماید به نحوی که در طول زمان اجرای قرارداد این تضمین
 • در تصرف طرف اول باشد و در هر زمان امکان تملک و بهره برداری از آن برای طرف اول میسور باشد.
 • بدیهی است قبض انبار تضامین باید به نام طرف اول صادر و به وی تسلیم شود و طرف اول حق هر گونه بهره برداری از تضامین را در جهت حفظ حقوق خود و جبران خسارت احتمالی دارا میباشد.
 • این تضمین از جنس کالاهائی از قبیل پسته، خرما یا کشمش در داخل ایران میباشد و تایید ارزش آن
 • صرفا” بر عهده طرف اول بوده و طرف دوم با امضاء قرارداد صادرات و واردات حق اعتراض به نظرات ارائه
 • شده از سوی طرف اول در خصوص تضامین را از خود سلب مینماید.اجرای این بند بر عهده ناظر قرارداد صادرات میباشد.
تبصره۳ :
 1. هزینه های  حمل، سورتینگ، بسته بندی و هزینه کارکنان طرح و بطور کلی هر هزینه ای که در جهت اجرای “موضوعات قرارداد” لازم و ضروری باشد
 2. در مبالغ فوق الذکر ملحوظ گردیده و طرف دوم استحقاق دریافت مبلغ مازاد از هر قسم که باشد را نخواهد داشت و پرداخت هزینه های مازاد بر مبالغ ذکر شده بر عهده طرف دوم می باشد .
تبصره ۴:

طرف اول غیر از تأمین سرمایه جهت اجرای موضوعات قرارداد صادرات تعهد دیگری اعم از کسورات قانونی و مالیات، حقوق و دستمزد، بیمه و عوارض و … ندارد. بدیهی است کسورات الزامی مالیاتی در زمان پرداخت کسر خواهد شد.

ماده ۵ – نحوه تقسیم سود حاصله:
 • از سود حاصل از اجرای کامل موضوعات قرارداد ۷۰%درصد متعلق به طرف اول و ۳۰% درصد متعلق به طرف دوم می باشد.
 • چنانچه سود کل فرایند صادرات و واردات پس از کسر مالیات ترخیص و هزینه های سربار ۲۹,۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ریال بالغ گردد نسبت سود طرف دوم به ۳۶ درصد افزایش می یابد
 • که در پایانقرارداد صادراتپس از واریز تمام وجوه به حساب طرف اول و بعد از حسابرسی و تایید عملکرد
 • طرف دوم بین طرفین محاسبه و به طرف دوم پس از ارائه مفاصا حساب مالیات، تامین اجتماعی و غیره   پرداخت خواهد شد.

تبصره۱:

 • هرگونه سود تحت هر عنوان از قبیل جوایز صادراتی و … که در نتیجه اجرای قرارداد صادرات و واردات حاصل شده باشد، به نسبت فوق بین طرفین قابل تقسیم خواهد بود.
 • ونیز سود متعلقه به طرف دوم در بر گیرنده کلیه هزینه های عرفی، تخصصی و اجرایی مترتب بر اجرای موضوع قرارداد و حق الزحمه مجری و نیز سود اختصاص یافته به وی می باشد
 • و از محل اجرای پروژه هیچگونه مبلغی بیش از آن و تحت هر عنوانی به وی پرداخت نخواهد شد.

ماده ۶ – تعهدات طرف اول قرارداد صادرات و واردات :

