ثبت شرکت سهامی عام

امتیاز ۵ از ۵ – ۱ رای
در حال ثبت رای

ثبت شرکت سهامی عام و شرایط آن

به طور کلی در خصوص تشکیل و ثبت شرکت های سهامی مواردی را باید رعایت کرد که بعضی از موارد آن را در مقالات قبل تر بیان نمودیم و در ادامه شرایط بقا و ثبت شرکت سهامی عام را مختصراً توضیح خواهیم داد.

تغییرات سرمایه شرکت سهامی عام:

-کاهش سرمایه ثبت شده شرکت              -افزایش سرمایه ثبت­ شده شرکت

۱)تغییرات سرمایه در شرکت سهامی: (ماده ۱۵۷ تا ۱۹۸)

(سرمایه: ۱-سرمایه ثبت شده. ۲-سرمایه واقعی)

یکی از مهم­ترین اقداماتی که در دورۀ حیات شرکت سهامی وقوع پیدا می­کند تغییرات سرمایه ثبت شده شرکت است. احکام راجع به این موضوع در لایحه قانونی به موجب مواد ۱۵۷ تا ۱۹۸ بیان شده­ اند.

تغییرات سرمایه ثبت شده ۲ صورت دارد:

الف)افزایش سرمایه ثبت شده.                ب)کاهش سرمایه ثبت شده

در بحث تغییرات سرمایه به ترتیب مذکور در موارد فوق مقصود افزایش یا کاهش سرمایه ثبت شده است که به آن سرمایه اسمی هم گفته می­شود. سرمایه در حقوق شرکت­های تجارتی ۲ مفهوم دارد:

الف)سرمایه ثبت شده         ب)سرمایه واقعی

سرمایه ثبت شده رقمی است که در دفتر ثبت شرکت­ها به عنوان سرمایه شرکت به ثبت رسیده و در روزنامه رسمی آگهی شده است.

سرمایه واقعی عبارت است از ارزش واقعی اموال شرکت بعد از کسر دیون آن

سرمایه واقعی = ارزش واقعی اموال شرکت – دیون شرکت

افزایش سرمایه ثبت شده در شرکت های سهامی عام:

روش­های افزایش سرمایه ثبت شده شرکت:

۱)صدور سهام جدید. ۲)بالا بردن مبلغ اسمی سهام

به موجب ماده ۱۵۷ لایحه قانونی برای افزایش سرمایه ثبت شده در شرکت سهامی (چه عام و چه خاص) دو شکل وجود دارد:

در هر بار افزایش سرمایه باید یکی از این طرق انتخاب شود. روش سومی در قانون پیش­بینی نشده است.

روش­های مقرر عبارتند از :

۱) صدور سهام جدید.    ۲) بالابردن مبلغ اسمی سهام

در برخی موارد شرکت­های سهامی حق انتخاب از بین دو روش فوق ندارند و فقط یک روش پیش روی شرکت قرار دارد:

۱)طبق ماده ۲۹ لایحه بنابراین اگر مبلغ اسمی هر سهم یک شرکت سهامی عام به مبلغ مذکور فوق رسیده باشد، بعد از آن این شرکت نمی­تواند با بالابردن مبلغ اسمی سهام افزایش سرمایه بدهد.

(مبلغ اسمی هر سهم شرکت سهامی عام حداکثر ۱۰۰۰ تومان است)

(بالا بردن ارزش سهام اسمی برای شرکت سهامی عام تا سقف ۱۰۰۰ تومان امکان­پذیر است.)

با توجه به حکم فوق شرکت سهامی عامی که مبلغ اسمی هر سهم آن ۱۰۰۰ تومان است فقط از طریق صدور سهام جدید می­تواند افزایش سرمایه بدهد.  شرکت سهامی خاصی که مبلغ اسمی هر سهم آن ۱۰۰۰ تومان است هم می­تواند با ۱بالا بردن مبلغ اسمی سهام افزایش سرمایه دهد و هم ۲از طریق صدور سهام جدید.

