قرارداد حمل کالا

امتیاز ۰ از ۵ – ۰ رای
در حال ثبت رای

قرارداد حمل کالا

پیرو مذاکرات صورت گرفته طرفین ذیل ضمن عقد خارج لازم و مستنداَ به ماده ۱۰ قانون مدنی قرارداد ذیل را با شروط و تعهدات مصرحه در تهران ودر تاریخ  ………………………………………….منعقد نمودند.

ماده ۱- طرفین قرارداد حمل کالا

۱- طرف اول :

۲- طرف دوم :

ماده ۲- موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت است از همکاری جهت حمل کلیه کالاهای مندرج در حواله های واگذاری  از سوی طرف اول  به واسطه اپلیکیشن سمو بار توسط طرف دوم که به پیوست این قرارداد بوده و جزء لاینفک این قرارداد  می باشد.

ماده ۳- نحوه پرداخت:

شرایط پرداخت برای هر کالاها حسب نوع کالا، مسافت، نحوه حمل محاسبه خواهد شد و متصدی حمل مکلف است طبق جدول ذیل حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پس از تحویل از مشتری مبلغ آن را به حساب طرف اول واریز نماید.

ماده ۴-مدت اجرای قرارداد :

مدت اجرای این قرارداد از تاریخ  ……………………………..  الی …………………………………….   می باشد .

ماده ۵-   شروط و تعهدات قرارداد حمل کالا
 1. بازاریابی و تهیه لوازم قانونی و تخصصی استفاده از اپلیکیشن سمو بار به عهده طرف اول می باشد.
 2. مسئولیت اخذ کلیه مجوزات قانونی جهت اجرای موضوع قرارداد از طریق نرم افزار سمو بار و مسئولیت استفاده ازاپلیکیشن سمو بار به عهده طرف اول می باشد.

تبصره: طرف دوم ضمن عقد خارج لازم حق استفاده از مجوزات حمل و نقل خود را به طرف اول جهت ارائه به مراجع ذیصلاح قانونی  اعطاء نمودند.

 1. تهیه کلیه لوازم عرفی و تخصصی جهت حمل کالاهای موضوع قرارداد به عهده طرف دوم می باشد.
 • طرف دوم کالاهای موضوع قرارداد را مطابق بارنامه تنظیمی در مبداء از نماینده ارسال کننده دریافت و در مقصد به نماینده وی تحویل داده و رسید دریافت خواهد کرد .
قرارداد حمل کالا
 1. مسئولیت بسته بندی و بارگیری به عهده طرف دوم بوده به نحوی تضمین کننده سلامت کالاها تا رسیدن به مقصد باشد و تعهد وی در این خصوص تعهد به نتیجه خواهد بود.
 2. متصدی حمل و نقل مکلف است برای کلیه کالاهای سموبار که به وی معرفی میشود بارنامه صادر کند مگر اینکه منع قانونی باشد.
 3. کالاها باید حسب نوع و نحوه نگهداری آنها در کانتینرهای یخچالدار و یا ترانزیت و در دمای مناسب نگهداری شود.در صورت عدم تطابق کیفیت کالاها ، اختلاف در کمیت کالاهای تحویل داده شده در اسناد حمل و نقل و بارگیری با کمیت واقعی کالاهای تحویل شده ، تناقض در ملزومات کانتینرها و بسته بندی ، متصدی حمل و نقل مسئول جبران خسارت وارده به ارسال کننده بوده و از این حیث مسئولیتی متوجه طرف اول نبوده و در صورت مراجعه ارسال کننده به طرف اول ، طرف اول می تواند جهت اخذ مبلغ پرداخت شده و خسارت وارده به متصدی حمل و نقل مراجعه نماید.
 4. بیمه داخلی کالاهای موضوع این قرارداد از مبدأ تا تحویل در مقصد به عهده ارسال کننده می باشد در هر صورت این امر مسئولیت قانونی متصدی حمل و نقل را از بین نمی برد.
مشاوره حقوقی

تبصره : متصدی حمل موظف است در صورت بروز هر گونه خسارت به بار ارسالی تمامی پیگیری های لازم جهت دریافت خسارت از بیمه و یا شخص مقصر را به عهده گیرد و تعهد وی در این خصوص تعهد به نتیجه می باشد.