 • تامین امکانات دفتری و پرسنلی لازم متناسب با تعهدات قراردادی خود.
 • بررسی مستمر بازار جهت آگاهی از نوسانات قیمت و ارائه گزارش ماهیانه به طرف دوم به منظور پیش بینی بازار فروش و امکان رقابت در بازار روسیه.
 • پرداخت مبالغ سرمایه مطابق برنامه زمانبندی اعلامی.(جدول پیوست………….. قرارداد)
 • معرفی ناظر و اعزام نماینده تام الاختیار جهت نظارت کامل.
 • معرفی و اعزام حسابدار در محل اجرای پروژه جهت تطبیق اسناد و صدور گزارش لازم در خصوص انطباق هزینه ها با اسناد مثبته.
 • اصلاح اسناد مثبته (پس از بررسی های تکمیلی که سرمایه گذار اختیار انجام کامل آن را دارد،بلامانع می باشد).
 • کلیه پرداختها به حالت صورت وضعیتی با ارائه اسناد هر فاکتور که به تأیید کتبی ناظر رسیده باشد انجام می گیرد.
 • حق نظارت بدون قید و شرط در تمام مراحل اجرای قرارداد.
 • طرف اول موظف است شرایط استفاده از کارت بازرگانی خود را بری طرف دوم فراهم نماید.
 • طرف اول موظف است پس از اجرای کامل قرارداد و انقضای مدت آن و واریز تمام وجوه به حساب طرف اول، و همچنین پس از ارائه مفاصا حساب مالیات
 • و بیمه و تامین اجتماعی سهم سود طرف دوم  را پس از تایید ناظر به  وی پرداخت نماید.بدیهی است تا قبل از انجام موارد فوق طرف دوم حق تصفیه حساب را ندارد.

ماده ۷ – تعهدات طرف دوم  قرارداد صادرات و واردات :

