طلاق قبل از نزدیکی

طلاق قبل از نزدیکی

مطابق ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی که در خصوص طلاق قبل از نزدیکی بیان می گردد هرگاه شوهر قبل قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتا  استرداد کند.

  • تمامی این ماده ناظر بر مهر المسمی می باشد.
  • انحلال مالکیت نیمی از مهر و تملک دوباره شوهر، از آثار وییه ظلاق است.
  • اگر مهر قبل از طلاق از مالکیت زن خارج شده باشد و سپس به علتی دوباره به زن منتقل شده باشد، شوهر مالک نصف مال خواهد شد و به مثل یا قیمت رجوع نمی شود زیرا مانع رجوع به عین با انتقال مجدد مهر به زن مرتفع شده است.
  • چنانچه زن، شوهر خود را ابراء کرده باشد یا مهر خود را به شوهر هبه یا صلح بلاعوض کرده باشد و طلاق پیش از نزدیکی رخ دهد شوهر حقی بر زن ندارد چرا که ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی منصرف به موردی است که شوهر واقعا مهر را به زن داده باشد لیکن در فرض فوق الذکر شوهر مهری را نپرداحته که نیم آن را مستردد کند.
  • در صورت تلف مهر به جهت نمائات،نظر سازگار با ماده ۱۰۹۲ آن است که مرد می تواند نصف مهر را تملک کرده و نیمی از ارزش افزوده ناشی از نمائات متصل را به زوجه پرداخت کند.
مشاوره حقوقی
به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی اساتید مهر ایرانیان با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما تماس بگیرید و در این زمینه یا موارد مشابه مشاوره حقوقی آنلاین فوری یا مشاوره حقوقی رایگان  بگیرید. 
نوشتهٔ پیشین
مهرالمثل زوجه
نوشتهٔ بعدی
مهرالمتعه در قانون مدنی
فهرست

تماس با وکیل دادگستری