طبق ماده ۲۸۲ لایحه قانونی هرگاه شرکت سهامی خاص به منظور تبدیل شدن به شرکت سهامی عام بخواهد افزایش سرمایه دهد باید سهام جدید صادر کند. در این حالت افزایش سرمایه با بالا بردن مبلغ اسمی سهام ممکن نیست. سهام جدید باید از طریق انتشار اعلامیه پذیره­نویسی به مردم عرضه بشود.

اگر برای افزایش سرمایه ثبت شده روش بالا آوردن مبلغ اسمی سهام انتخاب شود نه تعداد سهام­داران با افزایش سرمایه زیاد می­شود و نه تعداد سهام شرکت ؟؟؟ افزایش مبلغ اسمی ؟؟؟ سهام شرکت می­شود.

(در صورت افزایش مبلغ اسمی نه تعداد سهام افزایش پیدا می­کند و نه تعداد سهام­داران، بلکه قیمت سهام در بازار افزایش پیدا می­کند.)

چنان­چه افزایش سرمایه با صدور سهام جدید انجام بشود تعداد سهام شرکت قطعاً افزایش پیدا می­کند. تعداد سهام­داران ممکن است افزایش یابد.

(اگر افزایش سرمایه با صدور سهام جدید انجام شود تعداد سهام شرکت قطعاً افزایش پیدا می­کند ولی تعداد سهام­داران ممکن است افزایش پیدا کند.)

اگر شرایط قانونی افزایش سرمایه رعایت نشود.

شرایط افزایش سرمایه در شرکت های سهامی عام :

۱)شرایط افزایش سهام توسط ثبت شرکت­ها ثبت نخواهد شد.

۲)اگر  شرایط افزایش ثبت شود هر ذی­نفع می­تواند با ارائه مستندات بطلان افزایش سرمایه را از شرکت بخواهد.

برای این که شرکت سهامی به صورت قانونی سرمایه ثبت شده خود را افزایش دهد رعایت شرایط مختلفی الزامی است. اگر این شرایط مراعات نشود:

۱)افزایش شرایط سرمایه شرکت توسط مرجع ثبت شرکت­ها ثبت نخواهد شد.

۲)اگر مرجع ثبت شرکت­ها پس از افزاش سرمایه را ثبت کند هر ذی­نفع می­تواند به استناد ماده ۲۷۰ لایحه قانونی اعلام بطلان افزایش سرمایه ثبت شده را از دادگاه بخواهد.

شرایط افزایش سرمایه در شرکت­های سهامی (چه عام و چه خاص) به شرح زیر است:

۱)ماده ۱۶۵ طبق این ماده مادامی­که تمام سرمایه ثبت شده قبلی تأدیده نشده افزایش سرمایه شرکت به هیچ عنوان مجاز نمی­باشد.

۲)طلب­کار بودن شرکت مانع افزایش سرمایه ثبت شده نیست. مگر این که شرکت از سهام­داران خود بابت مبلغ اسمی سهام (سرمایه قبلی) بستان­کار باشد.

(در صورتی­که شرکت از سهام­داران خود بابت مبلغ اسمی سهام بستان­کار باشد مانع از افزایش سرمایه ثبت شده شرکت می­شود)

بدهکار بودن شرکت مانع از افزایش سرمایه نمی­شود. مگر در موردی که شرکت بابت اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام به دارندگان اوراق مشارکت بدهکار باشد. در این حالت تا وقتی با صاحبان اوراق مشارکت تسویه حساب نکرده نمی­تواند افزایش سرمایه دهد.

(طلب­کار بودن و بدهکار بودن شرکت مانع از افزایش سرمایه ثبت شده شرکت نمی­شود.)

(بدهکاران شرکت در صورتی­که بابت اوراق مشارکت بدهی باشد تا تسویه حساب امکان افزایش سرمایه شرکت نمی­باشد.)