 • اجرای کامل موضوع قرارداد در مدت مقرر.
 • اخذ کلیه مجوز های لازم در جهت اجرای موضوع قرارداد از جمله ،بسته بندی ، حمل و نقل ، صادرات و
 • بیمه کامل کالا های موضوع قرارداد .
 • تبصره: بدیهی است در صورت تأخیر و یا تعلل در این امر (انجام بیمه)،جبران هر گونه خسارت احتمالی صرفاً بعهده طرف دوم می باشد.
 • کلیه فرایندهاوفعالیتهای جاری قرارداد در قالب برنامه زمانبندی پروژه(P.M)برای طرف دوم لازم الاجرا بوده
 • که بصورت ضمیمه به امضاءطرفین قرارداد میرسدکه مبنای گزارش گیریها و ارزیابی زمانی وعملیاتی پروژه می باشد.
 • جذب و بکارگیری کارگر، کارشناس و عوامل اجرایی  و پرداخت کلیه حقوق و دستمزد،بیمه ، مالیات و هزینه های اخذ مجوز در بند ۳ ماده ۸ و سایر موارد از محل هزینه های تعیین شده در طرح و از محل سرمایه موضوع ماده ۴ قرارداد.
 • تأمین بهداشت محیط نگهداری کالاها بطور مستمر .
 • تدارک،تهیه وتخصیص امکانات اداری ،محل اسکان،استراحت،پذیرایی،تغذیه و وسیله نقلیه لازم برای ناظر و نمایندگان اعزامی طرف اول به محل تولید، بسته بندی و گمرک در طول مدت قرارداد.
 • طرف دوم حق صرف سرمایه در محلی غیر از موضوع قرارداد را ندارد .
 • تهیه لوازم عرفی و تخصصی اجرای کامل موضوعات قرارداد از هر قبیل که باشد به عهده طرف دوم بوده و از محل سرمایه تخصیصی با تایید ناظر طرف اول تامین خواهد نمود.
 • طرف دوم حق واگذاری موضوع قرارداد را به طور کلی یا جزئی به غیر ندارد.
 • طرف دوم مکلف است کلیه معاملات مربوط به موضوع قرارداد با اشخاص داخلی و خارجی را به نحوی منعقد نماید که صرفه و صلاح طرف اول به صورت کامل رعایت گردد
 • و از انجام معاملات غیر مطمئن از حیث بازگشت سرمایه و … خودداری نماید.
 • تسلیم   قبض کالاهای متعلق به طرف اول  موجود در انبار و سردخانه  توسط طرف دوم.
 • طرف دوم موظف است پس از دریافت وجه حداکثر ظرف مدت ۷  روز نسبت به ، بسته بندی، حمل و بارگیری،انجام عملیلت گمرکی و صادرات اقدام و مستندات لازم را تحویل طرف اول و یا ناظر وی قرار دهد.
 • حداکثر زمان اجرای موضوع قرارداد پس از خرید محصول…………………. روز در هر مرحله خواهد بود و طرف دوم ظرف یک‌هفته ،موظف به ارائه اسناد هزینه ها می باشد.
 • اجرای موضوع قرارداد به نام  طرف اول و با کارت بازرگانی صورت خواهد گرفت و نام شرکت طرف اول  بر روی تمامی بسته بندی ها درج  خواهد شد.
 • با عنایت به اینکه طرف دوم وظیفه حمل و نقل کالا  در تمام مراحل را برعهده دارد،   متعهد به انجام کامل و صحیح و به موقع این امر میباشد به صورتی که این عملیات به صورت کامل و صحیح و با رعایت صرفه وصلاح طرف اول انجام پذیرد.
 • طرف دوم متعهد و ملتزم می باشد با هماهنگی و حضور نماینده شرکت نیک اندیشان بازرگان پارسه کالای موضوع قرارداد را در روسیه بازاریابی ، توزیع و فروش نماید . طرف دوم مکلف است کالا را با حداکثر قیمت ممکن در بازار مقصد بصورت نقدی به فروش رساند.
 • طرف دوم متعهد است موضوع قرارداد را طی دوره زمانبندی تعیین شده به کشور روسیه صادر و به فروش برساند و از محل آن چوب خریداری و به ایران وارد و به فروش رساند.
 • طرف دوم مکلف است وجه کالای فروخته شده در ایران را ظرف مدت ۲ روز کاری به حساب اعلامی از سوی طرف اول واریز نماید.
 • مسئولیت رعایت موازین فنی و بهداشتی از زمان تحویل کالا در مبداء تا وصول به مقصد و نیز نگهداری و عملیات توزیع و فروش آن بعهده طرف دوم می باشد و نامبرده اعلام می دارد که دارای تجربه و توان و امکانات لازم برای انجام موضوع قرارداد میباشد.
 • طرف دوم متعهد است که چنانچه به هر علتی از جمله علل اقتصادی اعم از نوسان بازار و … مدت اجرای طرح افزایش یابد کالای موضوع قرارداد را در سردخانه و انبار های متعلق به خود و یا غیر بدون حق دریافت اجرت نگهداری نماید.
 • بررسی وضعیت ثبوت یا نوسان قیمت کالا در بازار مقصد مورد   وگزارش مکتوب مراتب نوسان رو به کاهش قیمت بازار مقصد   جهت بررسی صرفه صادرات در اسرع وقت  به طرف اول یا نماینده وی .
 • طرف دوم متعهد است ترتیبی اتخاذ نماید که انجام کلیه امور موضوع قرارداد صادرات و واردات در حضور ناظر طرف اول انجام پذیرد و کلیه اسناد مربوطه دلالت بر مالکیت مطلق طرف اول نماید و اصول اسناد مذکور را تسلیم طرف اول نماید.
 • طرف دوم این قرارداد صادرات و وارداتمتعهد و ملتزم میباشد از انجام هرگونه اقدام و معامله به نحو
 • مستقیم یا غیر مستقیم که رقابت یا معامله موازی یا معارض با این قرارداد محسوب می­شود خودداری
 • نموده و در صورت اقدام ملتزم به جبران کلیه خسارات ناشی از اقدام خود می باشد.
 • کلیه اقدامات اداری و قانونی در خصوص اجرای موضوع قرارداد از قبیل تحویل و ترخیص کالا از گمرگ
 • روسیه ، فروش محصولات در روسیه، تحویل کالا به اشخاص ثالث در روسیه انطباق کالای تحویلی با
 • الزامات اصلی با نام تجاری مطابق قوانین روسیه، به عهده طرف دوم می باشد.
 • طرف دوم ضامن صحت معاملات انجام شده ،کیفیت کالاهای خریداری شده ، ضامن تعهدات خریداران کالاها و همچنین ضامن

تحویل آنها در موعد مقرر است. عدم رعایت زمانبندی مقرر در قرارداد به منزله ی نقض قرارداد محسوب شده و طرف اول حق استفاده از حقوق قراردادی و بهره مندی از  ضمانت اجراهای مقرر در مواد ……………. و …………….. را خواهد داشت.