 1. .طرف دوم موظف است بارنامه های صادر شده را در اسرع وقت ممکن به دست راننده معرفی شده برساند.
 2. طرف دوم موظف است هنگام تحویل بارنامه به راننده کلیه تذکرات لازم جهت رعایت مقررات سموبار توسط راننده در طول فرایند حمل را گوشزد کند
 3. .اگر محمولات موضوع قرارداد تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل ضامن مثل و در صورت تعذر ضامن قیمت آن خواهد بود، مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس کالا یا مستند به تقصیر ارسال کننده یا مثل الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده اند و یا مربوط به حوادثی که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی توانست از آن جلوگیری کند.
 4. .متصدی حمل و نقل مسئول حوادث تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل کرده و یا حمل و نقل کننده دیگری را مامور کرده باشد. و در هر صورت مسئولیت متصدی حمل و نقل با راننده تضامنی بوده و در صورت تلف، مفقود، سرقت توسط راننده متصدی حمل یا راننده مسئول نهایی جبران خسارات خواهند بود و از این حیث مسئولیتی متوجه طرف اول نخواهد بود.
 5. .متصدی حمل و نقل و رانندگان حق دریافت هیچگونه وجهی تحت هیچ عنوان از قبیل پشت بارنامه ،بارچینی، دالان داری ،انعام ، گاراژداری ، انبار داری و غیره را ندارد.
 6. متصدی حمل و نقل محمولات را مطابق بارنامه تنظیمی در مبدأ از نماینده ارسال کننده دریافت و در مقصد به نماینده وی تحویل داده و رسید دریافت خواهد کرد.
قرارداد حمل کالا
 1. .طرف دوم موظف است با دقت کامل بارنامه را مطابق اطلاعات ارسال شده از سیستم صادر نماید در صورت هر گونه تغییر مسئولیت به عهده طرف دوم می باشد.
 2. متصدی حمل موظف است فضای مورد نیاز جهت آموزش های لازم به رانندگان را در همان دفتر طرف دوم خود البته با هماهنگی های قبلی در اختیار سموبار قرار دهد.
 3. .بابری موظف است استند و پوستر های تبلیغاتی سموبار را در محل طرف دوم خود نصب نماید.
 4. بابری موظف به پاسخگویی ۲۴ ساعته به سیستم اپراتوری سموبار جهت برخی از هماهنگی ها می باشد.
ماده ۶:تعهدات حمل کننده:     
 • حمل کننده ملزم است که:
 1. راننده موظف است تمامی قوانین و مقررات سمو بار را رعایت نماید.
 2. در صورتی که ارتباط بین صاحب بار و راننده در خارج از چهارچوب اپلیکیشن و نرم افزار برقرار گردد تخلف محسوب شده و سمو بار مسئولیتی ندارد.
 3. دریافت هرگونه هزینه اضافه بیش از کرایه اعلامی توسط راننده تخلف محسوب میشود
 4. راننده موظف است در طول مسیر حمل کالا جی پی اس و اینترنت گوشی خود را فعال نمیاد
 5. راننده موظف است راس زمان اعلامی جهت بارگیری جهت انجام بارگیری حاظر باشد
 6. راننده ملزم به رعایت احترام و تکریم صاحبان کالاها میباشند
 7. در صورت مغایرت بار اعلامی با بار واقعی حین بارگیری راننده موظف است سریعا با مرکز پشتیبانی تماس بگیرد و کسب تکلیف کند
 8. راننده موظف به اجرای کامل مراحل اپلیکیشن بارگیری میباشد و و تمامی فرمهای مربوطه را تکمیل نماید
قرارداد حمل کالا
 1. راننده موظف است در طول فرایند حمل کالا به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی مرکز اپراتوری سموبار جهت برخی از هماهنگی ها باشد
 2. راننده موظف است در صورت عدم تمایل جهت بارگیری اپلیکیشن خود را به حالت غیر فعال تغییر وضعیت دهد
 3. راننده باید به کرایه پیشنهادی خود جهت بارهای اعلامی پایبند بوده و حق تغییر قیمت و یا انصراف ندارد
 4. راننده باید نهایت دقت در تحویل سلامت کالایی که حمل میکند را داشته باشد و ان را صحیح و سالم تحویل گیرنده بدهد
 5. راننده موظف است هرگونه تغییراتی در مدارک و محل  سکونت و یا مسیرهای که تمایل به باربردن دارد را در اسرع وقت به سموبار اطلاع دهد