(۱-تایید شدن تمام سرمایه قبلی شرکت / ۲-تصویب ضرورت افزایش سرمایه توسط هیات مدیره / ۳-تصویب مجمع عمومی فوق­العاده برای افزایش سرمایه / ۴-تامین سرمایه جدید)

پیشنهاد هیأت مدیره برای افزایش سرمایه ثبت شده شرکت باید دارای ملحقات زیر باشد:

۱)توجیه لزوم افزایش سرمایه.               ۲)وضعیت عالی شرکت از ابتدای سال مالی جاری و در صورت تصویب نشدن صورت­های سال قبل همراه پس از پیشنهاد افزایش سرمایه را فقط هیأت مدیره می­تواند به مجمع عمومی فوق­العاده ارائه بدهد.

۲-تصویب ضرورت افزایش سرمایه توسط هیأت مدیره شرکت:

طبق ماده ۱۶۱ لایحه قانونی پیشنهاد افزایش سرمایه را فقط هیأت مدیره می­تواند به مجمع عمومی فوق­العاده ارائه دهد. بازرس شرکت مرجع ثبت شرکت­ها یا صاحبان سهام یا مدیرعامل هیچ­یک صلاحیت برای ارائه این پیشنهاد ندارند. بنابراین هیأت مدیره باید قبل از جلسۀ مجمع عمومی فوق­العاده جلسه تشکیل دهد و ضرورت افزایش سرمایه شرکت را احراز کند.

پیشنهاد هیأت مدیره باید در قالب گزارش تهیه شود. طبق تبصره ۲ ماده ۱۶۱ این گزارش باید حاوی نکات زیر باشد:

الف: توجیه لزوم افزایش سرمایه.

ب: وضعیت مالی شرکت از ابتدای سال مالی جاری و اگر صورت­های مالی سال قبل به تصویب نرسیده از ابتدای سال مالی  

گزارش هیأت مدیره باید قبل از ارائه به مجمع در اختیار بازرس قرار گیرد. بازرس   راجع به پیشنهاد به موجب گزارشی مستقل اظهارنظر کند. در غیر این­صورت تصمیم مجمع باطل است.

قرائت گزارش ممکن است توسط خود بازرس یا شخص دیگری انجام شود.

مجمع عمومی فوق­العاده → + →دست بازرس  → گزارش هیات مدیره + درخواست افزایش از هیات مدیره

↓ شامل: ۱)توجیه لزوم + ۲)وضعیت مالی

۳-تصویب افزایش سرمایه توسط مجمع عمومی فوق­العاده: در صورت تایید بازرس

تنها مرجع صلاحیت­دار برای تصویب افزایش سرمایه در شرکت­های سهامی طبق ماده ۸۳ لایحه قانونی ؟؟؟؟ است. دادگاه نمی­تواند حکم به افزایش سرمایه ثبت شده شرکت سهامی بدهد. طبق ماده ۱۶۴ لایحه قانونی اساس­نامه شرکت نمی­تواند مستقیماً اختیار افزایش سرمایه برای هیات مدیره باشد. چنین شرطی باطل است. ۱۶۴.

(تنها مرجع تصویب ­کننده افزایش سرمایه ثبت شده شرکت مجمع عمومی فوق­العاده می­باشد.)

 

۱-آوردن شرط اختیار افزایش سرمایه در ید هیات مدیره در اساس­نامه باطل است. [شرعی])

ماده ۱۶۲ لایحه طبق این ماده مجمع عمومی فوق­العاده می­تواند با تصویب افزایش سرمایه تا مبلغ معین به هیات مدیره حداکثر ۵ سال برای اجرای تصویب مهلت بدهد. با این توضیح تعارضی بین ماده ۱۶۲ و ۱۶۴ لایحه قانونی وجود ندارد. گرچه تصمیم­گیری راجع به اصل افزایش سرمایه قابل ؟؟؟ به هیأت مدیره نیست مجمع عمومی فوق­العاده می­تواند تصمیم­گیری راجع به امور فرعی مرتبط با افزایش سرمایه را به هیأت مدیره واگذار کند. مثل: ؟؟؟؟؟

طبق ماده ۱۵۹ لایحه قانونی چنان­چه افزایش سرمایه با بالابردن مبلغ اسمی سهام برای صاحبان سهام تعهد ایجاد کند موافقت همۀ آنها شرط است. اگر بالا بردن مبلغ اسمی سهام برای سهام­داران تعهد ایجاد نکند تصمیم­گیری با اکثریت دوسوم آرای حاضر در جلسۀ رسمی مجمع عمومی فوق­العاده صورت می­گیرد.

