جرم سرقت تعزیری

امتیاز ۰ از ۵ – ۰ رای
در حال ثبت رای

جرم سرقت تعزیری چه میزان می باشد؟

 

در تعریف سرقت تعزیری گفیتم که سرقتی که شرایط سرقت حدی را نداشته باشد ، تعزیری خواهد بود . طبق ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی ، هرگاه تمام شرایط سرقت تعزیری وجود داشته باشد ، مجازات مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا هفتاد چهار ضربه شلاق خواهد بود . نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که سرقت تعزیری انواع مختلفی دارد از این رو مجازاتی هم که برای آن در نظر گرفته می شود متفاوت است . در شرایط سرقت تعزیری گفتیم که چند شرط برای تحقق این عمل مجرمانه وجود دارد ، بنابراین قانون گذار با در نظر گرفتن سرقت تعزیری در حالات مختلف مجازاتی نیز برا آن تعیین کرده است . از این رو در این مقاله به بررسی مجازات سرقت تعزیری در مواردی از قبیل سرقت همراه با آزار دیگری ، سرقت همراه با اسلحه ، سرقت در راه ها و خیابان ها ، سرقت دو یا چند نفر در شب همراه با اسلحه ، سرقت از مناطق حادثه دیده و کیف قاپی و جیب بری می پردازیم .

جهت مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری در خصوص میزان مجازات جرم سرقت تعزیری کلیک نمایید

 

جرم سرقت تعزیری همراه با آزار دیگری

هرگاه سرقت تعزیری همراه با آزار فرد یا افراد دیگر باشد سارق به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد . در صورتی که آزار دیگری همراه با ورود صدمه باشد ، سارق علاوه بر اینکه به حداکثر مجازات اصلی محکوم می شود به مجازات آسیب وارد شده هم محکوم خواهد شد .

مجازات سرقت همراه با اسلحه

در سرقت همراه با اسلحه نیز ، مجازات سارق مسلح حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد بود و در صورتی که با اسلحه خود آسیبی به دیگری برساند ، علاوه بر اینکه به حداکثر مجازات اصلی محکوم می شود به مجازات آسیب وارد شده هم محکوم خواهد شد .

 

جرم سرقت تعزیری در راه ها و خیابان ها

طبق ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی ، هر کس اقدام به راهزنی و سرقت در راه ها و خیابان ها کند در صورتی که محارب نباشد ، به سه تا پانزده سال جبس و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد .

مجازات سرقت تعزیری دو یا چند نفر در شب همراه با اسلحه

درباره مجازات سرقت دو یا چند نفر در شب همراه با اسلحه ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد که هرگاه سرقت در شب واقع شود و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یکی از آنها اسلحه داشته باشد ، در صورتی که محارب نباشند ، مجازات آنها حبس از پنج تا بیست و پنج سال و شلاق تا ۷۴ ضربه است . در این حالت باید این نکته را هم در نظر داشته که مهم نیست اسلحه پیدا یا پنهان باشد یا مورد استفاده قرار بگیرد ، صرف اسلحه داشتن موجب مجازات خواهد شد .

جرم سرقت تعزیری چقدر می باشد؟

 

جرم سرقت تعزیری از مناطق حادثه دیده

اگر مجازات سرقت از مناطق حادثه دیده مثل مناطق سیل زده ، زلزله زده ، جنگی ، آتش سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت گرفته باشد مرتکب به مجازات حبس از سک تا پنج سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود . البته این در صورتی است که سرقت مشمول سرقت حدی نباشد .

کیف قاپی و جیب بری

طبق ماده ۶۵۷ قانون مجازات ، هرکس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی و جیب بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد .

سرقت تعزیری چیست؟ مجازات سرقت تعزیری چیست؟ انواع سرقت تعزیری کدام است؟ تفاوت سرقت تعزیری و سرقت حدی در چیست؟ سرقت تعزیری ساده و مشدده چگونه است؟ آیا برای تحقق عنوان مجرمانه سرقت تعزیری باید شرایط خاص و ویژه ای وجود داشته باشد؟ وکیل سرقت وفق قانون در این مقاله به بررسی مسائل و موارد فوق میپردازد.

سرقت تعزیری چیست؟

 

را های اثبات جرم سرقت و شرایط آن

همانطور که میدانید سرقت عبارت است از ربودن مال غیر. یعنی به فعل و عمل مجرمانه ربودن مال متعلق به دیگری سرقت گفته میشود. حال اگر سرقت از نوع سرقت حدی باشد داخل در حدود الهی بوده و احکام آن در شرع مقدس تعریف شده و متفاوت از سرقت تعزیری میباشد.

در تعریف سرقت تعزیری میتوان گفت چنانچه سرقت حدی نباشد، تعزیری بوده و مقررات و قوانین مندرج در مواد ۶۵۱ الی ۶۶۹ کتاب پنجم تعزیرات بر آن حاکم خواهد بود. نظر به شرایط سرقت تعزیری که رخ داده است، عنوان مجرمانه آن و مجازات مربوطه متفاوت خواهد بود. مانند آنکه سرقت تعزیری ساده یک حکمی دارد و سرقت مسلحانه حکمی دیگر دارد.

انواع سرقت تعزیری و شرایط آنها

علل و عوامل مختلفی در تحقق شقوق مختلف و انواع متفاوت جرم سرقت تعزیری دخیل و موثر است. عواملی مانند صفات و ویژگی هایی که در مرتکب وجود داشته باشد مانند تعداد آنها در تحقق جرم سرقت تعزیری موضوع ماده ۶۵۱ کتاب پنجم. یا وجود برخی از ابزار و وسایل حین ارتکاب جرم مانند اسلحه، چاقو، پنجه بوکس و غیره در حین دزدی که موجبات تشدید در مجازات و تحقق عناوین مجرمانه سرقت تعزیری از قبیل سرقتهای موضوع مواد ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۴ و غیره را فراهم می آورد.

