طلاق زوجه و شرایط آن

طلاق زوجه و شرایط آن

طلاق زوجه زن«زوجه» میتواند از طریق پنج مسیر حقوقی از زوج خود طلاق بگیرد و جدا شود.

۱٫عدم پرداخت نفقه به زوجه_زن
۲٫از طریق اثبات عسر و حرج زوجه_زن
۳٫غیبت شوهر_زوج بیش از چهار سال
۴٫وکیل نمودن زوجه در طلاق
۵٫طلاق خلع

۱٫ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی «عدم پرداخت نفقه»
در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام به دادان نفقه،زن میتواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق مینماید،همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
این ماده به زن این حق را داده که اگر شوهرش نفقه او را پرداخت نکردزن بتواند شوهرش را ملزم به پرداخت نفقه نماید،و اگر بعد از الزام دادگاه نیز نفقه را پرداخت نکرد،زوجهزن حق دارد تقاضای طلاق نماید
چه شوهرش مالدار باشد یا معسر

۲٫عسر و حرج؛به این معناست که شرایط و وضعیت زندگی زن در حالتی قرار گیرد که ادامه زندگی را برای او دشوار کند.
مواردی به عنوان عسر و حرج زنزوجه در تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی قید گردیده،که البته لازم به ذکر است که موارد آورده شده در این تبصره به طور تمثیلی آمده و فقط محدود به آن موارد نمیباشد؛به عبارتی هر مسئله ای که باعث عسر و حرج زنزوجه گردد میتواند موجبی برای طلاق از جانب زوجه باشد.

۳_غیبت شوهر بیش از چهار سال
ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی:
هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد،زن_زوجه او میتواند از دادگاه خانواده تقاضای طلاق کند با رعایت ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی«درج در روزنامه».

۴٫وکالت در طلاق برای زوجه_زن
ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی:
طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگری بنمایند
مانند:وکیل بودن زن در طلاق
یا شروط دیگر مانند اینکه؛شرط شود هر گاه شوهر_زوج همسر دیگری اختیار نماید یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگی کردن آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود،زن وکیل و وکیل در توکیل باشد،که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.

۵٫ ماده ۱۱۴۶ – طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهرخود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم ازاینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.

مشاوره حقوقی رایگان

به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی اساتید مهر ایرانیان با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما فرم رزرو مشاوره حقوقی و در این زمینه یا موارد مشابه مشاوره حقوقی آنلاین فوری یا مشاوره حقوقی رایگان  بگیرید. 
نوشتهٔ پیشین
قرارداد حمل کالا
نوشتهٔ بعدی
هدایای نامزدی
فهرست