شرایط افزایش سهام برای سهام­داران:

ایجاد تعهد کند ← موافقت همه شرط است.   / ایجاد تعهد نکند← با اکثریت دوسوم آرای مجمع عمومی فوق­العاده

در موارد زیر بالابردن مبلغ اسمی سهام تعهد ایجاد نمی­کند.

۴-تامین سرمایه جدید: ماده ۱۵۸ مهم­ترین قسمت در شرایط افزایش سرمایه ؟؟؟؟ است. ماده ۱۵۸ چهار روش برای تامین سرمایه جدید بیان کرده. شرکت­های سهامی می­­تواند در هر بار افزایش سرمایه یک یا چند مورد (ترکیبی) از روش­های مقرر استفاده کنند. روش­های تامین سرمایه جدید عبارتند از:

۱)پرداخت مبلغ اسمی به سهم نقد:

در این روش اشخاصی که سهام جدید را خریداری می­کنند مبلغ اسمی آن را به صورت نقدی می­پردازند. مبالغی را که خریداران تایید می­کنند طبق ماده ۱۸۴ لایحه باید به حساب سپرده مخصوص به نام شرکت نزد بانک واریز شود. این وجوه قابل توقیف و تامین و قابل انتقال دیگر حساب­های شرکت نیستند مگر بعد از ثبت افزایش سرمایه. طبق ماده ۱۶۰ شرکت می­تواند سهم جدید را برابر مبلغ اسمی بفروشد یا مبلغی به عنوان ارزش اضافه ارزش سهم از خریداران دریافت کند. اگر مبلغ اسمی هر سهم شرکت ۱۰۰۰ تومان باشد ممکن است موقع فروش سهام جدید از خریداران بابت هر سهم ۱۰۰۰ تومان دریافت شود یا ۱۵۰۰ تومان. در این حالت مبلغ ۵۰۰ تومان اضافه عنوان اضافه ارزش سهم جدید دارد. مبلغی که تحت عنوان اضافه ارزش از خریداران سهام جدید گرفته شده جزء افزاش سرمایه نیست به شرکت سهامی تعلق نمی­گیرد. متعلق به سهام­داران سابق است.

طبق ماده ۱۶۰ لایحه قانونی شرکت می­تواند به سه صورت درخصوص اضافه ارزش سهام جدید اقدام کند.

۱)تقسیم نقدی اضافه ارزش بین سهام­داران سابق.

۲)نگهداری مبلغ اضافه ارزش تحت عنوان اندوخته اختیاری.

۳)انتقال اضافه ارزش به سرمایه و دادن سهام جدید در قبال آن به سهام­داران سابق.

اگر افزایش سرمایه با بالابردن مبلغ اسمی سهام صورت گیرد هیچ گاه اضافه ارزش سهام حاصل نمی­شود.

مشاوره حقوقی در خصوص ثبت شرکت سهامی عام با وکیل دادگستری

مشاوران حقوقی و وکلای ملکی با سابقه و با مهارت موسسه وکلای عدالت دارای تخصص و آگاهی های حقوقی لازم برای ارائه ی راهکار های حقوقی و بر عهده گرفتن پرونده های شما عزیزان می باشد و برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با یک تماس تلفنی، تمام پرسش های خود را بیان کنید و از ما مشاوره حقوقی تلفنی دریافت نمایید.

 

فهرست
مشاوره حقوقی تلفنی
Open chat
مشاوره حقوقی آنلاین