 • فروش کالاها ی متعلق به طرف اول به صورت نقدی بوده و در صورت فروش اقساطی یا مدت دار به مشتریان ضمانت وصول تعهد مشتریان از محل دارایی خود به عهده طرف دوم بوده
 • مگر قبل از اقدام به فروش موضوع را کتباً به طرف اول اطلاع داده و موافقت وی را اخذ نماید.
 • طرف دوم متعهد است ضمن صرفه و صلاح طرف اول به نحوی اقدام نماید که طرف اول از قیمت حقیقی صرف شده برای اجرای موضوع قرارداد صادرات و واردات و همچنین  قیمت واقعی فروش  مطلع گردد
 • و مبالغ حقیقی مبنای محاسبه در قرارداد قرار خواهد گرفت و طرف دوم حق استفاده از تفاوت را نداشته و باید آن را در حساب طرف اول محسوب نماید.
 • جبران خسارت‌های احتمالی ناشی از حمل و نقل و جابجایی، آسیب‌های ناشی از نگهداری، تخلیه و بارگیری و دموراژ و سایر موارد بر عهده طرف دوم است.
 • طرف اول حق دارد کلیه عملیات موضوع قرارداد را در هر زمان بازرسی جامع نماید و طرف دوم مکلف است امکان بازرسی را بدون ایجاد هر گونه مانعی فراهم نماید.
 • طرف دوم متعهد است دفاتر، حساب ها و اسناد و مدارک مربوط به قرارداد صادرات و واردات طبق روش
 • حسابداری صحیح که همواره مبین وضعیت واقعی قرارداد باشد ، تنظیم و نگهداری نماید
 • و هر موقع که طرف اول لازم بداند دفاتر و اسناد و مدارک مذکور را بمنظور اعمال نظارت در اختیار طرف اول قرار دهد.
 • در جهت تسهیل اجرا، طرف اول حق تعیین ناظر را خواهد داشت.
 • طرف دوم موظف است هر ۱۵ روز یکبار پس از پرداخت وجه، گزارش پیشرفت موضوع قرارداد صادرات و واردات را بانضمام اسناد مربوطه و اعلان مشکلات و موانع احتمالی تسلیم طرف اول نماید.
 • بدیهی است طرف اول امکان ارزیابی ماهوی و شکلی گزارش و عملیات طرف دوم را خواهد داشت.
 • گزارش باید در برگیرنده مواردی از قبیل میزان پیشرفت، میزان صادرات، میزان و ارزش کالاهای فروخته
 • شده و همچنین اطلاعات در مورد واردات کالاها و زمانبندی و غیره باشد.
 • طرف دوم ضمن عقد خارج لازم ملتزم است، چنانچه به سرمایه تخصیصی طرف اول خسارتی وارد گردد، از مال خود به مقدار خسارت یا تلف سرمایه مجاناً به مالک سرمایه تملیک نماید.
 • طرف دوم در جهت تضمین اجرا و حسن اجرای قرارداد صادرات و واردات و  همچنین جبران خسارت
 • احتمالی  و تضمین مطالبات ناشی از این قرارداد از هر قسم که باشد علاوه بر کالاهای ذکر شده در قرارداد صادرات و واردات
 • که به عنوان تضمین در این قرارداد می باشد  چک های شماره  …که مدیر عامل و رییس هیئت مدیره ظهر آن را امضاء نموده باشند  در اختیار طرف اول قرار می دهد.
 • چنانچه هر یک از بندها و مندرجات وتعهدات ناشی ازقرارداد صادرات نقض شود و یا طرف دوم رعایت صرفه و صلاح طرف اول را ننماید و نیز زمانبندی مقرر را رعایت ننماید و یا اجرای پروژه بیش از ۷ روز موقوف الاجرا بماند،
 • ابتدا طرف اول با ارسال نامه از وی تقاضای رفع و یا اصلاح نقائص را می نماید، چنانچه ظرف مهلت ۳روز  برطرف یا اصلاح ننماید، طرف اول حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
 • در صورت فسخ، علاوه بر استرداد کالای موجود و وجوه حاصل از فروش  ، طرف دوم مستنداً به ماده ۲۳۰ قانون مدنی از بابت خسارت ناشی از نقض قرارداد صادرات و واردات و عدم ایفاء تعهد، ماهیانه ۶% اصل سرمایه از زمان فسخ الی یوم الوصول به صورت روز شمار به طرف اول پرداخت خواهد نمود.
 • بدیهی است طرف اول در اجرای مفاد این بند حق تملک وثیقه های  مندرج  در بند ……. این ماده و نیز
 • ضبط کالای های تضمینی  و بهره برداری و تملک تضامین  مندرج در قرارداد صادرات و واردات را  نیز خواهد داشت.
 • طرف دوم در این خصوص حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می نماید.
 • طرف دوم مکلف است پس از انقضای مدت قرارداد صادرات و واردات(با مبنای محاسبه هر پرداخت) نسبت به تصفیه حساب کامل با طرف اول واسترداد وجوه حاصل از صادرات و واردات اقدام نماید.
 • دلیل تسویه حساب طرف دوم، صرفاً فیش واریزی بانکی به حساب طرف اول به شماره  کد ۱۸۵۶ خواهد بود.
 • چنانچه ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از انقضای دوره مندرج در قرارداد صادرات و واردات، طرف دوم اقدام به
 • “تسویه حساب کامل” ننماید، مستنداً به ماده ۲۳۰ قانون مدنی از بابت خسارت ناشی از نقض قرارداد ماهیانه ۶% اصل سرمایه
 • از زمان انقضای قرارداد الی یوم الوصول به صورت روز شمار، علاوه براصل سرمایه ( اعم از کالای موجود وسرمایه نقدی) به طرف اول پرداخت خواهد نمود.
 • بدیهی است طرف اول در اجرای مفاد این بند حق تملک و ثیقه های  مندرج در بند………… این ماده  و بهره برداری و تملک تضامین  مندرج در قرارداد را  نیز خواهد داشت.

