تعلیق اجرای مجازات چیست؟

امتیاز ۵ از ۵ – ۱ رای
در حال ثبت رای

تعلیق اجرای مجازات چیست و هدف از آن چه می باشد؟

تعلیق اجرای مجازات چیست و هدف از آن چه می باشد؟

در این مطلب قصد داریم درباره موضوعی به نام تعلیق اجرای مجازات صحبت کنیم و شما عزیزان را از تمامی مسائل و معضلات مربوط به آن آگاه نماییم تا به آن چیزی که مد نظرتان است برسید. پس پیشنهاد می‌کنیم این مطلب را تا انتها و با دقت بخوانید.

تعلیق اجرای مجازات به چه معنی است؟

اگر بخواهیم به زبان حقوق و قانون صحبت کنیم، تعلیق اجرای مجازات نوعی تاسیسی ارفاقی محسوب شده و در قوانین کشورهای زیادی از جمله ایران نیز وجود دارد. در این حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات در مورد محکوم‌علیه تحت شرایط خاصی به تعلیق در خواهد آمد. به زبان ساده، مجازات تعیین شدن برای مجرم به طور موقت و در زمان مشخصی اجرا نمی‌شود.

هدف از تعلیق اجرای مجازات چیست؟

امیدواریم به صورت کلی با معنا و مفهوم تعلیق اجرای مجازات آشنا شده باشید. اکنون قصد داریم هدف و مزایای این حکم را مورد بررسی قرار دهیم. نکته اول این‌که مجرم در محیط و شرایط زندان قرار نمی‌گیرد و علاوه بر این فرصتی برای او محیا خواهد شد تا بتواند به حالت اولیه و عادی زندگی خود بازگردد. البته به این موضوع توجه داشته باشید که اجرا و صدور این قرار به معنای برائت کامل از نتایج جرم نبوده و تنها راه آزادی کامل مجرم، رضایت و گذشت شاکیان خصوصی است.

فرایند تعلیق اجرای مجازات چگونه است؟

براساس قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، قانون‌گذار مواد ۴۶ تا ۵۴ را به تعلیق اجرای مجازات اختصاص داده است. بر اساس ماده ۴۶ این قانون، در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق کند. همچنین دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک‌سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق کند. توجه داشته باشید که محکوم می‌تواند پس از تحمل یک‌سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق کند.

برخی از مهم‌ترین دستورات دادگاه و قوانین برای تعلیق اجرای مجازات

– کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور
– حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر
– اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه‌ی گزارشی از آن به مددکار اجتماعی
– ارائه‌ی اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده‌ی نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی

کدام یک از جرایم مشمول تعلیق اجرای مجازات می‌شوند؟

حکم تعلیق فقط مشمول جرایم تعزیری است و جرایم مربوط به حدود و قصاص و تعزیرات شرعی، جزو موارد تعلیق به حساب نمی‌آیند. مجازات‌های قابل تعلیق، مربوط به مجازات‌های درجه ۳ تا ۸ می شود که می‌توان به مواردی مانند حبس، شلاق و جزای نقدی اشاره کرد.
چه تفاوتی میان شرایط تعلیق اجرای مجازات و صدور حکم نهایی وجود دارد؟

جالب است بدانید هیچ تفاوتی میان این دو حکم وجود نداشته و شرایط عمومی و اختصاصی آن‌ها کامل یکسان است. طبق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی، همان‌طور که به آن اشاره نمودیم مدت تعلیق بین ۱ تا ۵ سال خواهد بود. همچنین دادگاه می‌تواند تمام یا قسمتی از مجازات را مورد تعلیق قرار دهد. البته در قانون تعلیق مصوب سال ۱۳۴۶ و قانون سال ۱۳۶۱ چنین قیدی وجود نداشت و دادگاه نمی‌توانست قسمتی از مجازات را معلق کند. در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، بر خلاف مقررات قوانین سابق، تعلیق اجرای مجازات پس از گذراندن یک‌سوم مجازات پذیرفته شده است. علاوه بر این موارد، محکوم‌علیه نیز می‌تواند پس از گذراندن مدت زمان تعیین شده، تقاضای تعلیق اجرای بقیه مجازات را مطرح کند.

انواع تعلیق اجرای مجازات

طبق ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی کشور، این تعلیق به دو روش ساده و مراقبتی قابل اجرا خواهد بود که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.
۱- تعلیق به روش ساده: در این نوع از تعلیق، متهم باید تعهد کند که در مدت زمان تعلیق جرم دوباره‌ای را مرتکب نشود. براساس ماده ۵۲ قانون مجازات اسلامی، هر گاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی‌اثر می‌شود.

۲- تعلیق به روش مراقبتی: در این نوع تعلیق علاوه بر رعایت شرایط تعلیق ساده، محکوم باید دستورات دادگاه را نیز در مدت تعلیق انجام دهد و به آن‌ها پایبند باشد. مواردی چون: معرفی منظم خود به مامور، حضور در مراکز بازپروری اعتیاد، حضور در جلسات مشاوره و رفتاردرمانی، داشتن شغل و غیره.

برخی از مهم‌ترین شرایط عمومی درباره تعلیق اجرای مجازات

براساس ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی، در جرایم موجب تعزیر درجه ۶ تا ۸ دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی، سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است، در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت ۶ ماه تا دو سال به تعویق اندازد. شرایط عمومی‌ای درباره تعلیق ساده و مراقبتی به شرح زیر است:
– جبران ضرر یا برقراری ترتیبات جریان
– پیش‌بینی اصلاح مرتکب
– وجود جهات تخفیف
– فقدان سابقه کیفری موثر
شرایط لغو تعلیق اجرای مجازات
تعلیق اجرای مجازات وابسته به عدم ارتکاب جرایم موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت در زمان تعلیق اجرای مجازات است. در نتیجه اگر محکوم مرتکب یکی از این جرایم شود، قرار تعلیق به موجب ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی لغو و دستور اجرای حکم معلق صادر می‌شود. بر اساس ماده ۵۴ این قانون، هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می‌کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا خواهد شد.

 تعلیق اجرای مجازات

تعلیق اجرای مجازات عبارت است از متوقف کردن مجازات کس ک به کیفر های تعزیری محکوم شده است تا اگر در مدت معینی پس از آن، مرتکب جرم دیگری نشود و از دستور های دادگاه در این مدت تبعیت کند محکومیت او منتفی شود.

مطابق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ در جرایم موجب مجازات تعزیری غیر منصوص شرعی اعم از حبس، شلاق و جزای نقدی درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم که عبارت است از:

۱- وجود جهات تخفیف.

۲- پیش بینی اصلاح مرتکب.

۳- فقدان سابقه محکومیت کیفری موثر.

۴- جبران ضرر و زیان اعم از مادی و معنوی یا برقراری ترتیبات جبران.

اجرای تمام یا قسمتی ازمجازات را از یک تا ۵ سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم از مجازات می تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید.

همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

ضمانت اجرای تخلف از صدور قرار :

مطابق ماده ۵۰ قانون مجازات اسلامی چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت ننماید دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه نماید بدیهی است قاضی تحت هیچ شرایطی حق کاهش مدت تعلیق را ندارد یا قرار تعلیق را لغو نماید .

تخلف از دستور های دادگاه برای بار دوم موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می شود.

به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی اساتید مهر ایرانیان با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما تماس بگیرید و در این زمینه یا موارد مشابه مشاوره حقوقی آنلاین فوری یا مشاوره حقوقی تلفنی بگیرید. وکلای آنلاین رایگان

فهرست
مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری

تماس با وکیل دادگستری