 6. ایمن ترین و مناسب ترین مسیر را برای حمل بار انتخاب کند؛
 7. تضمین دهد که انتقال بار براساس توافق انجام می شود و کالا را در مکان و زمان تعیین شده توسط مشتری به گیرنده یا مشتری براساس مستندات تحویل دهد.
مشاوره حقوقی
 1. در فرآیند بارگیری و تخلیه محموله مشتری مشارکت داشته باشد تا اطمینان حاصل کند که محموله در طول انتقال بار آسیبی نمی بیند و زمانیکه کالا را برای مشتری یا گیرنده ارسال می کند، مسیر و شرایط انتقال بار را مشاهده کند؛
 2. راننده موظف است در تمام طول مسیر نسبت به نگهداری محموله با دمای اعلام شده اقدام نماید در صورتیکه شرایط نگهداری رعایت نشود (طبق دیتا لایگر نصب شده ) هرگونه خسارتی که بوجود آید شرکت حمل میبایست  پاسخگو باشد .
 3. وضعیت کالاها را کنترل کند و ناسازگاری های کالاها را جهت حمل به گیرنده یا مشتری فورا متذکر شده و همچنین مطمئن شود قرارگرفتن در داخل وسیله نقلیه و ملزومات نگهداری وسیله نقلیه با ایمنی انجام می گیرد و از نگهداری کل کالاها در طول  مدت حمل مطمئن شود.
 4. در صورت مشاهده هرگونه نقض یا عیبی که مربوط به جنس کالاها می باشد فورا به صاحب کالا طلاع دهد.
 5. فورا اطلاعات کتبی یا شفاهی از فرایند اجرای توافق و مکان کالاها را براساس درخواست مشتری ارائه دهد.
قرارداد حمل کالا
 1. اطلاعات ضروری را ارائه و درخواست کند و همچنین تاخیراحتمالی در تحویل کالاها و موانع اجرای قرارداد را که محدود به شرایط حمل کننده در انجام توافق می شود، مطلع کند. حمل کننده باید هماهنگی صحیحی با  اجرای قوانین و مقررات و مسائل اسناد مربوطه در تطابق با حمل و نقل، پذیرش و انتقال کالاها داشته باشد؛
 2. متصدی حمل و راننده مکلفند فورا مشتری را بطور کتبی و شفاهی از هر مشکلی که در فرآیند بارگیری، حمل و نقل و تخلیه کالاها و تشریفات گمرکی مطلع کند.
 3. راننده مکلف است مشتری را  از تاخیر اجباری وسیله حمل کننده در طول ترافیک، تصادف و حوادث دیگر که از تحویل به موقع کالاها به مشتری نهایی جلوگیری و یا آن را تهدید می کند، مطلع کند.
 4. متصدی حمل و راننده مکلف می باشند کالاها را در مقصد نهایی تحویل داده و آن را بطور کامل، بدون آسیب مطابق اطلاعات تعیین شده در حواله بارگیری(CMR) و اسناد تحویلی در مکان بارگیری و ترخیص گمرکی به شخص مسئول تحویل دهد؛
 5. تمام اطلاعات یا اسناد لازم را برای اجرای توافق از مشتری درخواست کند.
       ماده ۸: فسخ قرارداد حمل کالا
 1. در صورت نقض تعهدات از سوی هریک از طرفین، قرارداد با اخطار قبلی و در صورت عدم اصلاح و نواقص قابل فسخ خواهد بود.
ماده۹- فورس ماژور :قرارداد حمل کالا
 1. در صورت بروز هر گونه حادثه ای که خارج از حیطه اقتدار طرف دوم باشد  باید بلافاصله مدارک مثبته خود را به  طرف اول ارائه نماید ، و در غیر این صورت مسئول کلیه خسارت وارده به  طرف اول  خواهد بود.
 2. عدم تطابق تعهدات[۱] تعیین شده در قرارداد از جانب طرفین بوسیله شرایط فورس ماژوری توجیه می شود که نمی توان آنها را حذف کرد و از امکان اجرای قرارداد جلوگیری می کنند و یا آن را لغو می کنند و طرفین نمی توانند در زمان انعقاد قرارداد آنها را پیش بینی کنند که عبارتند از: آتش سوزی، بلایای طبیعی، تصادفات، جنگ، فعالیت های تروریستی، نبود برق- قطع ذخیره نیرو و شرایط دیگر .
 3. شرایط فورس ماژور باید مورد توافق مسئولین ذیصلاح مرتبط قرار گیرد. طرفین باید ظرف ۵ روز از وقوع چنان شرایطی مطلع شوند و تمام ارزیابی های لازم را برای جلوگیری از زیان ها به طرفین در هنگام اجرای قرارداد انجام دهند.
 ماده ۱۰ -حل اختلاف :
 • در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای بندهای این قرار داد چنانچه موضوع از طریق مذاکره

