قرارداد اجاره مغازه

قرارداد
امتیاز ۰ از ۵ – ۰ رای
در حال ثبت رای

قرارداد اجاره مغازه

قرارداد اجاره مغازه

ماده ۱ : طرفین قرارداد اجاره :

۱-۱- موجر/ موجرین

۲-۱- مستأجر/ مستأجرین

ماده ۲: موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره :

عبارتست از تملیک منافع

ماده ۳ : مدت اجاره:

ماده ۴ : اجاره بها و نحوه پرداخت

۱-۴- میزان اجاره بها جمعاً ریال ، از

۲-۴- مبلــغ ریال از طرف مستأجر

ماده ۵ : تسلیم مورد اجاره مغازه

موجر مکلف است در تاریخ …. / …. / …. ۱۳ مورد اجاره را با تمام توابع و ملحقات آن جهت استیفاء به مستأجر / مستأجرین تسلیم کند .

ماده ۶: شرایط و آثار قرارداد اجاره مغازه

۱-۶- مستأجر نمی تواند از مورد اجاره بر خلاف منظور قرارداد

۲-۶- مستأجر حق استفاده از مورد اجاره را به نحو مباشرت دارد و بایستی شخصاً از مورد اجاره استفاده کند . علاوه بر این مستأجر حق انتقال و واگذاری مورد اجاره را به غیر دارد / ندارد . در صورت تخلف و انتقال به غیر ، اعتبار اجاره منوط به

۳-۶- موجر باید مالک یا متصرف قانونی یا قراردادی مورد اجاره باشد و

۴-۶- در صورتیکه مستأجر از پرداخت اجاره بها

۵-۶- پرداخت هزینه های مصرفی آب / برق / گاز / تلفن / شارژ

۶-۶- پرداخت هزینه نگهداری مغاره(حق شارژ و غیره) و

۷-۶- پرداخت هزینه تعمیرات و هزینه های کلی از قبیل

۸-۶- مالیات مستغلات و تعمیرات

۹-۶- در خصوص اماکن تجاری

۱۰-۶- مستأجر مکلف است در زمان تخلیه

۱۱-۶- موجر ملزم است در زمان تخلیه نهایی و با تسویه

۱۲-۶- در صورتیکه موجر نسبت به پرداخت هزینه هایی که

۱۳-۶- تمدید قرارداد اجاره فقط با توافق

۱۴-۶- مستأجر مکلف است به محض اتمام مدت اجاره ،

ماده ۷: اختیارات:

کلیه خیارات ولو خیار غبن به استثناء خیار تدلیس از طرفین ساقط گردید .

ماده ۸:سایر موارد:

این قرارداد اجاره مغازه در سایر موارد

ماده ۹: طرفین قرارداد اجاره مغازه:

باستناد ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر

ماده ۱۰: حق الزحمه مشاور املاک

حق الزحمه مشاور املاک طبق تعرفه کمیسیون

ماده ۱۱: تاریخ تنظیم قرارداد:

این قرارداد در

ماده ۱۲: موارد حقوقی مفاد این قرارداد اجاره مغازه مطابق با مقررات جاری است و تایید می شود .

توضیحات

پیشنهاد می گردد به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی اساتید مهر ایرانیان با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود.با ما  تماس بگیرید و در این زمینه یا موارد با وکیل پایه یک دادگستری مورد نظر  مشاوره حقوقی خانواده رایگان حضوری یا تلفنی تخصصی  بگیرید.

فهرست
مشاوره حقوقی تلفنی
Open chat
مشاوره حقوقی آنلاین