تاثیر شرایط در نوع سرقت تعزیری و مجازات آن

 

همچنین سرقت تعزیری به دلیل وقوع جرم دزدی در زمان و مکان خاصی است که به مجازات آن حالت مشدده داده و کیفر و مجازات سنگین تری را بر مرتکب تحمیل میدارد. مانند موردی که سرقت تعزیری توسط سارقی انجام شده باشد که مستخدم بوده و مال مخدوم خود را برباید. یا مانند آنکه سارق از محل و مکانی که زلزله رخداده یا منطقه جنگی میباشد دزدی نماید. که در فروض مختلفی که در قانون وجود دارد، میزان و مدت حبس افزایش یافته یا موجبات تخفیف از بین رفته در برخی موارد نوع و ماهیت جرم ارتکابی دچار دگرگونی شده و مرتکب به مجازات اعدام محکوم میشود. مانند مواد ۶۵۳ و ۶۵۴ کتاب پنجم.

انواع آن بصورت فهرست وار
سرقت ساده
جرم سرقت تعزیر مقرون به آزار
جرم سرقت تعزیری  مسلحانه
جرم سرقت تعزیری در شب
جرم سرقت تعزیر به نحو راهزنی
سرقت از محل مهیای سکونت
سرقت به نحو کیف زنی جیب بری
سرقت از مناطق سیل زده و امثال آن
سرقت از تاسیسات عمومی

جرم سرقت تعزیری درجه چند است؟

سرقت تعزیری بر حسب اینکه از کدام نوع سرقت است، دارای درجه متفاوتی خواهد بود. سرقت تعزیری مشدده دارای درجات بالا و سرقت تعزیری ساده دربردارنده درجه پایینی است. زیرا ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی تعیین درجه مجازاتها را بر این اساس و معیار قرار داده است که نوع و میزان مجازات تعیین کننده درجه باشد.

بعنوان مثال جرم سرقت تعزیری ساده مطابق ماده ۶۶۱ دربردارنده مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال میباشد. ولیکن این مجازات، به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۹ به نصف تقلیل یافته است. لذا درجه سرقت تعزیری ساده، وفق جمیع مقررات مذکور درجه ۶ میباشد.

نکته: درجه ۶ شامل حبس شش ماه تا دو سال میباشد. معیار تعیین درجه نیز، حداکثر مجازات قانونی میباشد. لذا حداکثر مجازات سرقت تعزیری ساده ۱ سال بوده که داخل در نصاب درجه ۶ میباشد.

 

جرم سرقت تعزیری مشدده وفق قانون جدید کاهش مجازاتها

وکیل سرقت تعزیری میگوید: وفق قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری، سرقت های موضوع موادی مانند ۶۵۱ الی ۶۵۵ ، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۶ و ۶۶۷ که عنوان سرقت مشدده دارند مشمول مقررات کاهش مجازات نشده و همچنان مجازاتهای سنگین ایشان پا بر جاست. زیرا به موجب ماده ۱۱ قانون مرقوم، سرقت های تعزیری که مشمول مقررات کاهش مجازات حبس میشوند را احصا نموده است. لذا سایر سرقت های تعزیری مشدده از دامنه شمول آن خارج و کما فی سابق برقرار میباشند.

جرم سرقت تعزیری قابل گذشت است؟

نظر به قوانین و مقررات مدون جزایی، یعنی قانون مجازات اسلامی و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، چنانچه سرقت تعزیری از انواع سرقتهای مندرج در ماده ۱۱ باشد، به شرط رعایت نصاب مالی مندرج در این ماده و عدم وجود سوپیشینه و سابقه کیفری موثر برای مرتکب، جزو جرایم قابل گذشت محسوب خواهند شد. لذا چنانچه سرقت تعزیری شامل مواد مرقوم نباشد یا شامل مواد مذکور باشد ولیکن نصاب مالی مال موضوع جرم رعایت نشده یعنی مال مسروقه دارای ارزشی بیشتر از آن نصاب باشد، یا مرتکب دارای سابقه کیفری موثر باشد، جزو جرایم غیرقابل گذشت محسوب میگردد.

نکته: ارزش مال مورد سرقت نباید بیشتر از بیست میلیون تومان باشد. لذا نخستین اقدام وکیل سرقت تعزیری، بررسی و احراز وجود یا عدم وجود شرایط مذکور در پرونده کیفری سرقت تعزیری میباشد.

 

وکیل سرقت تعزیری

سرقت تعزیری نظر به دشوار بودن شرایط اثبات سرقت حدی، از عناوین کیفری متداول و مبتلابه در دعاوی کیفری و پرونده های کیفری میباشد. از میان انواع جرم سرقت تعزیری که در قانون مورد جرم انگاری قرار گرفته است، سرقت تعزیری ساده جزو متداول ترین عناوین اتهامی میباشد. لذا جهت ارائه بهترین دفاع از اتهام انتسابی سرقت تعزیری یا اقامه بهترین ادله اثبات دعوا یا ارائه بهترین استدلال نزد محکمه با وکلای پایه یک متخصص و باتجربه فعال در موسسه حقوقی اساتید مهر ایرانیان در تهران مشاوره حقوقی نمایید.

فهرست
مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری

تماس با وکیل دادگستری