طرفین مختومه نگردد،از طریق مراجع قانونی ذیصلاح و اقامه دعوی حقوقی ویا کیفری حل وفصل خواهد شد.

بدهی است کلیه هزینه های مترتب بر دادرسی به عهده محکوم علیه میباشد.

ماده ۱۱- متفرقه
 1. نسبت به کلیه مواردی که در این قرارداد نص خاصی موجود نباشد طرفین موافقت دارند که قانون موضوعه کشوری نسبت به آن حاکم باشد .
 2.  حمل کننده هنگام اجرای قرارداد هیچ حق مالکیتی بر بار مشتری ندارد، به حمل کننده نباید حق استفاده از کالاها، استفاده از کالاها به عنوان وثیقه، استفاده به عنوان حق توقیف  آن با تعهدات دیگر داده شود.
ماده ۱۲- نسخ قرارداد حمل کالا

این قرارداد در ۳ نسخه با اعتبار واحد تنظیم شده است.

 

From: To:
Tel: Tel:
Fax: Fax:
Date: Re:
           سفارش حمل و نقل (transport order)
۱ شرح کالا  
۲ ارزش کل کالا  
۳ نوع بسته بندی  
۴ نوع وسیله حمل و نقل  
۵ شماره وسیله حمل و نقل /شماره تریلی  
۶ راننده  
۷ آدرس محل بارگیری  
۸ اطلاعات و جزئیات بارگیری  
۹ تاریخ بارگیری  
۱۰ شخص مسئول بارگیری و هماهنگ کننده از طرف کارخانه / از طرف شرکت حمل  
۱۱ آدرس محل تخلیه بار (مقصد) / گمرک مقصد  
۱۲ ماکسیمم وزن بار برای بارگیری  
۱۳ شخص مسئول تخلیه بار در مقصد و هماهنگ کننده از طرف مشتری / از طرف شرکت حمل  
۱۴ مدت زمان ترانزیت به روز(مدت زمان حمل)  
۱۵ اطلاعات و جزئیات تخلیه بار  
۱۶ تنظیم دما  
۱۷ شرایط حمل و نقل (اینکوترمز)  
۱۸ شرایط پرداخت  
۱۹ قیمت حمل  
شرکت……………………………….براساس در خواست خود شرایط فوق را  تایید مینماید. شرکت …………………………. مسئولیتی در قبال اطلاعاتی که در سفارش حمل  ذکر نگردیده ندارد.
 
 
شرکت   شرکت

 

 مشاوره حقوقی: قرارداد حمل کالا

به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی اساتید مهر ایرانیان با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما فرم رزرو مشاوره حقوقی و در این زمینه یا موارد مشابه مشاوره حقوقی آنلاین فوری یا مشاوره حقوقی رایگان  بگیرید. 
فهرست
مشاوره حقوقی تلفنی
Open chat
مشاوره حقوقی آنلاین