تشخیص همه موارد فوق(از انجام یا عدم انجام تعهد) به عهده طرف اول بوده و طرف دوم حق هرگونه اعتراض یا شکایت را از خود سلب و ساقط نموده است.

ماده۸: اقامتگاه قانونی قرارداد صادرات و واردات

 • نشانی مندرج در ماده یک قرارداد صادرات اقامتگاه  رسمی و قانونی طرفین می باشد. هرگونه تغییر، ظرف مدت ۱۰ روز از سوی طرفین به یکدیگر اعلام خواهد شد، در غیر اینصورت کلیه مکاتبات و مراسلات به نشانی اعلامی در قرارداد صادرات ارسال خواهد شد.

    ماده۹- حل اختلاف:

 • در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر یا اجرای بند های قرارداد صادرات و واردات چنانچه موضوع از طریق مذاکره طرفین مختومه نگردد، از طریق مراجع قانونی ذیصلاح و اقامه دعوی حقوقی و یا کیفری حل و فصل خواهد شد. بدیهی است کلیه هزینه های مترتب بر دادرسی به عهده محکوم علیه می باشد.

ماده ۱۰ – حوادث غیر قابل اجتناب (غیر قابل پیش بینی):

 • در صورت بروز حوادث غیر قابل اجتناب و غیر قابل پیش بینی که خارج از اراده طرفین باشد چنانچه اجرای طرح از زمان آغاز بیش از ۱۰روز متوقف شود، هر یک از طرفین
 • حق فسخ قرارداد را خواهند داشت. در این صورت از سوی طرف دوم ظرف مهلت ۲۴ ساعت اقدام به تسویه حساب خواهد شد و در صورت تاخیر طبق مفاد ماده ……….بند ……… اقدام خواهد شد.

ماده ۱۱ – نسخ قرارداد صادرات و واردات:

این قرارداد در ۳ نسخه با اعتبار واحد تنظیم شده است. 

دریافت مشاوره حقوقی جهت قرارداد صادرات و واردات کالا

به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی اساتید مهر ایرانیان با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما تماس بگیرید و در این زمینه یا موارد مشابه مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی رایگان   بگیرید.

wikipedia

فهرست

تماس با وکیل دادگستری

مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری